Nicolai Bo Andersen snakker om æstetik bæredygtighed og træbyggeri på Build in Wood.

I en bæredygtig bygningskultur er det afgørende at forstå træ

Nicolai Bo Andersen er professor og arkitekt ved Det Kongelige Akademi. På Build in Wood den 18. og 19. maj kan du opleve ham i et indlæg om æstetik bæredygtighed ved træ.

Der er i øjeblikket stor fokus på træ i byggeriet. Særligt er de tekniske egenskaber og potentialet i forbindelse med reduktion af drivhusgasser i fokus. Men hvad med træs æstetiske egenskaber? Oplægget vil fokusere på hvordan bæredygtighed og æstetik hænger sammen. Hvad betyder begrebet æstetik egentlig? Og hvilke æstetiske egenskaber har træ i forhold til andre byggematerialer?

I denne artikel kan du læse et interview med Nicolai Bo Andersen.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?  

Jeg er arkitekt MAA og professor MSO på det Kongelige Akademi – Center for Bæredygtig Bygningskultur. Jeg forsker og underviser i hvordan kravet om reduktion af energiforbrug og ressourcer kan kobles med en styrkelse af bygningskulturens værdier – set i et bæredygtigt arkitektonisk helhedsperspektiv. Et centralt spørgsmål i min forskning er, hvordan en fænomenologisk, kropslig forankret første-persons erkendelse af det byggede miljø kan inspirere til økologisk opmærksomhed og beskyttelse af naturgrundlaget.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Ved hjælp af solens energi omdannes kulstof og vand til materialet træ og affaldsstoffet ilt. Som afgørende del af det naturlige kredsløb, optager træ altså CO2 mens det vokser og fungerer som kulstoflager så længe det holder sin kemiske form. På samme tid gør fotosyntesen det muligt for os at trække vejret. Når træet rådner eller brændes afgives den bundne CO2 til atmosfæren igen.

Som byggemateriale har træ nogle helt særlige egenskaber, som er helt forskellige fra eksempelvis tegl. Man skelner mellem den stereotomiske kultur der, knytter sig til de tunge materialer og den tektoniske kultur, der knytter sig til de lette. Mursten er eksempelvis gode til at blive stablet og lave massive konstruktioner med små åbninger, mens træ er godt til at lave sammenføjede konstruktioner og lettere beklædninger.

De mange forskellige træsorter, udskærings- og bearbejdningsmuligheder i kombination med træets konstruktive og tektoniske egenskaber, giver arkitekten en lang række fantastiske muligheder. I en bæredygtig bygningskultur er det afgørende at vi (igen) lærer at forstå træets tekniske og æstetiske egenskaber, så vi kan sikre bygningerne en lang levetid – og dermed den nødvendige reduktion af drivhusgasser og brug af ressourcer.

Hvad er de største udfordringer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Hvis alle uden videre beslutter sig for at bygge med træ, risikerer vi at forværre den stadig accelererende økologisk krise. Ikke kun fordi vi kommer til at mangle træ til at absorbere CO2 og producere ilt, men også fordi biodiversitetskrisen risikerer at komme endnu mere ud af kontrol. Udfordringen er altså at bygge med træ på en måde der sikrer en lang teknisk og æstetisk holdbarhed samtidig med at naturens kredsløb regenereres.

Hvorfor er æstetik ifølge dig vigtigt, når vi taler om træbyggeri og bæredygtighed?

Det vil være naivt at tro, at vi kan løse den økologiske krise med et hurtigt teknologisk fix. Da fuld afkobling af økonomisk vækst og ressourceforbrug ikke er mulig, kræver initiativer for en bæredygtig fremtid ikke kun teknologiske forbedringer, men også ændringer i forbrug og social praksis. Der er brug for, at vi grundlæggende ændrer vores handlemønstre og værdibegreb. Derfor er klima-, forurenings- og biodiversitetskrisen først og fremmest et æstetisk spørgsmål.

Siden Aristoteles har vi forstået (kunst)værket som den harmonisk proportionerede helhed hvorfra intet kan trækkes eller lægges til. Æstetik er blevet forstået som en form for værdidom over hvad der gennem historien er blevet defineret som grimt eller pænt. Set i et fænomenologisk-hermeneutisk perspektiv må æstetik imidlertid forstås som et spørgsmål om meningsstiftende lydhørhed og sensitiv erkendelse.

Hvis et hus blot ligger hen er det udelukkende en stabel ligegyldige byggematerialer. Der er først når det sanses, mærkes og bruges, at der kan opstå en meningsfuld situation, forstået som æstetisk erkendelse. Når der etableres en emotionel forbindelse, opstår muligheden for, at vi kan passe bedre på tingene – og dermed klodens begrænsede ressourcer.

Hvordan får vi i dine øjne endnu mere træbyggeri i Danmark?

Vi skal ikke nødvendigvis have mange flere kvadratmeter nyt byggeri i Danmark. Da planeten er et afgrænset system med en begrænset mængde ressourcer bør opmærksomheden rette sig mod den kvalitative forbedring af vores fysiske omgivelser. Vi skal udnytte det vi allerede har bedre og vi skal kræve en højere kvalitet, teknisk såvel som æstetisk.

Hvad taler du om på Build in Wood ? 

Jeg vil fokusere på hvordan bæredygtighed og æstetik hænger tæt sammen. Hvad betyder begrebet æstetik egentlig? Og hvilke æstetiske egenskaber har træ i forhold til andre byggematerialer? Oplægget vil diskutere træs særlige æstetiske potentiale og argumentere for at æstetik og teknik ikke er to adskilte ting, men at de skal tænkes sammen i et bæredygtigt helhedsperspektiv. Jeg håber, at deltagerne vil finde inspiration til at kunne bruge træ på en måde der kan medvirke til at sikre en fremtidig bæredygtig bygningskultur.

Vil du høre mere om træbyggeri fra Nicolai Bo Andersen?

På Build in Wood den 18. Og 19. maj kan du opleve ham i et indlæg omkring æstetik bæredygtighed. Oplægget vil diskutere træs særlige æstetiske potentiale og argumentere for at æstetik og teknik ikke er to adskilte ting, men at de skal tænkes sammen i et bæredygtigt helhedsperspektiv. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Vis dine grønne handlinger og deltag i den bæredygtige byevent Greenlight