Det går for langsomt med at digitalisere byggebranchen

Teknologien er der, men vi bruger den ikke som vi burde. Der er udviklet mange nye teknologier til byggeriet, men det går for langsomt med at få dem udbredt i branchen og mange bruger stadig ikke alle de mange muligheder, der er tilgængelige. Sådan lyder det fra Building Green, der har indgået samarbejde med det store internationale event BIM World om at lave en ny skandinavisk konference i København.

Building Greens formål er at være med til at flytte byggeriet i en grønnere retning, og der er mange veje mod mere bæredygtighed. Et af de værktøjer, der kan være med til at sikre mere bæredygtighed i byggeriet, er digitalisering. Som det ser ud nu, kunne udviklingen speedes op. Der er allerede udviklet et hav af digitale løsninger, som vi skal være meget bedre til at bruge. Vi kommer ikke i mål ved udelukkende at fokusere på digitalisering, men det kan være en del af løsningen, lyder det fra Building Green.

Derfor har de lanceret eventen Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen, der finder sted den 19.-20. september og samler branchen på tværs. Digitale løsninger er ikke kun relevante for dem, der allerede arbejder med BIM og andre digitale værktøjer. Eventen vil samle hele branchen for at sætte skub på udviklingen og give konkrete eksempler på hvad vi kan gøre lige nu og her.  

– Den bæredygtige omstilling af bygge- og ejendomsbranchen hænger tæt sammen med digitalisering. Gennem digitale redskaber kan vi både skalere og justere bæredygtighedstiltag, så det får den størst mulige effekt. Samtidig kan digitalisering også bidrage til at store som små får lettere at agere mere bæredygtigt, fortæller Sisse Norman Canguilhem, konstitueret direktør, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der er en af mange partnere på eventen.

Sisse Norman Canguilhem, konstitueret direktør, Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Arbejdet med bæredygtighed og bæredygtighedsdokumentation kan være enormt krævende og komplekst, og digitale værktøjer og arbejdsprocesser kan hjælpe med at støtte op om dette arbejde og gøre det mere simpelt og gennemskueligt. Digitale værktøjer kan altså hjælpe med at gøre tunge og ressourcekrævende processer mere strømlinede og effektive, hvilket kan være med til at sætte fra på den grønne omstilling.

Mere end 30 virksomheder støtter op som partnere

Ingen kan omstille byggeriet alene. Vi skal stå sammen om det og finde de rette løsninger på tværs af branchen. Dette er formålet med den nye event, og Building Green har allerede samlet mere end 30 partnere, der støtter op om det første arrangement. Det er vigtigt at alle – både arkitekter, ingeniører og BIM/IKT Managers – bakker op, deltager og netværker, hvis vi skal i mål med den digitale omstilling. Det har både været vigtigt for Building Green at skabe et rum, hvor branchen kan mødes og tale om behov, muligheder og se på nye løsninger sammen. En af de 30 partnere er erhvervsklyngen WE BUILD DENMARK:

– Øget anvendelse af data og et bedre data flow er en forudsætning for at den grønne omstilling i byggeriet kan ske med den nødvendige fart. Data er nøglen til at dokumentere CO2- og ressourceforbrug i bygningens levetid. Vi har brug for øget genbrug af data på tværs af værdikæder så der ikke skabes flere ens datasæt – det giver mere effektive samarbejder og kan øge produktiviteten. Dataopsamling kan hjælpe os med at genbruge erfaringer fra det ene byggeprojekt til det næste – og videre ind i driftsfasen. Endelig er digitale materialepas jo en forudsætning for at vi kommer i mål med de store ambitioner om cirkulær økonomi i byggeriet, fortæller Jacob Lundgaard, director of digital innovation, WE BUILD DENMARK.

Jacob Lundgaard, director of digital innovation, WE BUILD DENMARK.

Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen er en del af en større satsning og samarbejde med BIM World, som Building Green har indgået. I 2024 vender eventen tilbage i meget større format – med mere plads, flere partnere og leverandører af digitale løsninger. 

Læs mere om eventen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Lars Bendix på Bæredygtig Transformation
Derfor er renovering og transformation nøglen, når byggeriet skal omstilles