sænker CO2-tryk

Anlægsgartner Gottlieb sænker CO2-tryk med 74 ton

Anlægsgartner Gottlieb A/S har netop annonceret udgivelsen af virksomhedens ESG-rapport for 2023. Den nordsjællandske virksomhed har fra 2022 til 2023 formået at sænke sit CO2-udslip med 74 ton, svarende til ca. 5% af den samlede forretning. ESG-rapporten fremhæver således virksomhedens fortsatte engagement i bæredygtighed og biodiversitet samt bidrag til den grønne omstilling.

Som virksomhed i den grønne branche ser gartner- og entreprenørvirksomheden et stort ansvar for at støtte den grønne agenda – og sætter høje ambitioner for arbejdet med at skabe grønne tiltag.

Om ESG-rapportering

ESG-rapportering er historisk set virksomheders frivillige offentliggørelse af oplysninger om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige praksis. Traditionelt har virksomheder brugt ESG-rapportering til at dele deres indsats inden for bæredygtighed – men med nye bæredygtighedskrav får rapporteringen en ny betydning.

ESG vil fremover blive kendt som bæredygtighedsrapportering i årsregnskabsloven, og fra i år er bæredygtighedsrapporteringen en central del af store virksomheders kommunikation.

Formålet med bæredygtighedsrapportering er at anvende data til at måle virksomheders påvirkning af omverdenen. Dette inkluderer håndtering af udledning af drivhusgasser, tab af biodiversitet og forurening samt fokus på mangfoldighed og menneskerettigheder.

Daniel Fevre Kronskov fra Anlægsgartner Gottlieb uddyber: “Helt kort fortalt har ESG skabt en fælles forståelse og et fælles sprog for, hvordan vi som virksomhed påvirker vores lokalområder og vores samfund. Det er nemmere for os internt at have en dialog om, hvordan vi gør os selv bedre. Vi har som virksomhed i den grønne branche et kæmpe ansvar for at understøtte den biologi, vi alle sammen ånder og lever i.

Derfor går vi helt konkret ind og hjælper vores kunder med at lave bedre pleje, der understøtter biodiversiteten – samtidig med at vi laver tiltag, der skaber bedre levesteder for vores natur.”

Direkte link til ESG-rapport 2023.

Læs mere om Anlægsgartner Gottliebs arbejde med bæredygtighed.

Om Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S har brancheerfaring fra 2001. Virksomheden har udviklet sig fra at være en mindre lokal anlægsgartner til en entreprenør med mere end 200 ansatte. Til dagligt løser virksomheden alt fra små anlægsopgaver til store entreprenør- og kloakprojekter. De fleste opgaver udføres i hoved- og fagentreprise.

Virksomheden arbejder med bæredygtige løsninger og biodiversitet og er dedikeret til at skabe smukke og bæredygtige omgivelser gennem innovation og ansvarlighed.

For yderligere information kontakt:

Daniel Fevre Kronskov, Chef for Grøn Omstilling
Tlf: 81886304
Mail: dko@gartnergottlieb.dk

Flere artikler
Cen tech Lab om fælles dataplatform
Teknologi og fælles dataplatform skal nedbringe ressourceforbrug