Mikkel Schlesinger på Building Green om reduction roadmap
Mikkel Hallundbæk Schlesinger, arkitekt og partner i CEBRA Architecture,

De næste otte år er afgørende

Mikkel Hallundbæk Schlesinger er arkitekt og partner i CEBRA Architecture, og på Building Green København den 2.- 3. november deltager Mikkel i en samtale om Reduction Roadmap sammen med Sinus Lynge og Steffen Maagaard. Deres samtale tager udgangspunkt i den nye reduktionsplan, Carbon Reduction Roadmap, som oversætter den planetære grænse for CO2-udledning og Parisaftalen til konkrete, årlige reduktionsmål for dansk boligbyggeri.

Du kan læse et interview med Mikkel her.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er arkitekt og partner i CEBRA architecture. Jeg arbejder med at definere tydelige mål for bæredygtighed i CEBRA og i branchen som helhed, og dernæst at få dem ført ud i livet. Det seneste år har jeg sammen med EFFEKT og MOE arbejdet på at definere et budget for byggebranchens CO2-aftryk, som ligger inden for Paris-aftalen og sigter mod den planetære grænse for klimaforandringer. Resultatet er Reduction Roadmap, som vi lancerede i september og præsenterer på Building Green.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtigt byggeri lige nu?

Vi har tidligere arbejdet uden klare mål for, hvad det vil sige at bygge miljømæssigt bæredygtigt. Med Reduction Roadmap har vi nu fået konkrete mål inden for klima, og der er definitioner på vej inden for de øvrige områder. Så kan vi komme i gang. Nu handler det om at sætte en bevægelse i gang i branchen. Det kommer til at kræve både gulerod i form af nye forretningsmuligheder og efterspørgsel, og pisk i form af øgede CO2-skatter og bæredygtig lovgivning.

Hvordan og hvor kan byggebranchen skrue op for de bæredygtige ambitioner i dine øjne?

Ved at sætte forpligtende mål for bæredygtighed og indgå i partnerskaber, der forbinder kunder, investeringer, design, byggeri og produkter.

Årets Building Green-tema er ’Vejen mod Absolut Bæredygtighed’. Hvad tænker du, der skal til for at vi kommer så tæt som muligt på Absolut Bæredygtighed?

Klare mål, investeringer, bæredygtig lovgivning og masser af innovation. Det sidste kommer fra branchen, så snart de første er til stede.

I hvor høj grad bør vi forholde os til de planetære grænser i hvert enkelt byggeri?

Vi bør forholde os til de planetære grænser i alle byggerier. Reduction Roadmap er et eksempel på et værktøj, der oversætter de globale, planetære grænser til en konkret branchespecifik målsætning for det enkelte byggeri, som vi kan handle på.

Hvilke bæredygtige projekter synes du er spændende og nyskabende?

Det er spændende, når det lykkes at samarbejde på nye måder og blive bedre i fællesskab. Vores samarbejde omkring Reduction Roadmap med EFFEKT og MOE, de tilknyttede forskere og 4>1 Planet har været inspirerende og meget effektivt. På Trælasten i Aarhus samarbejder vi med Pension Danmark, CASA, MOE, Kingo og en masse andre om at udvide grænserne for cirkulært byggeri. I NYE nord for Aarhus har vi i mange år samarbejdet med Tækker, Labland, COWI og Territorium om at udvikle og bygge en nytænkende bæredygtig bydel, hvor Tækker har en helt ny tilgang til projektudvikling, tidsperspektiv og værdiskabelse, som åbner for bæredygtig byudvikling.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

De næste otte år er afgørende for vores børns fremtid. Vi skal reducere vores påvirkning af planten, så den kommer inden for de planetære grænser. Vi kender nu målet og ved, hvordan vi kommer videre i den rigtige retning. Det kræver, at vi starter bevægelsen i dag! Lad os gøre det sammen.

Vil du gerne høre mere om Reduction Roadmap?

Building Green København d. 2. & 3. november kan du høre mere om den spændende reduktionsplan som klarlægger, hvor byggebranchen står i dag, hvor vi skal hen og hvor hurtigt vi skal reducere vores CO2-udledning for at leve op til Parisaftalen. Reduction Roadmap er udviklet af et partnerskab bestående af virksomhederne EFFEKT, CEBRA og MOE i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, Build, DTU og SDU, som har beregnet mål for planetære grænser. Projektet er støttet af Realdania og Villumfonden som en del af deres 4til1 Planet initiativ.

Læs mere og tilmeld dig Building Green gratis her

Flere artikler
Politiske vinde blæser i byggebranchens retning
Politiske vinde blæser viden for 50 millioner kr. i byggebranchens retning