Haris Hasanbegovic deltager på Building Green i en debat om bæredygtige boliger

Der findes ikke et entydigt svar på bæredygtighed

Haris Hasanbegovic er arkitekt hos Sleth og vinder af Arkitektforeningens prisopgave Udsyn. Du kan høre ham, når han deltager i debatten ’Benspænd i forhold til bæredygtige og tilgængelige boliger’ på Building Green København den 3. – 4. november i Forum. Her tager de blandt andet fat på hvordan vi får gjort bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi mere tilgængelig.

I denne artikel kan du læse et interview med Haris Hasanbegovic

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus og har de seneste par år arbejdet i praksis på tegnestuer i København. Jeg deltager i Arkitektforeningens debat ’Benspænd i forhold til bæredygtige og tilgængelige boliger’ på baggrund af mit konkurrenceforslag til Arkitektforeningens prisopgave UDSYN.

Forslaget, kaldet M.A.A.TADOR, er en nyfortolkning af brætspillet Matador med fokus på bæredygtig byudvikling.

Med spillet er det mit budskab, at bæredygtighed i høj grad afhænger af en kulturændring hos os alle. Der er ikke nogen magisk teknologi, vi skal sætte vores lid til – det er ingen såkaldt ’hockey-stav’. Til gengæld er der en lang række konkrete tiltag, vi ved, kan lade sig gøre og vi ved virker. Det kræver blot, at vi alle er villige til at ’spille med’.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Bæredygtigt byggeri har mange udfordringer, der dybest set bunder i økonomien. Bæredygtige løsninger er ofte dyrere, hvilket gør, at de i sidste ende bliver fravalgt. Derudover mener jeg, at en stor udfordring ved bæredygtigt byggeri er netop, at der ikke er et entydigt svar på bæredygtighed. Eksempelvis kan en energieffektiv løsning vise sig at være mere forurenende i produktionsprocessen. Det kan derfor være uoverskueligt at vurdere, om et byggeri er bæredygtigt, da begrebet har mange definitioner. Paradoksalt nok, er dette også et af de største potentialer. Bæredygtighed dækker over en bred vifte af materialer, metoder, teknologier og tiltag, der hver især bidrager positivt på CO2– og ressourceregnskabet.

Det er dog altafgørende, at bæredygtighed ikke blot ses som en positiv addition til et projekt. Jeg mener, at det er på tide at flytte debatten, så ’bæredygtighed’ går fra at være en positiv tilføjelse til en nødvendighed.  

Årets Building Green-tema er at ’alt er forbundet’. Hvordan forholder du dig til det i dit arbejde med bæredygtigt byggeri?

Hovedpointen i mit arbejde med M.A.A.TADOR er netop, at absolut bæredygtighed opnås gennem flere, sideløbende indsatser. På den måde mener jeg, at temaet ’alt er forbundet’ er mere aktuelt end nogensinde. Den bæredygtige omstilling kræver en indsats fra os alle, og i mit arbejde med bæredygtigt byggeri har jeg stort fokus på, hvordan vi skal sikre, at de bæredygtige tiltag bliver en så naturlig og grundlæggende del af processen som muligt.

Hvem eller hvad inspirerer dig i forhold til bæredygtigt byggeri? 

De seneste par år har jeg med stor beundring fulgt med i arkitektskolernes afgangsprojekter og generelt det arbejde, de studerende på landets arkitektskoler beskæftiger sig med. Den næste generation af arkitekter er modige, kreative, visionære – men vigtigst af alt, udviser de stort samfundsansvar. Det lader til, at der hos de studerende ingen tvivl hersker om de udfordringer, samfundet står overfor.   Samtidigt udviser de en villighed – endda nærmest en forpligtelse – til at adressere udfordringerne som arkitekter. Det er enormt inspirerende at se, at den næste generation af arkitekters fokus ligger i mindre grad på prestige-byggeri og i højere grad på ansvarlig arkitektur.

Du deltager i Arkitektforeningens debat ’Benspænd i forhold til bæredygtige og tilgængelige boliger’, hvorfor er det en vigtig debat?

Det traditionelle byggeris konsekvenser for kloden har været kendt i årtier – og løsningerne har været kendt næsten lige så længe. Derfor håber jeg, at debatten netop ikke kommer til at handle om nye bæredygtige løsninger. I stedet håber jeg, at vi kan tage hul på debatten om, hvordan vi skal sikre, at bæredygtighed bliver en integreret del af design- og byggeprocessen. Ikke som en add-on eller en certificering, men som en naturlig nødvendighed; en selvfølge; en grundsten.

Vil du høre mere om benspænd i forhold til bæredygtige boliger?

Du kan deltage i debatten og få mere viden om hvordan vi får gjort bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi mere tilgængelig. Du kan læse mere om Building Green København her og tilmelde dig gratis her.

Flere artikler
Opsamling fra Jesper Pagh, adjunkt, Cand.arch, ph.d. fra to dage som ordstyrer på Building Green Main Stage.
Vi lærer fortsat af vores fejl