Mærkningsordning for bygningers samlede indeklima

Mærkningsordning for bygningers samlede indeklima

Vores indeklima har stor betydning for vores velbefindende. Når vi i fremtiden bygger og renoverer, skal en mærkningsordning derfor medvirke til, at vi dokumenterer indeklimaets samlede kvalitet – eller med andre ord, at vi kender vores indeklima.

Ind med dagslyset, ud med generende efterklang, færre bekymringer om skadelige stoffer og slut med ubehagelig træk eller fugt. Selv om det gode indeklima på mange måder er forventeligt, så kan der være en lang vej til opnåelsen af det. Der mangler incitamenter, mener partnerskabet REBUS, og det skal mærkningsordningen IndeklimaKvalitet ændre på:

– Synlighed via en mærkningsordning kan være et godt incitament for bygningsejere til at investere i et bedre indeklima, både ved nybyggeri og renovering. Det er baggrunden for, at vi har udviklet IK-kompas, som giver et mærke for indeklimaets samlede kvalitet.  

Det siger Thomas Witterseh fra Teknologisk Institut. Han er en del af mærkningsordningens sekretariat og uddannelsesorgan, som er placeret på Teknologisk Institut, imens BUILD, Aalborg Universitet står for udvikling og opretholdelse af det bagvedliggende software til værktøjet IK-kompas.

– Omdrejningspunktet for udviklingsarbejdet har været at skabe en metode, der er nem at anvende, som har fokus på bygningens rammer for et godt indeklima og fx ikke indebærer dyre målinger. Samtidig skulle metoden rumme al den kompleksitet, der er nødvendig for at kunne vurdere indeklimaet, så vi får det nødvendige fokus og det løft, som der er behov for.

Det siger Tine Steen Larsen fra BUILD, Aalborg Universitet, som i denne video viser og beskriver, hvordan værktøjet bruges.

Afprøvning i Frederikshavn

Frederikshavn Boligforening har lagt bygninger til afprøvningen. Brian Thomsen, som er projektleder i boligforeningen, peger på værdien af IK-kompas, når det anvendes i beboerdialogen:

– Det kan være svært at sætte fokus på indeklimaet i beslutningsprocessen sammen med vores beboere, da det er et uhåndgribeligt område og det kan være svært at definere. Derfor er vi glade for, at IK-kompas nu er blevet udviklet, så vi kan få nogle kendte karakterer at snakke ud fra om indeklimaet, påpeger Brian Thomsen i føromtalte video.

Boligforeningen har for nylig renoveret en afdeling, som i dag døjer med overophedning i visse lejligheder. Det kunne ifølge Brian Thomsen måske have været undgået, hvis de havde brugt IK-kompas fra start.

En pendant til energimærket

Tine Steen Larsen forklarer, at mærkningsordningen læner sig op ad A-G skalaen fra energimærket, som vi alle kender:

– Der følger en ordning med, så man kan få et mærke, det vil sige, man kan få et bogstav fra A til G, ligesom vi kender det fra energimærkningsskalaen, forklarer hun og påpeger, at det kan være det, der skaber den rette balance imellem energibesparelser og indeklima.

– Boligselskaberne kæmper nogle gange med nogle lange beslutningsprocesser, hvor valg, der påvirker indeklimaet, sker hos flere forskellige aktører. Hensynet til indeklima risikerer derfor i sidste ende at blive nedprioriteret over fx energibesparelser og andre funktioner.

Tanken er, at resultaterne fra IK-kompas kan synliggøre betydningen for indeklimaet i de forskellige valg i designprocessen. Dette betyder at indeklimaet også kan tænkes ind i de helt tidlige faser af processen, og at fokus bibeholdes hele vejen til du har det færdige byggeri.

OM REBUS

REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Med partnerskabet har vi sat os for at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, udvikler vi metoder og værktøjer til renovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet.

Hør mere om den nye mærkningsordning IndeklimaKvalitet, når REBUS holder Renoveringsbrag den 20. april 2021. Det er gratis at deltage i Renoveringsbraget, som produceres og streames direkte online i samarbejde med Building Green. Tilmeld dig her.

Læs mere om IK-Kompas her.

Kom på kursus i IK-Kompas – læs mere her.

Flere artikler
Stig L. Andersson snakker på Build for Biodiversity om fra biodiversitet til mandfoldigt liv
Der er ingen biodiversitetskrise – der er en civilisationskrise