Building Green har inviteret Lone Feifer og VELUX til at dele refleksioner om Building Greens jubilæum og om bæredygtighed de næste 10 år.

Bæredygtigt byggeri i 2030

Building Green har inviteret Lone Feifer, Director of Sustainability & Architecture, VELUX til at dele sine refleksioner om Building Greens jubilæum, og hvordan vi accelererer bæredygtighed de næste 10 år. Lone var ordstyrer på Building Greens debatscene Green Discussions. Refleksionerne har fået et tvist, og vi forestiller os, at vi befinder os i 2030, og at Building Green har 20 års jubilæum.  

I år fylder Building Green 20 år, lad os tage en status på hvor langt vi er med grønt byggeri her i 2030: Siden det nye bygningsreglement 2029 opgør vi byggeri som miljøpåvirkning / m2 / år / person, set over 50 år. Det kender vi nu fra ejendomsannoncer og driftsmanualer. Sådan har det langtfra altid været. Efter 1970´ernes olie- og atomkraftkriser herskede der et simplificeret regime indenfor lovgivning af bygninger, som blev vurderet og programmeret i forhold til hvor meget varme de tabte.

I løbet af 00´erne blev der i Danmark eksperimenteret med forskellige teknologier, testet i fuldskala og fulgt af forskerteams som konkluderede et stort behov for at se meget bredere end varmetab, og indtænke indeklima og brugeres sundhed og velvære i sammenhæng med energi og miljøhensyn. Det gik stærkt i 10´erne, hvor bæredygtighed i byggeri blev et konkurrenceparameter, der afprøvede ideer, teknik og hypoteser i praksis i flere typer byggerier. Dette blev et stærkt alment teknisk fælleseje om bæredygtigt byggeri som blev samlet i 2020 i platformen Building Green Together.

Green Building Council og BLOX kom til verden i 10´erne og i 2021 dannede de to foreninger  det nordiske Bauhaus Center. Danmark vandt placeringen med en stærk dansk designtradition og en holistisk tilgang til bygningsrenovering. Et perfekt match med den første kvindelige EU præsidents store satsning på Green Deal. I 2022 blev klimapartnerskabets anbefalingerne til bindende mål i bygningsreglementet efter en periode med frivillig afprøvning.

Det tog for alvor fart fra 2023, hvor København havde titlen som verdens arkitekturhovedstad i 3 år, og blev en afgørende driver for innovation og konsolidering frem mod fælles klimamål på tværs af arkitektur, kultur, design og ingeniørkunst. En fælles vilje til ikke at bruge tiden på at kritisere det eksisterende, men på at skabe det nye som viser vejen frem. Dermed blev vi stærke på at programmere bygninger som et økosystem i kontekst og i balance med naturen. Vi satte tal på miljø-omkostninger over samlet levetid, og på krav til kvalitet og æstetik.

Fremtidens bæredygtige byggeri

I dag bevarer og moderniserer vi som en selvfølge de bygninger vi har, gør dem tidssvarende og som det vigtigste fik vi sat personer på kalkulationerne, så også bygninger er et personligt ansvar. Vi kom længst med at formidle og koge de vigtigste aspekter ind til en forståelig bouillonterning. Det var en lang række ultramarathon-løb, som vi løb i mange stafetter.

Det vigtigste vendepunkt? Da vi erkendte, at når bygninger og ejendomme er det største investeringsaktiv kunne vi ikke overlade det til kortsigtet profitmaksimering og ensidige risikoprofiler.

Den største sejr? Da innovations-motorvejen af de samlede indsatser gav Danmark den afgørende fordel til at nå i mål med 70 procents reduktion allerede i 2027!

Tilbage til 2020

Building Greens 10 års jubilæum blev fejret online, og blev live streamet over 12.000 gange i løbet af dagene. Teamet siger tak til Lone, samt alle seere og parter, der støttede op om Building Green 2020.

Flere artikler
Morten DD Hansen på Build for Biodiversity om tid, ivscyklus og bynatur
Byggebranchen skal tænke i tid og livscyklus