BEYOND THE ROADMAP: Økonomi & Investeringer

Hvordan ser en byggebranche ud, der lever op til Parisaftalen og klimavidenskaben? Og hvordan ser byggebranchen ud for enden af Reduction Roadmappet? Det har Building Green sat sig for at se nærmere på til Building Green København den 30.-31. oktober med temaet BEYOND THE ROADMAP.

Artelia, CEBRA og EFFEKT står bag Reduction Roadmap, der viser årlige, forskningsbaserede CO2-mål for dansk boligbyggeri, der holder sig inden for Parisaftalen og de planetære grænser.

Hen over sommeren folder vi temaet BEYOND THE ROADMAP ud sammen med parterne bag Reduction Roadmap. Artikelserien består af interviews om underemnerne klimavidenskab & lovgivning, regenerativ arkitektur og byggeri på planetens præmisser, økonomi og adfærd & mobilisering. I denne artikel kan du læse et interview om økonomi & investeringer med Mikkel Schlesinger, der er partner hos CEBRA.

Hvordan kan vi aflive myten om at bæredygtige tiltag i byggeriet ikke også er økonomisk bæredygtige?

Myten om at bæredygtige tiltag i byggeriet ikke også er økonomisk bæredygtige er ved at blive aflivet. De høje renter har betydet, at der sælges færre ejendomme, og det skubber på udviklingen.

Claus Sondrup, der er direktør i Colliers, fortæller, at det i flere år har været sådan at certificerede ejendomme kunne sælges til 10-15% højere pris. I dag kan ejendomme, der ikke er certificerede, slet ikke sælges. Efterhånden som certificeringerne stiller højere krav til miljømæssig bæredygtighed – som det sker med DGNB i 2025 – vil det være med til at rykke byggeriet i den rigtige retning.

Hvilken rolle kommer de store pensionsselskaber og pengefolk til at spille i den omfattende omstilling, vi skal i gennem?

Investorerne er helt afgørende for den grønne omstilling. Grunden, til at vi nu ser forandringerne komme, er at der er et dobbelt pres, der som noget nyt kommer både nedefra – fra græsrødderne og forskningen, oppefra og fra pengene. Det skaber et enormt momentum, som vi kun har set begyndelsen på.

De store pensionsselskaber og pengetanke investerer med en lang tidshorisont, fordi bygningerne skal stå i mange år og afkastet være stabilt. De kan se, at de investeringer, der laves i dag, bliver ramt af både klima- og biodiversitetskrisen og at kriserne bliver afgørende for værdien af deres ejendomme i fremtiden.

De store spillere som PensionDanmark, PFA og Urban Partners har valgt at følge Reduction Roadmap og sætte høje ambitioner for bæredygtige tiltag, fordi de kan se, at det vil gavne deres investeringer.

Klimaforandringerne er det ejendomsinvesteringschef i PensionDanmark Niels Kristian Johne kalder en noncirkulær risiko. Det betyder, at den i modsætning til alle de andre risici han ser på kun bliver større. Det betyder, at det i dag er den væsentligste faktor PensionDanmark ser på, når de investerer i ejendomme i dag.

Hvad forstår du ved begrebet ”grøn vækst”, og hvad tænker du om det?

Begrebet ”grøn vækst” er et paradoks, fordi det endnu ikke lykkedes at afkoble vækst, større ressourceforbrug og overudnyttelse af naturen.

Omvendt mener jeg ikke, det er realistisk, at vi frivilligt går ned i levestandard for at stoppe klima- og biodiversitetskrisen. Vi bliver derfor nødt til arbejde på løsninger, der både sænker ressourceforbruget, skaber mere natur og forbedrer vores livskvalitet. Det er den store udfordring, vi står overfor og som den næste fase af Reduction Roadmap prøver at kortlægge.

Er en cirkulær økonomi vejen frem, eller er det blot af de nødvendig greb? Hvilke andre greb er der, som du ser det?

Cirkulær økonomi er ikke en løsning i sig selv, men helt sikkert et af de nødvendige greb i den grønne omstilling. Udfordringen er at cirkulær økonomi kun virker, hvis den kombineres med en generel reduktion af vores ressourceforbrug.

Vi skal derfor se cirkulær økonomi som et greb blandt mange. Nogle af dem, vi ser på, er nye teknologier, nye systemer på tværs af sektorer, investeringer med flere bundlinjer og meget bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Læs mere om Reduction Roadmap

Læs mere om Building Green København og tilmeld dig gratis

Flere artikler
Her er vinderne af Det Bæredygtige Element