Vi kan jo ikke ‘bygge biodiversitetskrisen væk’

Susanne Grunkin er kreativ leder i Arkitema og medlem af styregruppen i Green Cities. På konferencen Build for Biodiversity den 27. og 28 april 2022 kan du opleve hende i et dialog-foredrag om 18 visionsplaner for bynær bynatur i Høje-Taastrup Kommune.

I foråret 2020 bidrog Susanne Grunkin med faglig viden til et temamøde, der kunne kvalificere de politiske drøftelser og efterfølgende beslutninger om, hvordan de i kommunen skulle arbejde for bedre bynatur.

I denne artikel kan du læse et interview med Susanne Grunkin.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med biodiversitet?

I Green Cities er vi fem grønne organisationer, som i et partnerskab arbejder for at holdningsbearbejde beslutningstagere til øget forståelse for værdien af grønnere byer. Her har vi fokus på bynatur, men også på den del af bynaturen, der specifikt omhandler bedre vilkår for biodiversitet i byer. Vi arbejder i øjeblikket med at skrive artikler til en publikation om ‘Biodiversitet i byer’ med gode eksempler på biodiversitet og faglige indlæg af både biologer og landskabsarkitekter.  

Som landskabsarkitekt og kreativ leder i Arkitema udgør arbejdet med bynatur og biodiversitet en stadig større del af arbejdet. Ofte samarbejder vi med COWIs biologer, så vores fokus på biodiversitet foregår i samspil med andre behov som æstetik, friluftsliv & rekreation, tryghed, tilgængelighed, drift og identitet/karakter. Vi ser det således, at biodiversiteten får bedst mulige vilkår, når alle parametre er afvejet og samstemt i en helhed. 

Hvorfor synes du det er vigtigt at arbejde med urban biodiversitet?

Vi er efterhånden alle blevet bevidste om det verdensomspændende tab af biodiversitet. Set i sammenhæng med sociale værdier/borgernes trivsel og sundhed samt mikroklimaet i byens rum, så giver det god mening at arbejde med biodiversitet, ligesom klimasikring i byrum også hænger godt sammen med bynatur og biodiversitet. På den måde kan man imødekomme flere samfundsudfordringer på én og samme tid.

Hvilke udfordringer stiller den globale biodiversitetskrise byggebranchen?

For et par år siden udtrykte vi den sådan i Green Cities, at vi jo ikke kan ‘bygge biodiversitetskrisen væk’, så det er vigtigt, at vi i den intensive byudvikling og byfortætning, der har stået på i nogle år nu, kan sikre et modspil – en vis balance mellem det byggede miljø og det groede miljø. Det er heldigvis som om, at der er større lydhørhed nu – måske også fordi flere stemmer i og taler for den grønne dagsorden. Vi er bare stadig ikke helt i mål med en lovgivning, der kunne være det skub, der skal til. Derfor har vi også udgivet ‘Grøn Norm 2.0’ der viser ti metoder til mere og bedre bynatur, som inspiration til, hvilke krav kommuner bør stille og hvilke krav, der kunne blive til hjælpsom lovgivning.

Hvordan kan vi efter din mening skabe en grønnere og sundere by?

Vi bør være opmærksom på, at der er en smertegrænse for, hvor tæt (og højt) vi bør bygge. Solen skal kunne komme ned i gaderne, og vi skal kunne trives i de byrum, der tilbydes. Lys, luft og grønt skal der til – sammen med gode opholdsmuligheder og steder for aktivitet og steder for ro. I stedet for at klumpe os sammen på få kvadratmeter i centrum, er der et potentiale i kommunerne rundt om København. I de større byer i Danmark, der også har haft en fortætningsbølge, der er skyllet ind over, handler det om at tænke på lokalmiljøer helt ud til kommunegrænsen og gerne omegnskommunerne med. Vi må skabe flere lokale fortætninger med godt bymiljø og forbinde dem. Sammen med styrket grøn mobilitet – offentlig transport især på tværs af Fingerplanen, letbaner, langt bedre cykelinfrastruktur også udenfor Københavns centrum samt gode strategier for fodgængere ligesom de gør i Oslo, så kunne vi bygge og bo med lidt bedre plads omkring os – også uden at det sker på bekostning af grønne områder.

Hvordan får vi biodiversitet højere op på den politiske agenda?

‘Danmarks vildeste Kommune’ er er godt eksempel på, at biodiversiteten får et politisk skub. Vi skal selvfølgelig tale om det imellem os fagligheder og dermed inspirere til handling. Men især skal vi tale udad til omverdenen og politikerne.

De 18 visionsplaner, vi vil drøfte i panelet, er netop også eksempel på, hvordan lokalpolitikere i samarbejde med administrationen realiserer en ambition om mere biodiversitet i deres kommune. Derfor er den fortælling også vigtig at få ud at leve.

Du er med i panelet ’18 visionsplaner for bynær bynatur i Høje-Taastrup Kommune’ på Build for Biodiversity. Hvorfor er det en vigtig dialog?

Jeg håber, at deltagerne vil blive inspireret af, hvordan grønne værdier herunder biodiversitet bliver koblet sammen med sociale værdier, og jeg håber, at vi kan lykkes med at formidle, at det ikke altid behøver at være en svulmende stor og kompleks opgave at arbejde med biodiversitet i kommunerne, men at det også kan lykkes at være mere ‘hands on’, når det tværfaglige samarbejde er på plads i forhold landskabsarkitekter, biologer og driften imellem.

Vil du høre mere om biodiversitet fra Susanne Grunkin?

Hør hende deltage i en spændende dialog om 18 visionsplaner for bynær bynatur i Høje-Taastrup Kommune på Build for Biodiversity den 27. og 28. april 2022. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Det gode håndværk blev i den grad hyldet på den første udgave af HÅNDVÆRK