Vi skal have elektrificeret så meget som muligt af den motoriserede transport

Henrik Gudmundsson arbejder som seniorkonsulent for fremtidens mobilitet hos CONCITO. På den nye konference Sustainable Infrastructure den 9.-10. november 2022 holder han et indlæg om byudvikling, infrastruktur og klimaplaner og DK2020 projektet. Han giver et overblik over de spor for fremtiden som DK2020 planerne lægger ud, med særlig vægt på initiativer til at reducere CO2-udledningen fra transport og mobilitet.

I denne artikel kan du læse et interview med Henrik Gudmundsson.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtig infrastruktur og byudvikling?

Jeg er miljøplanlægger og har både været ansat som embedsmand i Miljøministeriet og som seniorforsker ved Institut for Transport på DTU. I dag arbejder jeg med Fremtidens Mobilitet i Danmarks grønne tænketank CONCITO. Her er vi i dialog med statslige myndigheder, kommuner, virksomheder, organisationer, forskere m.fl. for at fremme den grønne omstilling af transport, mobilitet og infrastruktur.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de vigtigste inden for bæredygtig infrastruktur og byudvikling lige nu?

Det er klimaudfordringen, der er altdominerende. Kloden er på vej mod farlig overophedning. Hele vores samfund bygger på infrastruktur og systemer som blev skabt længe før man var klar over hvor alvorlig klimakrisen er. Det gælder både det voksende forbrug af arealer og materialer til boliger og trafikanlæg, og vores transport som stadig er over 90% afhængig af fossil energi. Omstillingen af systemerne går desværre meget trægt. Det haster især med at få udfaset emissionsbilerne, altså køretøjer med forbrændingsmotor, da de er på kollisionskurs med det stadig mindre klimabudget vi har til rådighed.

Hvordan skal fremtidens transport og mobilitet udvikles i dine øjne?

Vi skal have elektrificeret så meget som muligt af den motoriserede transport samtidig med den bliver mindre dominerende. I byområder hvor pladsen er begrænset skal den lette og kollektive trafik sikres meget bedre fremkommelighed. Vi skal bruge færre og lettere byggematerialer. Og noget af trafikken skal helt forsvinde. Der er utrolig meget spild i dag, fx biler der fylder og forbruger enormt meget men kun transporterer én person. Uden for byerne har vi fået skabt en bilafhængighed som er svær at vende, men vi er af ressource- og sundhedshensyn nødt til at gøre forsøget.

Hvordan skaber vi gode sammenhængende byer, som vi har lyst til at leve i?

Byerne har vi jo i vidt omfang allerede; vi skal omdanne dem med udgangspunkt i sikringen af menneskers livskvalitet og planetens grænser. Groft sagt skal byerne tilbyde høj og alsidig tilgængelighed til livets og dagligdagens funktioner uden at kræve at man kører i bil til alting. At begrænse bilernes dominans er en stor opgave, som i mine øjne kræver bedre samspil mellem kommunale og statslige planer og investeringer.

Hvordan kan vi finde løsninger, som gør det muligt at skabe miljøer og udvikle byer, der kombinerer det bæredygtige, det effektive og det intelligente?

Det vigtigste håndtag er i virkeligheden nok at det bliver markant dyrere at forsætte business as usual. Altså det at dagligdagen og drømmene kobles op på individuel bilisme med forbrændingsmotor og stadig bredere veje. Det skal simpelthen koste mere at belaste klimaet med benzin og diesel, og at bruge vejstrækninger med høj trængsel og forurening. Inden for de rammer vil bæredygtige og intelligente systemer lettere kunne vinde indpas. I stedet for at bruge milliarder på større veje til flere biler, skal vi bygge vejene om for at give mere plads til grøn transport og mere byliv og omfordele midler til de formål.

Hvad taler du om på Sustainable Infrastructure?

Jeg taler med udgangspunkt i DK2020 projektet om hvad kommunerne har gang i på området klima og grøn mobilitet. Men også om hvad de ikke gør, og hvilke barrierer og vanskeligheder de møder. Jeg håber oplægget vil bidrage til at sætte fokus på behovet for et stærkt samspil mellem stat og kommuner på området og inspirere kommunerne til en visionær og effektiv indsats.

Vil du høre mere til Henrik Gudmundsson og bæredygtig infrastruktur?

På konferencen Sustainable Infrastructure får du inspiration, viden og værktøjer til, hvordan du kan finde løsninger, som gør det muligt at skabe miljøer og udvikle byer, der kombinerer det bæredygtige, det effektive og det intelligente. Læs mere og tilmeld dig konferencen her.

Flere artikler
Vi skal skabe inkluderende og sunde byer for alle