Sådan bygger vi mere bæredygtigt

Sådan bygger vi mere bæredygtigt allerede i dag

Betina Kristiansson er advokat og partner hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, hvor hun er leder af deres team for offentlige bygherrer og rådgivere og har speciale i entrepriseret og udbud.

Hun er også moderator og taler på den nye konference Bæredygtig Byggeproces den 9.-10. juni. På konferencen kan du høre Betina Kristiansson fortælle om de muligheder det skaber, hvis vi går mere proaktivt og bevidst ind i planlægningen af bæredygtigt byggeri. Både regelsæt og jura spiller ind, og gør vi det rigtigt, kan vi gøre en mærkbar forskel allerede i dag, lyder det fra Betina.

I denne artikel kan du læse et interview med Betina Kristiansson.

Hvilke juridiske muligheder ser du for mere bæredygtighed i byggeriet og i forbindelse med byggeprocesser? Hvilke juridiske aspekter skal vi være opmærksomme på?

Det mest interessante er at se på, hvad vi kan gøre i dag med de spilleregler, vi allerede har, og hvilke muligheder, det giver. Vi kan ikke bare vente på, at politikerne skal ordne det for os, for så går der for lang tid. Vi skal selvfølgelig glæde os over det, der sker, men vi er også nødt til at finde ud af hvordan vi får mere bæredygtighed med de spilleregler, der er nu, ellers får vi ikke ændret på noget.

Alle vil gerne have bæredygtighed ind i byggeriet på den ene eller anden måde, og der findes mange forskellige måder at gøre det på. Det kan for eksempel være gennem genanvendelse af materialer og certificeringer, men det kan også være social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed, eller at reducere spild i byggeriet. Det handler i en vis grad om at turde eksperimentere og prøve af uden at alt kan måles ned til mindste detalje. Jeg synes ikke, der er juridiske udfordringer forbundet med at få bæredygtighed ind i byggeriet. Det er klart, at en masse kunne være lettere, men jeg synes, der er masser af muligheder. Det handler om at få fastsat forudsætningerne som bygherrer og få det ind i planlægningsfasen.

Vores tese og vores formål med konferencen er at italesætte, at vi godt kan og allerede er ved at gennemføre byggeri, hvor bæredygtighed er en kæmpe del af det. Det handler om at gå efter at få det bedste af alle verdener.

Hvad står i vejen for mere bæredygtighed i dag, hvis vi ser på traditionelle byggeprocesser?

For sene beslutninger og for sen inddragelse af de rette kompetencer. Eksempelvis oplever entreprenører og til dels også rådgivere, at de kommer i spil for sent. Det handler i høj grad om planlægning og afklaring af forudsætninger, men også om en lidt mere kreativ tankegang. Der er jo virkelig mange muligheder i entrepriseretten, men hvis vi gør som vi plejer, får vi ikke udviklet branchen.

Jeg synes, vi er forbi snakken om man kan bygge mere bæredygtigt, det er mere et spørgsmål om hvordan man i praksis får bæredygtighed ind i byggeriet.

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces?

Jeg skal tale lidt mere uddybende om, hvordan vi får bæredygtighed ind i byggeriet i dag og hvordan vi kan gøre en forskel i morgen. Jeg håber, at deltagerne får en masse inspiration og lyst til at bygge bæredygtigt. For det er bedre at vi gør lidt end slet ingenting. Vi er nødt til at bruge de muligheder, vi har i dag, og vi er nødt til at tage et lille skridt ad gangen hele branchen samlet set for at rykke os.

Det er vigtigt at gøre det, der kan virke meget kompliceret, enkelt og nemt at forstå. Jeg vil gerne inspirere til at kunne gøre en forskel generelt for den enkelte bygherre ved at vise hvordan vi sammen kan ændre branchen, reducere spild i byggeriet og få bæredygtighed ind, uden at det skal være forbundet med en masse økonomi og være vildt kompliceret. Jeg vil faktisk vove den påstand, at man også kan spare penge ved at bygge bæredygtigt.

Vil du høre mere om bæredygtige byggeprocesser?

Du kan høre meget mere til Betina Kristiansson og til bæredygtighed i byggeriet på konferencen Bæredygtig Byggeproces den 9.-10. juni. Læs mere her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Vi har brug for idéer
Vi har brug for idéer