Biodiversitet er en evig kilde til oplevelser, overraskelser og forundring

Biodiversitet er en evig kilde til oplevelser, overraskelser og forundring

Sara Berg er specialkonsulent i KAB, og hun taler på konferencen Build for Biodiversitet den 3.-4. juni. Hun kommer blandt andet ind på den spirende interesse for biodiversitet i almene boligafdelinger, og hvordan KAB griber dilemmaer an, så både naturen og beboerne i KAB-fællesskabet kan nyde godt af almene fællesarealer.

I denne artikel kan du læse et interview med Sara Berg.

Hvad er din baggrund? Og hvad er dit professionelle forhold til biodiversitet?

Jeg er uddannet landskabsarkitekt fra den tidligere landbohøjskole. Jeg har bl.a. arbejdet i kommuner med fysisk planlægning. Mit arbejde består groft sagt af at støtte boligorganisationer og -afdelinger i at øge biodiversiteten på de grønne fællesarealer. Jeg er grøn generalist og fungerer som projektleder, og er dermed ikke selv ekspert i biodiversitet. Landskabsarkitektuddannelsen indeholder en bred vifte af elementer, jeg kan trække på i samarbejdet med specialisterne involveret i projektet, blandt andet anlægsgartneri, planteanvendelse, botanik og jura udover design og planlægning. Fra mine kommunale stillinger har jeg erfaring med borgerinddragelse og politisk styrede organisationer, hvilket også kommer til stor gavn i arbejdet med biodiversitet i almene boligorganisationer.

Sara Berg, specialkonsulent, KAB

Hvad betyder biodiversitet for dig?

Når jeg taler om biodiversitet, mener jeg variationen og mangfoldigheden i dyr, planter og alt andet levende. I forhold til det, vi arbejder på at understøtte i boligorganisationerne, handler det også om, at boligafdelingernes fællesarealer kommer til at fungerer som robuste økosystemer. Hvis vi ikke taler om definitioner, så er biodiversitet for mig personligt en evig kilde til oplevelser, overraskelser og forundring. Jeg kan stadig blive barnligt begejstret over den mangfoldighed af liv der er på overfladen af en mosbegroet sten i skovbrynet, eller i fugerne imellem fliserne i indkørslen en varm sommerdag. Det er sådanne oplevelser jeg håber, jeg kan bidrage til at udbrede med mit arbejde.

Hvad ser du som de største udfordringer og muligheder for mere urban biodiversitet?

Jeg tror, den største udfordring er ’plejer’. Hvordan det plejer at se ud, hvordan vi plejer at drifte, hvad vi plejer at bruge penge på, hvilke maskiner vi plejer at købe, hvilke planter vi plejer at dyrke. Min oplevelse er, at de fleste faktisk gerne vil se og støtte mere urban biodiversitet, men at der er en masse andre ting der liiiige skal gøres først, før man kan overskue at bryde med ’plejer’. Den generelt positive indstilling blandt befolkningen er samtidig den største mulighed. Hvis vi kan gøre det let at give naturen mere plads og bedre vilkår i vores haver, parker, på altanerne, langs fortovet mm. kan vi rykke grænsen for hvad der bliver gjort og hvordan ting ser ud.

Hvorfor lukker vi ikke mere biodiversitet ind ad byportene?

Jeg tror, der er forskellige svar på det, alt efter om man er politiker, arkitekt, planlægger, ansat gårdmand, medlem af afdelingsbestyrelsen i en boligafdeling, virksomhedsejer, privat haveejer eller noget helt ottende. Men uanset hvem man er, kræver det som minimum at man har den nødvendige viden, lyst til og mulighed for at give plads til mere biodiversitet. (Det er præcis dét KAB’s Vild Med Vilje-projekt i samarbejde med foreningen Vild Med Vilje og virksomheden Habitats handler om)

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til urban biodiversitet?

I KAB-fællesskabet er der flere eksempler på ildsjæle blandt beboere og ansatte, der laver en masse forskellige mindre projekter, der på den ene eller anden måde omhandler urban biodiversitet. Det er projekter, der på samme tid engagerer beboerne, skaber en større forståelse – eller nysgerrighed for naturen – og bidrager til at øge biodiversiteten. Som eksempel kan nævnes Boligselskabet Friheden, hvor man blandt meget andet har lavet et Bier og Blomster-projekt. Som del af projektet var beboerne med til at indfange og artsbestemme bier og så blomstrende planter. Arrangementet var så stor en succes, at man endte med at udvide det til familieferier med samme tema.

I en anden boligafdeling er man i gang med at oprette lommepengejobs til lokale unge med fokus på at øge biodiversiteten i boligafdelingen. I en tredje boligafdeling har beboerne selv etableret nye partier med blomstrende urter langs parkeringspladserne. Det er projekter i lille skala, som sjældent når avisoverskrifterne, men som del af en større bevægelse er de både super interessante og inspirerende. I den anden ende af skalaen er omdannelsen af Skt. Kjelds Plads et fantastisk eksempel på hvordan det kan se ud når man har mulighed for at gentænke et byrum fuldstændig. Og så er jeg vild med at se, hvordan flere og flere kommuner begynder at drifte mere ekstensivt med fokus på biodiversitet. Det ser jeg blandt andet på mine cykelture i København og omegnskommuner, hvor et kvashegn eller en klippet kant på det ellers høje græs afslører, at man her er begyndt at inddrage hensynet til biodiversiteten.

Arbejdsdag i Tunet i Trekroner

Hvem eller hvad inspirerer dig, når det kommer til biodiversitet? 

Jeg er især inspireret af alle de ildsjæle som hver især kæmper for at øge biodiversiteten der hvor de færdes, og som gør hvad de kan for at brede budskabet. Det er mennesker, som smider deres egne ressourcer i puljen, for noget som kommer os alle til gode. Jeg tror på, at alle småprojekterne tilsammen kan være de ringe i vandet som gør at vi på sigt kan få vendt udviklingen.

Hvad taler du om på Build for Biodiversity?

På Build for Biodiversity vil jeg tale om KAB’s signaturprojekt Vild Med Vilje, og hvordan vi arbejder for at gøre det let for boligafdelingerne at øge biodiversiteten på de grønne fællesarealer. Jeg vil fortælle om nogle af de erfaringer vi har fået fra projektet indtil nu, både i forhold til hvad der motiverer beboere og ansatte til at være med, hvad der bliver efterspurgt, hvilke fordomme vi oplever, hvad der fungerer, hvad der er svært, og hvad vi drømmer om at gøre. Jeg håber, deltagerne kan bruge vores erfaringer til at skyde genvej til målet i deres egne projekter, uanset hvilke skala eller hvilket abstraktionsniveau de arbejder på.

Vil du høre mere om biodiversitet i KAB? 

Hør Sara Bergs indlæg på Build for Biodiversity den 3.-4. juni. Du kan læse mere om Build for Biodiversity her og tilmelde dig her.

Topbillede: Biarrangement i Friheden  

Flere artikler
Andreas Høegh om fællesskabet i Musicon-bydelen
Sæt fællesskabet i fokus