Onsdag den 15. juni
Central Stage
Main Stage
Bæredygtighed i praksis
FSC-lounge
Torsdag den 16. juni
Central Stage
Main Stage
Bæredygtighed i praksis
FSC-lounge
Central Stage
Main Stage
Bæredygtighed i praksis
FSC-lounge
Central Stage
Main Stage
Bæredygtighed i praksis
FSC-lounge
Om FSC-lounge – træ til fremtidens byggeri

På balkonen i Centralværkstedet kan du møde FSC Danmark og en række samarbejdspartnere, som er en del af projektet HOME for the future. Et projekt, som skal bidrage til, at byggeriet i den almene sektor i Danmark bliver mere bæredygtigt.

 

I FSC-loungen kan du holde en pause og drikke en kop kaffe, mødes med andre deltagere og samtidig lære noget om træ fra ansvarligt drevne skove og FSC-projektcertificering. Se hele programmet herunder.

Bæredygtighed i praksis – powered by STARK

STARK og Building Green har dedikeret et stort område til håndværkere og SMV’er. På området får du sat fokus på, hvordan små og mellemstore håndværksvirksomheder kan blive bedre til at bygge mere bæredygtigt.

 

Du kan deltage i KENTs KAHOOT kl. 10, 12 og 14 begge dage.

 

Du finder området i teltet mellem Centralværkstedet og Smedien.

 

Hvad får du ud af at besøge området? 

– Viden om, hvordan du kan komme i gang med at bygge mere bæredygtigt
– Konkret rådgivning fra STARKs Bæredygtighedsambassadører
– Inspiration til nemme og effektive løsninger som for eksempel GENTRÆ, som er genbrug af byggepladstræ
– Hjælp til hvordan du nemt henter dokumentation fra STARK.dk

 

Læs mere om området her

09:10
Moderator Nina Koch-Ørvad byder velkommen
Moderator Nina Koch-Ørvad byder velkommen image
Nina Koch-Ørvad
Projektchef, Værdibyg
09:15
Jacob Bundsgaard: Hvordan skaber man klog og bæredygtig byudvikling i en by med behov for flere boliger og en ambition om høj kvalitet?

Borgmester Jacob Bundsgaard byder velkommen til Aarhus. Borgmesteren vil blandt andet give billeder på de forskellige dilemmaer, Aarhus står overfor som følge af byens vækst.

Jacob Bundsgaard: Hvordan skaber man klog og bæredygtig byudvikling i en by med behov for flere boliger og en ambition om høj kvalitet? image
Jacob Bundsgaard
Borgmester, Aarhus Kommune
09:25
Moderator Rie Øhlenschlæger byder velkommen
Moderator Rie Øhlenschlæger byder velkommen image
Rie Øhlenschlæger
Arkitekt og ejer, AplusB
09:30
Kathrin Susanna Gimmel: Bæredygtig transformation: Fra bydel til bygningsdel

Genanvendelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse er én af byggebranchens mest direkte veje ud af klimakrisen. Gennem tre eksempelprojekter fra tegnestuen viser Kathrin Gimmel, hvordan JAJA Architects arbejder med transformation i alle skalaer, fra bydel til bygningsdel. Transformationen af en gammel pap- og papirfabrik i Sarpsborg udnytter de historiske spor og eksisterende strukturer til at skabe en ny og bæredygtig bydel med en stærk identitet og et CO2-regnskab i balance. GAME Streetmekka i Aalborg er et bud på, hvordan en gammel industribygning kan omdannes til en kreativ ramme for gadeidræt og fællesskab. Og forskningsprojektet Ressource Blokken peger på, hvordan vi, når omstændighederne ikke taler for transformation, kan genanvende så mange bygningsdele fra 60’ernes og 70’ernes betonbyggerier som muligt i nye bygge- og anlægsprojekter.

Kathrin Susanna Gimmel: Bæredygtig transformation: Fra bydel til bygningsdel image
Kathrin Susanna Gimmel
Arkitekt og partner, JAJA Architects
09:30
Henriette Aarslev Clausen: Nyt projekt – Hvordan går boligforeninger i front med træ og grøn omstilling?

Et nyt projekt fra FSC Danmark – HOME for the future – skal hjælpe boligforeninger i Danmark og Holland med at gå forrest i den grønne omstilling gennem øget brug af træ, strategier for bæredygtighed og politikker for brug af træ i nybyggeri. Hør, hvad projektet går ud på, og hvad din organisation kan få ud af det.

Henriette Aarslev Clausen: Nyt projekt – Hvordan går boligforeninger i front med træ og grøn omstilling? image
Henriette Aarslev Clausen
Projektleder, FSC Danmark
09:30
Debat faciliteret af Byens Netværk: Sammenhængskraft i Sydhavnen

Byens Netværk inviterer til paneldebat om Sydhavnskvarteret, der i disse år gennemgår en kolossal udvikling. Med kommunens visioner om at skabe et levende kulturmiljø, et stærkt erhvervsliv og en socialt inkluderende befolkningsramme er Sydhavnskvarteret en case, der på mange måder flytter standarderne for nutidens byudvikling. Sammen med bydelens nøgleaktører skal vi diskutere de sociale aspekter af den igangværende udvikling. For hvordan sikrer vi social bæredygtighed og sammenhængskraft i udviklingen af de nye kvarterer, så der skabes et rigt og mangfoldigt bymiljø med plads til alle – også til byens socialt udsatte? Hvilke greb skal der til for at skabe fællesskaber, identitet og byliv – og hvordan kan vi blive bedre til at integrere byens borgere i disse processer? Efter debatten inviterer vi interesserede med på en rundvisning i området, hvor vi ser eksempler på udviklingen og hører om det praktiske og strategiske arbejde med bydelens sociale bæredygtighed.

 

Bente Lykke Sørensen, chef for Bystrategi, teknik og miljø, Aarhus Kommune
Rune Kilden, byudvikler, Kilden & Hindby
Peter Thorsgaard, salgs- og udviklingschef, A. Enggaard
Sarah Jarsbo, forkvinde, Foreningen Sydhavnen
Ove Abildgaard, teamleder, Hus forbi – Gadeliv i Aarhus
Moderator: Lisbet Fibiger, programleder, Byens Netværk

09:34
test test test
10:15
Debat faciliteret af WE BUILD DENMARK: Bygherrers efterspørgsel efter bæredygtige materialer

WE BUILD DENMARK inviterer til paneldebat om at indtænke mere bæredygtige materialer i projektering af byggeri og anlæg. Formålet er at få producenter, arkitekter og bygherrer til at snakke sammen om, hvordan de kan samarbejde på tværs af kæden, så brugen af bæredygtige materialer honoreres i udbudsprocessen og giver tilbudsgivere incitament til at søge den vej frem for mere gængse, miljøbelastende materialer. Bygherre TBC vil som oplæg til paneldebatten præsentere et eller flere konkrete projekter, hvor man har forsøgt at bygge med bæredygtighed for øje. Panelet vil diskutere, hvordan bæredygtigheden i de givne projekter kunne løftes yderligere ved brug af alternative materialer såsom nye betontyper, kalkmørtel, hempcrete, mv. Der vil også blive diskuteret konkrete lovgivningsmæssige branchemæssige barrierer for anvendelsen af bæredygtigere materialer, samt hvilke faldgruber og evt. ændrede arbejdsprocesser, der skal tages højde for.

 

Rasmus Jørgensen, CEO, KALK
Thomas Uhd, head of sustainability & external relations, Aalborg Portland
Dorte Marie Frilund, bygherrerådgiver, DEAS
Marcus Meissner, arkitekt og ejer, Meissner + Sigh Arkitekter
Moderator: Lars Keller, direktør, EcoCocon Danmark

10:30
Debat faciliteret af Green Building Council Denmark: Hvordan påvirkes vores byggeri af de nye klimakrav?

Med LCA har vi fået en metode til at vurdere materialernes miljøbelastning gennem hele deres livscyklus. Hvordan kommer det til at påvirke vores måde at bygge på? I forhold til materialerne vil de producenter, der udvikler materialer med et lavere miljø- og klimaaftryk, blive belønnet i LCA-vurderingen med de produktspecifikke EPD’er. Hvad betyder det for vores brug af materialer?

 

Hanne Tine Ring Hansen, bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen
Geir Ármann Gíslason, bæredygtighedskoordinator, C.F. Møller Arkitekter
Carsten Røjgaard, sales & marketing manager, Celsa Steel
Per Thomas Dahl, direktør, CLT Danmark
Moderator: Thomas Fænø Mondrup, Green Building Council Denmark

10:45
Allan Werge: Hvilke konkrete erfaringer har vi med alment byggeri i træ?

Al2Bolig har gjort det: Bygget i højden og bygget i træ. Der er klare fordele, og der er udfordringer. Kom og hør om boligforeningens nyhøstede erfaringer med at bygge i træ i den almene sektor med udgangspunkt i deres projekt på Lisbjerg Bakke.

Allan Werge: Hvilke konkrete erfaringer har vi med alment byggeri i træ? image
Allan Werge
Direktør, Al2Bolig
11:15
Debat faciliteret af Realdania: Vi er nødt til at tale om vores historiske bygningers klimaaftryk

Klimabelastningen fra vores eksisterende bygninger skal ned, men hvordan undgår vi at miste de kvaliteter, der er med til at give dem lang levetid? Hvordan finder vi frem til de reelle CO2-besparelser, og ikke blot pæne beregninger? Hvilke nye materialer er der behov for til vores gamle bygninger? Og hvad vil et klimafokus betyde for vores opfattelse af, hvad der er smuk? Oplægget tager udgangspunkt i Realdanias kampagne ’Bygningskultur og Klima’, der undersøger, hvordan vi kan skabe klimabesparelser ved at bevare og renovere bygninger med særlige kvaliteter – og samtidig styrke eller forny de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

 

Steffen Pettersen, ingeniør og lektor, Aarhus Universitet
Thomas Waras Brogren, projektchef, Realdania
Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen
Signe Sand, rådgiver, Rådet for Grøn Omstilling
Moderator: Thomas Waras Brogren, Projektchef, Realdania
11:40
Levi Dørken + Jens Bruun Larsen: Bæredygtige boliger – inside out

Bofællesskaber og andre bæredygtige boligprojekter skabes ofte med tilgangen ”bottom-up” eller ”top down”: Enten ser man ildsjæle som lykkes med at skabe boligprojekter nedefra og op ved egen kraft eller også udvikler ejendomsudviklere bæredygtige koncepter oppefra og ned. Begge metoder har en række store udfordringer. Der findes også en tredje model, som kunne kaldes ”inside-out”: Bofællesskabet Kløverbakken er et nyt stort bæredygtigt bofællesskab i Odder syd for Aarhus, som er blevet udviklet i tæt samarbejde mellem lokale ildsjæle, en ejendomsudvikler og en tegnestue. Kom og hør om den helt særlige proces med at udvikle et projekt indefra og ud, så det både giver mening for kloden, pengepungen og for de kommende beboere i bofællesskabet.

Levi Dørken + Jens Bruun Larsen: Bæredygtige boliger – inside out image
Levi Dørken
Landsbyudvikler og co-Founder, Tegnestuen Arken
Levi Dørken + Jens Bruun Larsen: Bæredygtige boliger – inside out image
Jens Bruun Larsen
Stifter, Bofællesskabet Kløverbakken i Odder
12:10
Julian Weyer: Vildt urban – landskab og bynatur som chance for transformation

Ønsket om flere naturrum og vilde arealer i byerne er blandt de højeste prioriteter for byernes udvikling – det ved vi ikke mindst fra indbyggernes egne drømme. Hvordan kan der skabes nye bylivs- og boligkvaliteter med udgangspunkt i landskabet som det formende? Og hvad er landskabets betydning i vores byggede miljø, når klimasikring og biodiversitet skal indgå på lige fod med det rekreative? Julian Weyer, partner i C.F. Møller Architects, fortæller om arbejdet med grønne omdannelser af nye og eksisterende bymiljøer i ind- og udland og potentialet i at se grønne omgivelser som andet og mere end æstetik.

Julian Weyer: Vildt urban – landskab og bynatur som chance for transformation image
Julian Weyer
Partner og arkitekt, C.F. Møller Architects
12:30
Frank Jensen: Hvor meget kan rådgivere præge projekter med grønne ambitioner?

Rådgiverens rolle i den bæredygtige omstilling i den almene boligsektor er stor, selvom det er bygherren, der i sidste ende bestemmer. Hør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma fortælle, hvordan de som rådgivere træffer aktive valg om at flytte den bæredygtige omstilling i alle retninger af værdikæden. Hvad sker der, når rådgiveren også har ambitioner på kundens vegne?

Frank Jensen: Hvor meget kan rådgivere præge projekter med grønne ambitioner? image
Frank Jensen
Ejer og formand, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
12:35
Debat: Transformationen af Gellerup – En ny bydel med afsæt i eksisterende bebyggelse

Hvad er målet med Gellerup egentligt og kan transformation og social bæredygtighed forenes? Hvordan skaber vi nye bygninger i gamle klæder og hvordan spiller arkitekturen en rolle i byudviklingen? Det og mange andre spørgsmål stiller vi skarpt på, når vi inviterer et kompetent panel til at diskutere dette.

 

Anna Mette Exner, arkitekt, Exner Arkitektur
Henning Winter, Byudvikler, A. Enggaard
Sara Kruse, sektionsleder, integration og bydelsudvikling, Aarhus Kommune
Kristian Würtz, direktør, Brabrand Boligforening
Moderator: Niels Bjørn, urbanist, ph.d., Niels Bjørn

13:00
Debat faciliteret af Aarhus Kommune: Bæredygtig æstetik – Visuelle tanker på morgendagens by

Der skal overblik og gode arkitektoniske streger til for at morgenens by og bygninger bliver skabt med omsorg for både beboere, brugere og klode. Vi debatterer, hvilke takter der kan anslås for at nå et miljø, som er visuelt attraktivt for alle samtidig med at der er tænkt over CO2-udledning både ved anlæg og i hele bygningens levetid. Med afsæt i et konkret eksempel fra hver af deltagerne begynder vi en samtale om, hvordan det byggede miljø udvikler sig æstetisk. Hvordan ser byen ud i 2050? Hvad er fokuspunkterne i fremtidens arkitektur? Hvordan bliver æstetikken langtidsholdbar? Skal vi bevæge os mod ressource minimalisme som afsæt for design af byen og dens bygninger? Er der læring fra tidligere arkitektur retninger som kan bruges til at designe fremtiden? Er der designparametre som kan afhjælpe nutidens udfordringer med indeklima, varme, køling, kvm.- og ressourceforbrug? Er der brug for at begynde at tænke at form følger ressourcer ikke kun funktion og æstetik?

 

Thomas Bo Jensen, DARE Netværket, forskningschef, Arkitektskolen Aarhus
Jacob Blak Henriksen, bæredygtighedschef, Cobe
Jette Birkeskov Mogensen, associeret partner og tegnestuechef Aarhus, Schmidt Hammer Lassen Architects
Moderator: Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus

13:40
Debat faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder: Arkitekten som driver for grøn omstilling

Byggeriet er først lige begyndt på det store grønne U-turn. Bæredygtig omstilling fordrer, at hele værdikæden finder nye løsninger og samarbejdsformer. I denne sammenhæng har hver faglighed en særlig rolle at spille. Danske Arkitektvirksomheder byder på debat om, hvorfor og hvordan arkitektens kompetencer er nødvendige for at sikre en bæredygtig fremtid.

 

Mikkel Schlesinger, partner og arkitekt, CEBRA
Line Toft, direktør og partner, LABLAND
Frank Jensen, ejer og formand, Søren Jensen
Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen
Moderator: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent i bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder

13:45
Morten Søegaard-Larsen: Hvordan bygger vi fornuftigt med træ?

De seneste år er byggebranchen blevet en del klogere på, hvordan vi bygger i træ med omtanke i takt med, at vi har fået erfaringer fra byggerier domineret af træ. Kom og hør Morten Søegaard-Larsen fra Byggeskadefonden give gode råd til at bygge fornuftigt i træ i den almene sektor.

Morten Søegaard-Larsen: Hvordan bygger vi fornuftigt med træ? image
Morten Søegaard-Larsen
Driftsdirektør, Byggeskadefonden
14:05
Specialist Talk faciliteret af Troldtekt: Derfor er et sundt indeklima afgørende i bæredygtige bygninger – og sådan opnår du det i praksis

Et sundt indeklima med god akustik og effektiv ventilation fremmer både læring og trivsel. Mød specialister fra AART architects og Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma. De deler deres viden om at designe bygninger med et sundt indeklima. Blandt andet med udgangspunkt i det nye Vrå Børne- og Kulturhus.

Hør også om Troldtekt® ventilation, der forbedrer indeklimaet i for eksempel skoler, kulturhuse, kontorer og konferencecentre – uden træk, støj eller synlige installationer.

 

Kathrine H. Stærmose, partner, kunderelationschef, Arkitekt MAA, AART architects
Hanne Tine Ring Hansen, bæredygtighed, faggruppechef, DGNB‑auditor, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Bente Rasmussen Therkildsen, projektkonsulent, Troldtekt A/S

14:40
Césare Peeren: An integrated view on architecture, transforming existing buildings into vibrant ecosystems using waste materials

Based on  3 main principles: circular and zero energy Architecture, urban agriculture and urban metabolism, you will hear about Césare Peeren’s approach to sustainable architecture. Illustrated by several examples of projects and buildings Césare Peeren will present an integrated view on architecture, transformation and circular thinking.

Césare Peeren: An integrated view on architecture, transforming existing buildings into vibrant ecosystems using waste materials image
Césare Peeren
Founding partner and architect, Superuse
14:45
Scandi Byg: Konkrete eksempler på enkle løsninger i træ

Modulært byggeri med optimerede processer for produktion og transport – og med høje krav til certificering og bevidste valg i forhold til klimapåvirkning. Sværere behøver det ikke at være, når man gerne vil bygge godt og billigt i træ! Hør Scandi Byg A/S fortælle om virksomhedens fokus på enkle løsninger til gode og sunde boliger i den almene sektor.

14:55
Specialist Talk faciliteret af Structured Enviroment: Creative timber structures from tree houses to condominiums

Many can probably agree that it is difficult to find a greener structural material for buildings than timber. This presentation focuses on examples of timber buildings that Structured Environment has designed over the past twenty years with examples of building scale ranging from very small up to a 15-storey condominium. Alan Burden will demonstrate with the six main forms of timber that are currently in use: cut timber, glue-laminated, plywood, CLT, LVL and OSB. CLT in particular has great potential to reduce embodied carbon in medium-scale buildings.

Specialist Talk faciliteret af Structured Enviroment: Creative timber structures from tree houses to condominiums image
Alan Burden
Director, Structured Enviroment
15:25
Debat faciliteret af Arkitektskolen: NEW AARCH – NEW PARTNERING

Ved opførelsen af den nye arkitektskole i Aarhus udviklede Bygningsstyrelsen en ny udbuds- og samarbejdsmodel NEW PARTNERING. Projektet er opført for en lav m2-pris, afleveret 3 måneder før tid og har modtaget flere arkitekturpriser. Samarbejdet har været betydende for projektets samlede kvalitet. Men hvad var afgørende i processen, hvordan er modellen skruet sammen og kan det overføres til andre projekter?

 

Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen
Torben Nielsen, rektor, Arkitektskolen Aarhus
Martin Krogh, arkitekt og partner, tegnestuen ADEPT
Jens Skinnebach, afdelingsleder, entreprenørvirksomheden A. Enggaard
Moderator: Kristine Leth Juul, prorektor, Arkitektskolen Aarhus

15:30
Samtale faciliteret af Arkitektforeningen: Hvor er Aarhus på vej hen?

Aarhus Kommune vokser i størrelse og forventer en årlig vækst på over 4.000 indbyggere hvert år fra 2022. Samtidig skyder nye markante byggerier op i byen. Aarhus Kommune er derfor ved at sætte ord på en ny arkitekturpolitik, der skal sætte rammen for udviklingen i de kommende år og sikre, at byen forsat er et attraktivt sted at leve for byens indbyggere. Direktør i Arkitektforeningen Lars Autrup interviewer stadsarkitekt Anne Mette Boye om, hvordan kommunen sikrer en smart byudvikling, og hvilke projekter der har særlig opmærksomhed i de kommende år?

Samtale faciliteret af Arkitektforeningen: Hvor er Aarhus på vej hen? image
Anne Mette Boye
Stadsarkitekt, Aarhus Kommune
Samtale faciliteret af Arkitektforeningen: Hvor er Aarhus på vej hen? image
Lars Autrup
Direktør, Arkitektforeningen
Om FSC-lounge – træ til fremtidens byggeri

På balkonen i Centralværkstedet kan du møde FSC Danmark og en række samarbejdspartnere, som er en del af projektet HOME for the future. Et projekt, som skal bidrage til, at byggeriet i den almene sektor i Danmark bliver mere bæredygtigt.

 

I FSC-loungen kan du holde en pause og drikke en kop kaffe, mødes med andre deltagere og samtidig lære noget om træ fra ansvarligt drevne skove og FSC-projektcertificering. Se hele programmet herunder.

Bæredygtighed i praksis – powered by STARK

STARK og Building Green har dedikeret et stort område til håndværkere og SMV’er. På området får du sat fokus på, hvordan små og mellemstore håndværksvirksomheder kan blive bedre til at bygge mere bæredygtigt.

 

Du kan deltage i KENTs KAHOOT kl. 10, 12 og 14 begge dage.

 

Du finder området i teltet mellem Centralværkstedet og Smedien.

 

Hvad får du ud af at besøge området? 

– Viden om, hvordan du kan komme i gang med at bygge mere bæredygtigt
– Konkret rådgivning fra STARKs Bæredygtighedsambassadører
– Inspiration til nemme og effektive løsninger som for eksempel GENTRÆ, som er genbrug af byggepladstræ
– Hjælp til hvordan du nemt henter dokumentation fra STARK.dk

 

Læs mere om området her

09:10
Moderator Nina Koch-Ørvad byder velkommen
Moderator Nina Koch-Ørvad byder velkommen image
Nina Koch-Ørvad
Projektchef, Værdibyg
09:15
Debat faciliteret af AART: Evaluering af bygninger i brug klæder dig på til bæredygtige valg

Vi er alle bekendt med projektparadokset, der består i, at de beslutninger, der har de største konsekvenser ofte tages tidligt i vores projekter og derfor er baseret på det mindste vidensgrundlag. Med stor konsekvens for bæredygtigheden til følge. Så hvordan får vi relevant viden ind tidligt i vores byggeprojekter? Et oplagt svar er at evaluere på vores eksisterende bygninger i brug og anvende denne viden i udviklingen af nye bygninger. Panelets deltagere præsenterer egne erfaringer med evalueringer af bygninger i brug og diskuterer, hvordan viden fra evalueringer kan klæde os på til fremtidens bæredygtige valg fra start til slut i vores projekter. Og hvis det er tilfældet, hvorfor arbejder byggebranchen så ikke mere på denne måde?

 

Steffen E. Maagaard, koncernkompetencechef, energidesign & indeklima, MOE
Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder, Realdania By & Byg
Johanne Mose Entwistle, effektchef, cand.mag.anth., AART
Stina Rask Jensen, ph.d.-forsker, Aarhus Universitet
Moderator: Mia Kruse Rasmussen, erhvervs-ph.d., AART

09:25
Moderator Emil Bender Lassen byder velkommen
Moderator Emil Bender Lassen byder velkommen image
Emil Bender Lassen
Co-founder, Home.Earth
09:30
Glenn Elmbæk + Rasmus Falkenberg: Upcycling i praksis – en omstilling for byggebranchen

Arkitema har arbejdet med opgaven Stablen for Horsens Kommune, hvor målet har været at 65 % af de anvendte byggematerialer skal være genbrug eller upcycling. I samarbejde med Upcycling Forum har Arkitema været på en lærerig rejse, og i oplægget vil de komme ind på nogle af de spændende udfordringer byggebranchen står overfor, når vores ressourcer skal indgå i et cirkulært system og tilvejebringes fra helt andre leverandører end vi er vante til.

Glenn Elmbæk + Rasmus Falkenberg: Upcycling i praksis – en omstilling for byggebranchen image
Glenn Elmbæk
Partner, market director, arch. MAA, Arkitema
Glenn Elmbæk + Rasmus Falkenberg: Upcycling i praksis – en omstilling for byggebranchen image
Rasmus Falkenberg
Direktør, Upcycling Forum
09:40
test test dag 2
10:20
Debat faciliteret af Bygherreforeningen & Habitats: Blå byudvikling – samspillet mellem byen, biologien og biophilia

Mange danske havne er i gang med en transformation fra industri, fiskeflåder og godstransport til udviklingsområder med boliger og erhverv. Ofte knyttet til havet, men sjældent til livet og biodiversiteten der. Det kan gøres bedre! For disse transformationer rummer gode muligheder for at genskabe og styrke den grønne og blå biodiversitet, og dermed livskvaliteten for de planter, dyr og mennesker, der i fremtiden skal leve i disse områder. I denne paneldebat fokuserer vi på samspillet mellem fremtidens bæredygtige byudvikling, byggerier, biodiversitet og vores biologiske følelse af og omgang med havmiljøet.

 

Ellen Højgaard, direktør, Dansk Byplanlaboratorium
Hanne Petersen, sustainability consultant, Aarhus Havn | Aarhus Blue Line
Torben Gade, projektleder, Kolding Kommune / Marina City
Rasmus Vincentz, CEO & owner, Habitats
Moderator: Graves Simonsen, projektchef, arch. MAA, Bygherreforeningen

10:20
Thomas Rau: Transformation for innovation

Only a new system architecture leads to the necessary changes. Climate change means mind change. Within earth’s boundaries our only possible growth is a mental one. In this respect, economy is the organized alliance between man and nature. We facilitate this relationship with a new system architecture.

Thomas Rau: Transformation for innovation image
Thomas Rau
Founder and architect, RAU Architects
11:10
Niklas Jarnit: Hvem er ansvarlig for at drive den bæredygtige omstilling?

Den almene boligsektor står ligesom resten af byggesektoren over for at skulle gennemføre en grøn omstilling, hvis vi skal nå i mål med de politisk besluttede reduktionsmålsætninger. Men hvad er forventningen? Er den realistisk? Hvad er de konkrete udfordringer, hvis vi skal nå i mål i tide? Hør både perspektiver, udfordringer og mulige løsninger fra Niklas Jarnit, konsulent i BL Danmarks Almene Boliger.

Niklas Jarnit: Hvem er ansvarlig for at drive den bæredygtige omstilling? image
Niklas Jarnit
Konsulent i bæredygtighed, BL- Danmarks Almene Boliger
11:20
Debat faciliteret af Transition: Transformation og renovering af eksisterende byggerier er betydelig mindre ressourcekrævende end nybyggeri

Postcentralen på Ankersgade i Aarhus står som et glimrende eksempel på, hvordan bevaring af materialer og renovering af en eksisterende bygning kan være det mest bæredygtige valg sammenlignet med et nybyggeri. Hør Olav de Linde fortælle om transformation af den eksisterende postcentral, hertil vil Transition supplere og fortælle om resultaterne af den dybdegående analyse af CO2-regnskabet.

 

Olav de Linde, grundlægger og bestyrelsesformand, Ejendomsselskabet Olav de Linde
Line Nørmark, bygningsingeniør og partner, Transition
Rasmus Jakobsen, direktør og partner, Transition

11:20
Debat: Hvordan opleves certificerede byggerier af SMV-håndværkere og kan vi gøre det bedre?

I Danmark har vi de sidste 10 år set en klar stigning i andel af byggerier som certificeres. Det er dog ikke uden udfordringer og certificeringerne opleves af nogle som diffuse, uhåndgribelige, og uoverskuelige, og der går viden, dialog og masser af ressourcer til spilde i byggeriets processer. Skal vi fortsætte den grønne omstilling i byggeriet skal vi have optimeret processer, ansvarsfordeling og dialog på tværs af hele værdikæden. Denne debat stiller skarpt på problemstillinger for især SMV’erne relateret til DGNB-certificerede byggerier. Vi skal diskutere om forhold som f.eks. dokumentation og ansvar ender det rigtige sted i dag, eller om løsninger til at styrke hele værdikæden i grøn omstilling ligger i andre processer, ansvarsfordeling, og bedre dialog. Hvordan får vi hele værdikæden med i en mere bæredygtig retning?

 

Ali Koca, administrerende direktør, AJ-Byg
Thomas Fænø Mondrup, auditør, teknisk Chef, Green Building Counsel
Kent Fonseca, bæredygtigheds STARK’tivist, GENTRÆ ambassadør, STARK
Hanne Tine Ring Hansen, faggruppechef, DGNB auditor/discipline director, Søren Jensen
Moderator: Emil Bender-Lassen, co-founder, Home.Earth

12:00
Let forplejning til forhåndsmeldte deltagere i workshoppen
12:20
Anders Tyrrestrup: Transformation og renovering – Datidens præg på fremtiden

Når vi som arkitekter restaurerer, transformerer eller renoverer, tager vi udgangspunkt i værdien i det, der allerede findes. Vores ansvar er at afdække og digte videre på de værdifulde, fælles fortællinger, som findes i eksisterende rum, bygninger og miljøer. Når vi bygger videre på en bygnings fortælling ved at give den en ny anvendelse og forbedre dens tilstand, bærer vi således fortidens værdier ind i fremtiden.

Begreber som atmosfære, identitet og autenticitet er kvaliteter, der går igen som effektfulde potentialer i langt de fleste bygninger, som har haft et liv og en anvendelse, uanset om de er 20 eller 200 år gamle. Med udgangspunkt i AARTs aktuelle transformationsprojekter – og genbesøg af deres opførte projekter – vil Anders Tyrrestrup dele arkitektvirksomhedens viden og erfaringer om de mange bæredygtige effekter, de har medført.

Anders Tyrrestrup: Transformation og renovering – Datidens præg på fremtiden image
Anders Tyrrestrup
Stiftende partner og arkitekt, AART
12:25
VIA University College: Hvad har dagslys med reduktion af CO2-aftryk i byggeriet at gøre?

Vi skal reducere CO₂ -aftrykket fra vores bygninger markant over de næste år. Skærpede CO₂-krav til bygninger kan ændre den måde vi bygger på, og det vil få betydning for overholdelse af andre krav i bygningsreglementet. Hvad betyder det egentlig for facadearkitekturens udtryk og materialevalg, når vi ønsker at bygge mere i lette, CO2-venlige konstruktioner? Hvilken indflydelse vil det have på krav til dagslys og indeklima? Dette kan du høre mere om i oplægget, som tager afsæt i udviklingsprojektet ”Dagslys i det bebyggede miljø”, som er støttet af Realdania.

VIA University College: Hvad har dagslys med reduktion af CO2-aftryk i byggeriet at gøre? image
Amdi Schjødt Worm
Chefspecialist, bæredygtighed, Arkitema
VIA University College: Hvad har dagslys med reduktion af CO2-aftryk i byggeriet at gøre? image
Steffen E. Maagaard
Koncernkompetencechef, Energidesign & Indeklima, MOE
VIA University College: Hvad har dagslys med reduktion af CO2-aftryk i byggeriet at gøre? image
Maria Gaardsted Kamper
Lektor, Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima, VIA University College
12:30
Workshop for boligforeninger

Med HOME for the future gennemfører FSC Danmark og samarbejdspartnere en række strategiforløb med danske boligorganisationer for at hjælpe dem ind i den grønne omstilling. Forløbene baserer sig på et enkelt og tilgængeligt dialogværktøj, som introduceres for både beboerdemokratiet samt medarbejdere og ledelse i boligforeningerne. Gennem en række spørgsmål og workshops bliver boligorganisationerne i fællesskab klogere på både strategisk retning og konkrete handlepunkter i forhold til at blive en mere bæredygtige organisationer.

 

Til workshoppen på Building Green i Aarhus er det muligt for de tilmeldte deltagere at få en smagsprøve på strategiforløbet og afprøve workshopformatet, samt at høre erfaringer fra et igangværende forløb hos Al2Bolig.

 

Workshoppen er åben for alle interesserede, men med fortrinsret til repræsentanter fra almene boligforeninger og deres organisationer. Der vil være et deltagerloft på 50 personer. Workshoppen starter med en let frokost og intro, og det er muligt at deltage uden forberedelse.

 

For mere information om arrangementet kontakt: Henriette Clausen, FSC Danmark / h.clausen@dk.fsc.org For tilmelding: https://fscdanmark.nemtilmeld.dk/53/

13:15
Debat faciliteret af Miljømærkning Danmark: Hvordan bidrager certificeringer og bevidste materialevalg til et mere bæredygtigt byggeri

Byggebranchen er en af de mest klimabelastende brancher – den står for det største materiale- og råvareforbrug på verdensplan. Skal vi nå i mål med en 70 % CO2-reduktion i Danmark i 2030, spiller byggeriet derfor en helt central rolle. Branchen er nødt til at flytte på den gængse opfattelse af et ”godt byggeri” og øge fokus på bevidste materialevalg, hvor der samtidig ses på helheden. Fx ved brug af certificeringer, som håndterer klimabelastning, problematisk kemi og cirkularitet i bygninger, materialer og affaldsprocesser. I denne paneldebat sætter vi fokus på, hvordan fremtidens byggeri – bl.a. via bevidste materialevalg og certificeringsordninger – kan blive mindre klima- og miljøbelastende. Og hvordan det samtidig kan blive bedre for både beboerne, miljøet og bygherrer. Det handler nemlig ikke kun om CO2-aftryk, men om bæredygtighed i mere bred forstand, hvis vi skal nå i mål. Men kan vi opfylde alle disse mål på én gang, eller må vi vælge?

Martha Lewis, head of materials, Henning Larsen Architects
Kristian Fribo, bæredygtighedschef, STARK
Henrik Hougaard, Relationschef Byggeri, Miljømærkning Danmark/Svanemærket

Joan Thiesen, Health, Safety, Environment Manager, Scandi Byg A/S
Moderator: Nina Koch-Ørvad, projektchef, Værdibyg

13:15
Noel Wibrand: Kontekst, evidens & kunstnerisk indblik

Hos Dorte Mandrup er bæredygtighed en del af en integreret proces. Den tager udgangspunkt i konteksten, baserer sig på evidens og understøtter en konstant dialog mellem det videnskabelige og det kunstneriske. Partner og bæredygtighedsansvarlig Noel Wibrand Justesen vil give et indblik i, hvordan tegnestuen arbejder med materialer, æstetik og data i udvalgte projekter.

Noel Wibrand: Kontekst, evidens & kunstnerisk indblik image
Noel Justesen Wibrand
Partner og bæredygtighedsansvarlig, senior arkitekt, Dorte Mandrup
14:05
Debat faciliteret af Værdibyg: Transformation der betaler sig

Transformation og renovering – det er alt for dyrt og for besværligt – vi river skidtet ned og starter forfra! Sådan kan man godt komme til at tænke ved opstart af et byggeprojekt. Men der er stor værdi at hente – ikke mindst på klima- og ressourcekontoen – ved at genanvende og gentænke den eksisterende bygningsmasse. Så hvordan kan de bæredygtige aspekter og muligheder værdiansættes, så de kan spille ind i bygherrens økonomiske overvejelser? Og hvordan tilrettelægges og gennemføres en værdiskabende renoverings- eller transformationsproces? Det ønsker Værdibyg at drøfte med et panel af praktikere, som fra forskellige steder i værdikæden har erfaring med transformation, der betaler sig.

 

Søren Garner, seniorrådgiver, Granville
Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Sabina Holstein, bygherrerådgiver, Roskilde Kommune
Facilitator: Stephan Sander, seniorprojektleder, Værdibyg

14:25
Marianne Levinsen: Naturarv – det groedes plads i en bæredygtig fremtid

Det groede har sin egen vilje, sin egen intelligens – det sanser om det vil vokse eller ej ud fra stedets og klimaets betingelser. Som mennesker må vi lære af og arbejde MED naturens intelligens og systemer. Vi er en del af naturen og naturen er en del af os. Landskabsarkitekturen kan ikke udelukkende tegne sig til en erkendelse, vi skal forstå hvilke særlige betingelser som er tilstede og hvilke processer vi igangsætter. Det handler om at forstå geologien, vand- og jordbundsforhold og plantematerialernes egenskaber. Vi skaber ikke ”vild natur”, men vi igangsætter processer som efterligner, eller samarbejder med naturens egne processer. Vi skaber nye lag som indgår i rumlige, historiske og æstetiske sammenhænge. Inden for arbejdet med kulturarv er det indlysende, at man må have en forståelse for det man arbejder med og det man skal tage vare på. Sætter vi natur foran arv, får vi begrebet: Naturarv. Narturarv er det groedes plads i vores bevidsthed. Nogle gange skal vi som landskabsarkitekter turde at gøre næsten ingenting og i stedet for arbejde med ”naturarven” som afsæt, som den organiske intelligens i landskabsarkitekturens rum.