Partnerskab i byggebranchen bag skalérbart genbrugsbyggeri

Partnerskab i byggebranchen bag skalérbart genbrugsbyggeri

Én af de store udfordringer for bæredygtigt byggeri i fremtiden bliver at øge genbrug og genanvendelse af eksisterende bygningsmasse og på den måde nedbringe bygningers CO2-belastning. Nordjysk partnerskab viser vejen med et godt eksempel: En skalérbar model for orangerier bygget i genbrugsmaterialer.

Forleden var der indvielse af UPCYCLING ORANGERI ved boligforeningen Vesterport i Frederikshavn. Orangeriet var startskuddet på et koncept udviklet i Nordjylland i et partnerskab, hvor tre modige og måske lidt stædige virksomheder har besluttet sig for at tage murerskeen i den anden hånd. Titan Nedbrydning, Arkitektfirmaet NORD og Frandsen & Søndergaard er enige om, at de vil bygge mere i genbrugsmaterialer, selvom det ikke altid er en let løsning.

– Vi kan mærke en stigende interesse i genbrug af byggematerialer i forbindelse med nybyggeri og renovering. Den efterspørgsel vil vi kunne leve op til, og det kræver andre processer og tænkemåder. Jeg er ikke i tvivl om, at alt byggeri vil blive underlagt en fast C02-ramme inden for få år. Så vi skal udvikle et nyt mindset og nye færdigheder, hvis vi vil fastholde vores eksistensberettigelse, udtaler Marie Mølgaard Vinter fra Arkitektfirmaet NORD.

WE BUILD DENMARK

Alt i genbrugte materialer – næsten

Orangeriet i Frederikshavn er på 50 kvadratmeter og skal danne rammerne for et unikt mødested for Boligforeningen Vesterports beboere. Et mødested, der fortæller flere historier til brugerne – nogle, der rækker bagud i tiden, hvor materialerne tjente et andet formål i et andet byggeri, og historier der giver en forsmag på, hvordan mere af fremtidens byggeri kommer til at se ud.

Orangeriet er bygget på en sokkel af gamle svalegangselementer, termoruder fra 80’erne, en trækonstruktion fra 1949, murede gavle med genbrugssten, genbrugsfliser som gulv og genbrugsdøre. Alle materialer er naturligvis screenet for miljøskadelige stoffer. Flere materialer kommer direkte fra renovering af Boligforeningen Vesterports afdeling, Mølleparken. Det var udgangspunktet, at alle materialer skulle være genbrug, men det krav har partnerskabet måttet slække på:

– Vi havde høje ambitioner fra start. Vi ville bygge alt i genbrugte materialer, men det kunne vi desværre ikke nå helt i mål med. Selvom bæredygtigt byggeri ligger os meget på sinde, så skal vi kunne stå inde for sikkerhed frem for alt. Derfor måtte vi bruge nyt glas i taget, der er produceret som tagglas og dermed har den rette bæreevne, siger Hans Ulrik Møller fra Titan Nedbrydning.

På trods at enkelte nye materialetyper står der nu en færdig bygning skabt af materialer, der under ”normale” omstændigheder havde aftjent deres værnepligt – i stedet danner de nu rammen for en helt ny bygning og helt nye brugere.

Figurtekst: Anvendelsen af genbrugte og genanvendte materialer i opførelsen af orangeriet i Frederikshavn har sparet klimaet for udledning af CO2 på flere parametre – i alt ligger besparelsen på godt 13 ton. Vinduerne i tagkonstruktionen måtte bygges af nye vinduer af hensyn til konstruktionen. Havde de også været genbrug, havde CO2-besparelsen ligget på yderligere 4 ton.

Fra nedknusere til problemknusere

Det har ikke være let at opføre et orangeri af genbrugte byggematerialer. Men partnerskabet har efterhånden fået stort kørekort i problemknusning:

– Vi har løbet panden mod muren flere gange, da bygningsreglementet BR18 ikke er gearet til genbrugsmaterialer, og vi har da været en smule rundtossede i perioder, da det ikke et entydigt, hvordan genbrugsmaterialer skal dokumenteres, eller hvordan et orangeri vurderes. Men det har også vist sig, at alle udfordringerne bærer på en masse viden og erfaring, som gør os dygtigere inden for vores respektive fagområder. Derudover er vores samarbejde vokset med projektet. Jeg er helt overbevist om, at vi står med et færdigt koncept og et flot slutprodukt, fordi vi har stor tiltro til hinandens kompetencer og har haft et fælles mål, siger Karina Vedel Kronborg fra Frandsen & Søndergaard.

I partnerskabet er de enige om, at det skal være mere enkelt at genbruge byggematerialer og håber derfor, at lovgivning følger med de politiske ønsker om mere bæredygtigt byggeri. Marie Mølgaard Vinther fra Arkitektfirmaet NORD supplerer:

– Bygningsreglementet står i vejen for genbrug af byggematerialer, og det skal der gøres noget ved, hvis det er en dagsorden, der skal udmønte sig i praksis og ikke bare være et buzzword. Vi er klar til at løfte opgaven i branchen, men det skal være mere enkelt og standardiseret, hvis der skal bygges en forretning omkring det. Vi skal have en lovgivning, der er med til at fremme en bæredygtig udvikling og ikke bremser udviklingen, hvis vi skal bygge bæredygtigt, slutter Marie Mølgaard Vinther.

WE BUILD DENMARK

Partnerskabet ser lyst på fremtiden

Det er nu to år siden, at Hans, Marie og Karina fra projektets tre parter blev enige om, at der går alt for mange gode byggematerialer til spilde i forbindelse med nedrivningsprojekter. De har nedrevet, tegnet og regnet – og sammen er de blevet klogere på, hvordan de kan konceptualisere et produkt, som er bygget af genbrugsmaterialer. Den færdige bygning har sparet CO2-udledning, minimeret byggeaffald fra nedrivning og budt på ny viden og erfaring til de involverede virksomheder samt skabt et attraktivt og funktionelt byggeri:

– Vi er hamrende stolte af det færdige orangeri og hele rejsen frem til, at vi står med et skalerbart koncept, som vi kan tilbyde til markedet. Det har ikke været bæredygtigt for bundlinjen i denne omgang, men vi har fået så meget viden og erfaring, som vi hver især kan genbruge i vores respektive forretninger. Så i et helhedsperspektiv har det faktisk været en god forretning. Og så håber jeg da, at vi skal til at bygge mange flere UPCYCLING ORANGERIER, siger Hans Ulrik Møller.

Det videre arbejde med UPCYCLING ORANGERI og et generelt fokus på genbrug af byggematerialer forsætter i partnerskabet mellem Frandsen & Søndergaard, Titan Nedbrydning og Arkitektfirmaet NORD. WE BUILD DENMARK ønsker at støtte op om viden- og erfaringsopsamling på best practice for, hvordan branchen genbruger og fastholder værdien af eksisterende byggematerialer. Målet er, at erfaringerne fra UPCYCLING ORANGERI kan katalyseres over i øvrige fremtidige projekter, når markedet og lovgivningen er moden til det.

Der er allerede nu konkrete ønsker om yderligere to orangerier, der også skal bygges i Nordjylland – det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer for UPCYCLING ORANGERI.

WE BUILD DENMARK

OM UPCYCLING ORANGERI

  • Partnerskabet omkring UPCYCLING ORANGERI består af virksomhederne Titan Nedbrydning, Arkitektfirmaet NORD og Frandsen & Søndergaard.
  • Første orangeri skabt af genbrugsmaterialer blev indviet 18. september 2021 hos boligforeningen Vesterport i Frederikshavn.
  • Genbrugselementerne i UPCYCLING ORANGERI er en sokkel af gamle svalegangselementer, termoruder fra 80’erne, en trækonstruktion fra 1949, murede gavle med genbrugssten, genbrugsfliser som gulv og genbrugsdøre.
  • Anvendelsen af genbrugsmaterialer og genanvendte materialer i orangeriet sparer klimaet for udledning af i alt 13 ton CO2.
  • Byggeklyngen WE BUILD DENMARK støtter op om viden- og erfaringsopsamling på best practice for, hvordan branchen genbruger og fastholder værdien af eksisterende byggematerialer.

Sponsoreret indhold i samarbejde med WE BUILD DENMARK

Flere artikler
Troldtekt akustikløsningeri det bæredygtige byggeri
Sådan vægter Troldtekt i det bæredygtige byggeri