Opfordring til dansk byggeri: Husk livcyklusvurderingernes blinde vinkel

Opfordring til dansk byggeri: Husk livcyklusvurderingernes blinde vinkel

Har livcyklusvurderinger (LCA’er) en blind vinkel? Ja, bestemt, og manglerne kan være betydelige for en helhedsvurdering. Når det gælder træ, er LCA’er ikke egnet til at vurdere sociale- og miljømæssige forhold i skoven. Hvor passer sommerfuglen og de gode arbejdsforhold f.eks. ind? Den blinde vinkel kan dog i væsentlig grad håndteres med eksisterende værktøjer som certificering og kravsspecifikationer i forbindelse med indkøb af træprodukter.

Af Søren Dürr Grue, direktør i FSC Danmark

Det er spændende at være en del af dansk byggeri for tiden. Særligt hvis man interesserer sig for bæredygtigt byggeri. Det gør vi i FSC Danmark, hvor vi primært har fokus på træs og træprodukters bæredygtige oprindelse – med andre ord bæredygtig skovforvaltning og brugen af bæredygtigt træ i bl.a. byggematerialer. Men vi har også øjnene åbne for alt det andet vigtige, der rører sig omkring bæredygtighed, hvor klimadagsordenen og ambitiøse mål om reduktion af drivhusgasser optager mange.

Regeringen lancerede sidste år ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. En national strategi for grønne offentlige indkøb med mål om at nedbringe CO2-udledningen og skubbe på den grønne omstilling. I marts kom så endnu en national strategi for bæredygtighed, da folketinget vedtog en aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri, der skal bidrage til, at byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug begrænses.

Fælles for de to strategier er, at der er stort fokus på at nedbringe CO2-udledning forbundet med offentligt indkøb og byggeri, og herunder bl.a. livscyklusanalyser samt klima- og miljøbelastninger. Og det er med god grund, for på den måde kan vi fremme brugen af produkter og materialer med lavest mulige udledning af drivhusgasser og andre miljøbelastninger. Fælles er også, at de mangler fokus på sociale forhold, miljø og biodiversitet i skoven for det træ, vores fremtidige bygninger skal bygges af.

LCA’er og klimamål skal komplementeres af andre tiltag

I dag er livscyklusvurdering det mest anvendte værktøj til at analysere, vurdere og informere kunder om et produkts miljømæssige påvirkninger. LCA’er bruges også af regeringer og standardudviklere til at fastsætte frivillige eller bindende minimumskrav til produkter. De hjælper os med at forstå nogle af de miljømæssige konsekvenser, som produktionsprocesser forårsager, men egner sig ikke til at vurdere påvirkninger på omkringliggende økosystemer. Det gælder særligt, når skovbrug, fiskeri, minidrift eller landbrug er starten på en forsyningskæde. LCA’er tager heller ikke højde for sociale påvirkninger i relation til brug af naturressourcer. Hvis en LCA alene lægger til grund for valg af materialer, risikerer de med andre ord at undervurdere vigtige påvirkninger på natur og mennesker. I FSC Danmark mener vi derfor, at det er vigtigt at være opmærksom på livscyklusvurderingernes ”blinde vinkel” i forhold til skove og træressourcer. Her finder vi bl.a. biodiversitet, sociale forhold, økosystemtjenester, efterlevelse af lovgivninger og rettigheder, som alle er vigtige aspekter af bæredygtig skovdrift.

Bæredygtigt træ: Fem bud på supplementer til LCA

Livscyklusperspektiver er vigtige at anvende, når man laver produktvurderinger, men bør komplementeres af andre værktøjer og indsatse for at adressere alle vigtige påvirkninger. Vi giver her fem bud på, hvordan arkitekter, ingeniører, bygherrer og andre vigtige aktører i byggeriet håndterer livscyklusvurderingernes blinde vinkel, når det gælder byggematerialer af træ og træs oprindelse, med udgangspunkt i allerede eksisterende værktøjer.

1: Tag stilling – også selvom I ikke har det sidste ord

Overvej, om I kan tage aktiv stilling. Lav en politik, som opstiller klare mål for dokumenterbart bæredygtigt træ, og sørg for at den er operationel. Brug politikken i dialog med jeres samarbejdspartnere og lad jer inspirere af andre, som arbejder aktivt med bæredygtigt træ. Selvom I ikke er bygherre, så kan I sagtens påvirke beslutningerne vedrørende træ i en mere bæredygtig retning.

2: Følg retningslinjerne for indkøb og brug af bæredygtigt træ i den offentlige indkøbsvejledning

Brug den offentlige vejledning om bæredygtigt træ fra Miljøstyrelsen, som kan downloades gratis på styrelsens hjemmeside. Vejledningen fortæller, hvordan man sikrer bæredygtigt træ i praksis og kan bl.a. anvendes af alle offentlige og private bygherrer og deres samarbejdspartnere. Den giver konkrete tekstforslag til udbudsmateriale og kontrakter og beskriver, hvordan man kan dokumentere bæredygtigt træ – bl.a. via FSC- og PEFC-certificeret træ og genbrug.

Se mere på mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/offentligt-indkoeb-af-trae

3: Overvej FSC-projektcertificering – ny certificeringsmulighed for bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter

FSC-projektcertificering er en skræddersyet, let tilgængelig og billig certificering, den eneste af sin slags, til virksomheder, der arbejder på projektbasis med anlægsarbejde, byggeri eller renovering, hvor der anvendes byggematerialer af træ. Det kan være typehus- og modulproducenter, håndværkere, entreprenører, anlægsvirksomheder og andre byggefirmaer. De får gennem certificeringen tredjepartsdokumentation for brug af bæredygtigt og ansvarligt træ og et tydeligt bidrag til FN’s verdensmål og CSR-mål generelt.

Se mere op fsc.dk/projektcertificering

4: Overvej eksempelvis DGNB eller Svanen og følg deres, og tilsvarendes, træprincipper

DGNB, Svanen og lignende certificeringsordninger har gennem det seneste årti sat baren højt for dokumenterbart bæredygtigt træ med krav om brug af certificeret træ, genbrugsmaterialer og andet bæredygtigt træ, der kan dokumenteres. Både DGNB og Svanen har klare retningslinjer for brug af fx certificeret træ, og certificeringerne sikrer, at det rent faktisk kontrolleres. Der er god inspiration og vejledning i deres respektive certificeringsstandarder.

Se mere i deres standarder/kriterier via www.dk-gbc.dk og www.ecolabel.dk

5: Få mere viden om bæredygtigt træ og skovbrug

Ved I nok om bæredygtigt træ? FSC Danmark har udgivet inspirations- og undervisningsmaterialet “Bæredygtigt træ”. Det kan bruges til at blive klogere på bæredygtigt træ og ansvarligt skovbrug i bred forstand. Materialet giver en god introduktion til bl.a. bæredygtig skovdrift, bæredygtigt træs bidrag til FN’s Verdensmål og sporbarhed og certificering. Undervisningsmaterialet kan rekvireres gratis i en trykt udgave, så længe lager haves, og downloades som PDF på FSC Danmarks hjemmeside.

Se mere på fsc.dk/undervisning

Flere artikler
Fremtiden kræver et seriøst blik på tropisk træ
Fremtiden kræver et seriøst blik på tropisk træ