Eskil Kwedéris deltager på Bæredygtig Byggeproces om byggebranchen.

Vi skal acceptere, at byggebranchen er et stort problem for klimapåvirkning

Eskil Kwedéris er programleder ved Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. På Bæredygtig Byggeproces den 8. og 9. juni kan du opleve ham i et indlæg om fremtiden byggeplads i byggebranchen.

Fremtidens byggeplads og -proces bliver formet i dag, og der er allerede mange der er i gang med arbejdet.

I denne artikel kan du læse et interview med Eskil Kwedéris.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

I forhold til klimadelen af bæredygtighed er mit perspektiv at forholdet imellem ikke-tilstrækkelige krav og det at ønske at opnå så hurtig og så stor profit som mulig, en hæmsko for at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig. Det gælder i princippet i hele værdikæden. Heldigvis er der mange, som arbejder på at gøre det anderledes.

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?  

Fra mit perspektiv er det forholdet imellem positiv italesættelse, innovativ og velfunderet udvikling og målbare og ambitiøse krav, som gør forskellen.

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år? Og hvad mener du, at man kan gøre allerede i dag for at realiserede de ambitioner?

Jeg har følgende ønsker:

  • At man byggede mindre eller byggede meget anderledes
  • At man accepterer at byggebranchen er et stort problem i forhold den menneskelige klima- og miljøpåvirkning
  • At værdikæden, og særligt toppen af værdikæden, sætter sig ambitiøse reduktionsmål

2023 byder på et nyt bygningsreglement, der sætter større krav til det bæredygtige byggeri, men synes du vi er ambitiøse nok herhjemme, eller kan vi gøre mere end vi gør?

Vi kan og skal gøre mere i forhold til klima- og miljøpåvirkning.

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces og hvorfor er det vigtigt?

Jeg taler om den fossil- og emissionsfrie byggeplads, særligt ved erstatning af dieseldrevne ikke-vejgående maskiner med fossil- og emissionsfrie ikke-vejgående maskiner.

Vil du høre mere fra Eskil Kwedéris?

På Bæredygtig Byggeproces den 8. og 9. juni kan du opleve ham i et indlæg om fremtiden byggeplads. Læs mere her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Mikkel Schlesinger på Building Green om reduction roadmap
De næste otte år er afgørende