Sonja Stockmarr deltager på Build for Bodiversitet som ordstyrer af talere omkring urban biodiversitet
Sonja Stockmarr, global design director landscape, Henning Larsen

Biodiversitet skal altid tages med i overvejelserne, når vi udvikler

Sonja Stockmarr er global design director landscape hos Henning Larsen Architects. På konferencen Build for Biodiversity den 27 og 28. april kan du opleve hende som ordstyrer af de mange talere og debatter omkring urban biodiversitet.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med biodiversitet?

Jeg er uddannet arkitekt og byplanlægger og har i mange år arbejdet med naturen som designdriver for både byer, byrum og bygninger. Fra Mellemøsten til Nordnorge. I dag arbejder vi mere fokuseret med ikke bare at skabe byrum, men også forbedre forholdene for naturen og højne biodiversiteten ved hjælp af simuleringer, så vi forstår de specifikke konditioner rigtigt og skaber det rigtige design.

Hvorfor synes du det er vigtigt at arbejde med urban biodiversitet?

Der er så mange goder at hente. Men vigtigst er det, at vi generelt kan få udviklingen tilbage på sporet og skabe plads til naturen, så netop biodiversiteten igen får plads og mulighed for at udfolde sig.

Hvilke udfordringer stiller den globale biodiversitetskrise byggebranchen overfor?

Lige nu er udfordringen, at vi måler alt på økonomi. Det er i virkeligheden en gammel udfordring, men som vi ser bedre svar på i dag – vi kan integrere naturen bedre både i vores byggeri og i vores byer, så den ikke bare kan spares væk i en sparerunde. Vi skal være bedre til at uddanne vores byer og bygherrer, så de forstår vigtigheden af biodiversitet og finder den lige så vigtig som konstruktioner i byggeri eller infrastrukturen i byerne. Vi ser jo netop, at alle borgere ønsker mere natur også i byerne; vi ser hvilken rolle naturen spiller for vores børn, for menneskets sundhed og for eksistens.

Desværre ser vi også på globalt plan, at der ikke nødvendigvis er overskud til at beskæftige sig med biodiversitetskrisen, da mange lande har andre store menneskelige udfordringer med fattigdom, sundhed osv. En anden stor udfordring er, at vi alle er nødt til at omstille os; vi kan ikke fortsætte vores forbrug og produktion med den ene hånd, og plante blomster med den anden….! Vi er nødt til at forstå, at biodiversiteten også hænger sammen med andre udfordringer – tørke, forurening, oversvømmelser osv.

Hvordan kan vi efter din mening skabe en grønnere og sundere by?

Jeg synes egentlig, at vi er i gang, men jeg bliver da træt, når vi hører om alle de nye motorveje, der er i gang med at blive bygget, broer og øer – som vi mener er nødvendige for mennesket – men ikke for andre. Så jeg synes, vi skal se på, hvad der egentlig er nødvendigt på lang sigt. Det kunne f.eks. være interessant at tage fat i landbruget. Vi har som regel ikke landbrug i byerne, men landbruget påvirker vores byer: transport ind og ud og samtidig et stort monofunktionelt landskab der ikke bidrager til biodiversiteten. Det kunne også være godt at se på hvordan vi kan få haverne tilbage i byerne – da jeg var barn var der skolehaver til de børn, der var interesseret – men vi mangler jo plads så vi skal kigge ud over bygrænserne og dele de ressourcer vi har til rådighed.

Hvordan får vi biodiversitet højere op på den politiske agenda?

Jeg tænker, at vi alle skal bidrage til netop at lægge pres på politikerne for flere grønne byrum, flere parker, flere grønne tage osv. Samtidig med at det skal med, at biodiversitet og vegetation altid skal tages med i overvejelserne, når vi udvikler: Broer – kan vi gøre det bedre for havbunden; nye færgeruter – ødelægger de dyrelivet?; grøn energi – kan vi gøre det samtidig med at højne biodiversiteten ved at f.eks. dyrke afgrøder og solceller sammen?; byplanlægning – mængden af natur skal højnes, produktion – kan vi gøre det bedre?; mere grøn produktion, materialeudvikling, landbrug osv.
Men hvis det virkelig skal batte, så skal der nok en større katastrofe til, som vi så det med regnvandshåndtering, der nu er højt på agendaen efter de ekstreme hændelser, hvor kældre blev oversvømmet og biler skyllet væk. Eller en økonomisk krise – som vi ser ind i nu; potentiel fødevarekrise, hvordan får vi mere ud af det vi har? Hvordan kan vi gøre det bedre? Jeg går selvfølgelig ikke og håber på en katastrofe – men jeg håber virkelig, at vi hver især vil gøre os umage for at hjælpe til og få pakket ukrudtsmidler og sprøjtegifte væk for evigt.

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til urban biodiversitet?

Biodiversitet er et vidt begreb – men jeg elsker variationen i landskaberne, og i biodiversiteten, fra Nordnorge til Sydeuropa – landskabet er for mig det jeg husker, lyset og duften.

På hjemmebane fra det tætte grønne byrum – den åbne karré på Islandsbrygge, hvor vi har arbejdet med spiselige planter, blomstring, frodighed, hjemmehørende arter og vedligeholdelse – ovenpå et parkeringsdæk! Det var en udfordring, men det er lykkedes – der er super fine rum, der både er inspirerende og lærende, klos op ad nogle meget dyre boliger. Jeg synes også min egen have er et godt projekt – for en ting er, hvad vi tegner og planlægger, men en anden ting er, hvad vi kan lykkes med i 1:1. Hvorfor kan mine gulerødder ikke blive store – hvorfor gror der intet i min skovbund når skoven ved siden af er grøn af mos og hindbær…?? Det hele hænger jo sammen, så når mine ahorntræer har overtaget, så slår det alt andet ned. Hvis et træ fældes, kommer der pludselig en skov af løgkarse – men kun det første år. Naturen er finurlig og modstandsdygtig, men ikke så meget længere i den store skala!

Som moderator på Build for Biodiversity, hvad håber du der kommer ud af konferencen?

Jeg var moderator sidste år og må indrømme, at jeg var total høj efter 2 dage i så inspirerende samvær med så vidende og dygtige oplægsholdere. Jeg håber selvfølgelig, at deltagerne også i år får den følelse og også kan tage læring med hjem – så vi i fællesskab kan løfte barren. Jeg håber også, at deltagerne har lyst til at være aktive og diskussionslystne.

Vil du høre mere om biodiversitet fra Sonja Stockmarr?

Oplev hende som ordstyrer på Build for Biodiversity den 27. og 28. april 2022. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Billede af Copenhill. Læs mere om biodiversitet i en Q&A med Kirstine Kjørup Rasmussen
Vilkårene for liv og natur skal forbedres i byerne