Åbning af Building Green Aarhus 2020
Vær med når stadsarkitekten i Aarhus byder velkommen til dette års Building Green og fortæller om Aarhus’ visioner til bæredygtig udvikling og omstilling. Aarhus er i front med store ambitioner, både fra politikere, borgere, private aktører og almene boligselskaber. Hver dag bliver der skabt nye netværk og samarbejder om den grønne omstilling i Østjylland. Der bliver bygget almene boligafdelinger i træ, der udvikles arbejdsmetoder for genbrug, og i skrivende stund udarbejdes den kommende klimaplan, der skal drive den bæredygtige udvikling og den grønne omstilling frem mod målet om fuldstændig CO2 neutralitet i 2030. Velkommen til et nyt årti!

Stephen Willacy, stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Hør om Byggeriet Blixens, der vandt Årets Erhvervsbyggeri i 2019. Bygningen er designet som kontor til Aarhus Kommune, men har også et socialt sigte. Blixens ligger midt i Gellerup Parken. Det er både en kommunal arbejdsplads og et mødested for hele kvarteret. Udover 950 kommunale arbejdspladser er der også en politistation, et iværksættermiljø, en café, et auditorium, værksteder og et kafferisteri i bygningen. Alle kan komme ind fra gaden og gøre brug af de offentlige faciliteter.

Glenn Elmbæk, partner, arkitekt MAA, Arkitema Architects

Hvem skal tage initiativet til at skabe og muliggøre efterspørgslen af bæredygtigt byggeri? Og kan vi overhovedet forvente, at en slutbrugergruppe kan efterspørge bæredygtighed i bygninger?

Rune Kilden, Developer
Olav De linde, CEO, Ejendomsselskabet Olav De Linde
Nick Meldgaard, Investment Manager, NREP
Søren Højbjerg Nolsöe, Head of Strategy, Business Development & CSR-ansvarlig, HusCompagniet
Moderator: Mette Qvist, CEO, Green Building Council Denmark

Bæredygtighed og fællesskab fylder meget, når der skal opføres præstige-byggeprojekter i landets største byer. Men vi skal da have hele Danmark med! Hvordan kan bæredygtige løsninger indtænkes i et almindeligt rækkehuskvarter? Hvordan kan fællesskabet indtænkes i et boligområde for folk, der aldrig kunne se sig selv i et bofællesskab? Hvis vi bruger prisen som designparameter for udviklingen af nye byggeprojekter, kan vi lave bæredygtigt og meningsfuldt byggeri for alle. Kom og få svarene, når Levi Dørken stiller disse spørgsmål.

Levi Dørken, Co-founder, Flæks

Kom og bliv klogere på hvordan man kan bruge DGNB Diamant-tilgangen som redskab til at italesætte og vurdere den arkitektoniske kvalitet på eksisterende byggeri ved renoveringer og ombygninger.

Lars Juel Thiis, Adj. professor, AAU, partner, arkitekt MAA, Cubo Arkitekter
Nicolai Bo Andersen, arkitekt MAA, lektor, programleder, TRANSFORMATION

Moderator: Dorte Kirstine Sibast, udviklingschef, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening

Join Joseph Halligan, from the award winning collective Assemble, when he presents the work of the collective and explores how through cooperative design and making, we can build a more sustainable future.

Joseph Halligan, Co-founder, Assemble Studios

Når vi taler om bæredygtighed i byggeriet, mener vi stadig ofte udelukkende ”grøn” bæredygtighed, selvom det ikke siges højt. Men er det overhovedet bæredygtigt, når grøn bæredygtighed står alene? Et tværfagligt panel bestående af ingeniører, arkitekter og antropologer fra både byggebranchen og forskningsverden giver deres bud på, hvorfor der skabes mer-værdi for brugere og samfundet som hele ved at tænke grøn og social bæredygtighed tæt sammen. Panelet præsenterer konkrete redskaber og eksempler fra både forskning og byggebranchen på hvorfor og hvordan de forskellige dagsordner skal samtænkes i praksis.

Mia Kruse Rasmussen, Human Insights Manager, Alexandra Instituttet
Nikolaj Østergaard Thunbo, arkitekt, AART architects
Jørgen Søndermark, projektleder, Realdania By og Byg
Steffen E. Maagaard, koncernkompetencechef for Energidesign & Indeklima, MOE
Steffen Petersen, lektor, Institut for Ingeniørvidenskab AU
Johanne Mose Entwistle, dokumentationschef, AART architects

Lendager UP har siden 2016 og i samarbejde med flere parter, udviklet, produceret og leveret upcyclede byggematerialer til Copenhagen Towers, Upcycle Studios, Ressourcerækkerne, EPIC i Malmö, Pelican Self Storage, Woods Office Ørestad, en række private huse og caféer m. flere. Samtidig pågår flere produktudviklinger og projektering i Lendager ARC pågår ligeledes på en række spændende og nytænkende projekter. Hør om erfaringer specifikt på upcyclede byggematerialer, og hvilke barrierer der har været på vejen, og hvilke barrierer vi i fællesskab fortsat skal arbejde med bredt i branchen.

Christian Wittrup, Head of Commercial, Lendager Up

Danske Arkitektvirksomheder inviterer til debat om regeringens klimahandlingsplaner, og om hvordan vi øger efterspørgslen på bæredygtige løsninger. Hvilken betydning får regeringens klimahandlingsplaner for arkitekturen i fremtidens grønne og bæredygtige byer? Hvordan gør vi bæredygtigt byggeri mainstream – og skaber større efterspørgsel? Og hvilket ansvar har virksomhederne selv for at nedbringe CO2-udledningen.

Dét kan du blive klogere på, når vi på dette års Building Green i Aarhus sætter en række skarpe profiler i stævne til en snak om, hvordan man pusher et mere bæredygtigt byggeri. Et byggeri hvor arkitektonisk og materialemæssig kvalitet samt social værdiskabelse skal gå hånd i hånd med økonomiske og miljømæssige hensyn.
Til at moderere debatten har vi Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder, der også vil give en kort introduktion til regeringens klimahandlingsplan for byggeri og anlæg.

Suna Cenholt, partner, Pluskontoret Arkitekter
Michael Sloth, direktør, Teknik & Miljø – Vejle Kommune
Almaz Mengesha, byrådsmedlem (V), medlem af Teknisk Udvalg – Aarhus Kommune

Moderator: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder

En TALK med udgangspunkt i, at det mest bæredygtige er de bygninger vi ikke bygger, og de metoder og løsninger vi kan lære af tiden før vi fiksede alt med ’gratis’, ’uendelig’ energi. Vær med når vi laver nålestik i bygningsarven, og ser eksempler på løsninger, som måske er røget ud med badevandet. Liv Bach Henriksen, arkitekt hos Kjaer & Richter med speciale i læringsrum, fortæller om hvordan nænsom transformation af gamle skolebygninger kan rumme den mest foranderlige programmering med nye pædagogiske retninger, og samtidig få ’foræret’ en masse iboende kvaliteter fra den eksisterende bygningsmasse. Bygningsingeniør Sergio Fox ærgrer sig over bygninger proppet med tekniske løsninger, når man med simpelt blik på fortidens løsninger kunne have skabt robuste løsninger af høj kvalitet.
Firmaets manifest er "insisteren på arkitekturens iboende mulighed for klimastyring og dermed overflødiggørelse af energikrævende teknik". Projekteksempler: Glyptoteket (2019), Rudersdal Rådhus (2014), Politigården (2009), Vinterpaladset (2006) m.fl.

Kristian Nordheim, partner og arkitekt ved Pluskontoret, fortæller om, hvordan man skaber et enfamiliehus, robust over for brugeradfærd og med beviseligt lavere driftsenergi, ved at tænke gode, gamle løsninger ind i en ny sammenhæng. Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder hos Realdania By & Byg samler trådene og guider samtalen frem mod en konklusion eller i hvert fald et opråb.

Kristian Nordheim, partner & arkitekt, Pluskontoret Arkitekter
Sergio Fox, ingeniør, indehaver, Architecture without Engineers
Liv Bach Henriksen, arkitekt, Kjaer & Richter

Moderator: Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder, Realdania By & Byg

Da ”Det Bæredygtige Element Produktprisen 2019” blev uddelt på Building Green i København i november måned – blev det tildelt LCAbyg – et værktøj udvikling af Statens Byggeforsknings Institut på vegne af Trafik, Bygge og Boligstyrelsen til at foretage livcyklus vurderinger (LCA) af miljøeffekterne ved at bygge bygninger.
LCA beregninger i byggeriet er essentielt som dokumenteringsværktøj til at dokumentere effekten af f.eks. to forskellige bygningsdesign. Herigennem kan man få viden om CO2-udledningen forårsaget af bygningerne plus en masse andre miljøeffekter. Kom og hør om generelle ved LCA beregningerne, mulighederne og begrænsningerne. Der vil også være plads til at LCA-nørde en smule, da man som alle andre ting skal passe på med at være for hurtigt til at konkludere, hvis man ikke helt forstår maskineriet bagved værktøjet.

Amdi Schjødt Worm, seniorkonsulent, Arkitema
Gitte Gylling, chefspecialist, Rambøll

Moderator: Kasper Lynge, udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Bæredygtigt byggeri er under konstant forandring. De valg vi tager i dag, kan være forældede i morgen, hvis de ikke ses i et langsigtet og regenerativt perspektiv. Hvordan ser design paradigmet for næste generation af bæredygtigt byggeri ud? Og hvad kræver næste generation af bæredygtigt byggeri af byggeriets parter? Vær med når vi kigger i krystalkuglen og ser på projekter og materialeinnovationer, der giver bud på næste generation af bæredygtigt byggeri.

Hanne Tine Ring, bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Med afsæt i et konkret eksempel fra hver af deltagerne, begynder vi en samtale om hvordan det byggede miljø udvikler sig æstetisk. Hvordan ser byen ud i 2050? Hvad er fokuspunkterne i fremtidens arkitektur? Skal vi bevæge os fra visuel minimalisme til ressource minimalisme som afsæt for design af byen og dens bygninger? Er der læring fra tidligere arkitektur retninger som kan bruges til at designe fremtiden? Smed vi med modernismen nogle design parametre ud som kunne afhjælpe nutidens udfordringer med indeklima, varme, køling, kvm.- og ressourceforbrug – er der brug for at begynde at tænke at form følger ressourcer ikke kun funktion og æstetik? Hvad er der i den minimalistiske retning som med fordel kan tages med ind i fremtidens design?
Der skal overblik og gode arkitektoniske streger til for at morgenens by og bygninger bliver skabt med omsorg for både beboere, brugere og klode. Kom forbi når vi debatterer hvilke takter, der kan anslås for at nå et miljø som er visuelt attraktivt for alle, samtidig med at der er tænkt over CO2 udledning både ved anlæg og i hele bygningens levetid.

Stephen Willacy, stadsarkitekt, Aarhus
Kasper Guldager, arkitekt/partner, 3XN
Trine Bertholdt, arkitekt/partner, LOOP Arkitekter
Per Olsson, bæredygtighedschef, LINK Arkitektur
Inge-Lise Kragh, arkitekt/partner, Rønnow Arkitekter
Michael Kruse, arkitekt/partner, C.F. Møller Architects

Moderator: Mikkel Thomasen, stifter, Smith Innovation

10.00
Materiale battle på bæredygtighed: Facade materiale – Træ, mursten og ler

Spil med når der gennem et ludospil undersøges 3 forskellige materialers bæredygtighed på forskellige parametre:
1. Udvinding og Fremstilling
2. Transport, logistik, byggeplads håndtering
3. Holdbarhed og drift
4. Genanvendelighed
Mens producenterne bevæger brikkerne igennem spillet, fortælles hvordan materialerne performer i forhold til bæredygtighed, og skaber grundlag for et overblik over muligheder og udfordringer ved brug af de forskellige materialer.

Moderator: Mikkel Thomasen, Founder, Smith Innovation

Vores boform udvikler sig, men langsomt. Fra det typiske parcelhus indrettet til en familie på 4 er der en udvikling i beboer sammensætning der skaber nye behov, samtidig med at vi alle har et fælles behov for en bæredygtig fremtid - hvordan kan disse behov understøttes?
I Danmark har vi et meget højt kvm. forbrug pr. borger, men er det virkelig ønskværdigt at bo stort? Er der erfaringer fra boligforeninger, andelsforeninger og ejerlaug der kan være inspiration for design af fremtidens boliger? Har vi alle brug for vores egen vaskemaskine, græsslåmaskine, boremaskine, osv. eller er der mening i at skabe en større dele platform i de nye boliger? Hvordan ser det ud? Hvad betyder det for ejerforhold?
Vær med når vi debatterer de muligheder, der er i design af boliger med henblik på at styrke fællesskab, som afsæt for en mere optimal brug af ressourcer.

Kristina Jordt Adsersen, arkitekt/segmentschef, LINK Arktektur
Simon Elsborg Nygaard, Phd i bæredygtig psykologi, Aarhus Universitet
Anders Boisen, Tiny house-bygger, forfatter og foredragsholder, De uformelle byskabere
Susanne Hansen, arkitekt/partner/kreativ direktør, RUBOW

Arkitekteroderator: Mikkel Thomasen, stifter, Smith Innovation -

Kom med, når Byens Netværk inviterer til samtalesalon om social bæredygtighed - med særligt fokus på Sydhavnskvarteret i Aarhus, der i disse år undergår en kolossal udvikling. Sammen med seks nøgleaktører i udviklingen af det nye bykvarter Sydhavnen skal vi diskutere den sociale side af byudviklingen. For hvordan sikrer vi social bæredygtighed og sammenhængskraft i byens nye kvarterer, så der skabes et rigt og mangfoldigt bymiljø med plads til alle – også til byens socialt udsatte?
I Aarhus Kommunes udviklingsplan for området indgår en række strategier for blandt andet aktivering af de udsatte befolkningsgrupper og et aktivt erhvervsliv, der favner kunst og kulturproduktion. Et styrende princip for denne udvikling er byliv før byrum og byrum før bygninger, og hele Sydhavnskvarteret skabes med udgangspunkt i denne vision og sammen med de nuværende og kommende brugere.

Sydhavnskvarteret bliver dermed et projekt – og en case, der på mange måder flytter standarderne for nutidens byudvikling.

Deltagerne i samtalesalonen på Building Green:

Bente Lykke Sørensen, bystrategisk chef Aarhus Kommune
Rune Kilden, byudvikler Kilden & Hindby
Kim Risager, partner og segmentchef Arkitema
Peter Thorsgaard, salgs- og udviklingschef, Enggaard
Sarah Jarsbo, daglig leder af Sydhavnens Bylivskontor
Christian Juul Wendell, formand for Frontløberne

Moderator: Lisbet Fibiger, Byens Netværk

Læs mere her

For at nå i mål med de ambitiøse klimamål vil man i byggebranchen skulle tænke i nye løsninger. Det er altid vigtigt at have dokumentationen i orden – især når nye, innovative byggematerialer markedsføres i en ellers konservativ byggebranche. Én mulighed er en Teknisk Godkendelse til Anvendelsen, som dokumenterer de egenskaber, produkterne til det bæredygtige byggeri har, holdt op mod de krav, der findes i Bygningsreglementet. Kom forbi og hør, hvilke muligheder ETA-Danmark ellers tilbyder og mød to af vores godkendelsesindehavere, og tag en dialog med os om dit dokumentationsbehov.

Peter Skjeldborg Olafsen, CEO, Outercore ApS
Tina Snedker Kristensen, marketing- og kommunikationschef, Troldtekt A/S

Moderator: Pia Ohrt Thomsen, konsulent, ETA-Danmark

Fællesskaberne og den bæredygtige tankegang er kernen i Odense-forstaden Årslev. Med afsæt i de stærke fællesskaber har tegnestuen Vandkunsten lavet tegningerne til en ny og bæredygtig bydel, hvor netop fællesskaber, klimaløsninger og bæredygtighed er hovedgrebene.

Hør leder af By- og Egnsstrategisk Sekretariat Mai-Britt Helle Jensen fortælle om, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med at skabe en hel forstad, hvor det bæredygtige er i centrum.

Mai-Britt Helle Jensen, leder, By- og Egnsstrategisk Sekretariat
Rikke Møller Andersen, arkitekt MAA og partner, Tegnestuen Vandkunsten

13.00-15.00
Aarhus Kommune: Byvandring i Sydhavnen

Sydhavnskvarteret er både noget nyt, gammelt, lånt og blåt. Tæt på Centralværkstedet og Building Green kan du opleve nogle af de mange eksempler på bæredygtige byudviklingsløsninger og få et unikt indblik i mange af de udfordringer og muligheder, som byudviklingen af Sydhavnskvarteret rummer.

OBS: Turen kræver forhåndstilmelding. Tilmeld dig her: Byvandring
Mødested: Go Green with Aarhus-standen
Max 25 personer pr. tur.

Oplægsholdere: Michael Tolstrup, afdelingsleder hos Arealudvikling og Almene Boliger, Aarhus Kommune
Marc Sejr Eggen, projektleder hos Kulbroen
Guide og vært: Stine Sparrewath, Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling hos Aarhus Kommune

Arkitema Architects har tegnet et nyt domicil til Danske Bank i Sydhavnskvarteret i Aarhus. Byens Netværk arrangerer et besøg til den nye Danske Bank-bygning med et oplæg om, hvordan man knytter an til den kommende vitale bydel i Sydhavnen.

Frank Dam Hansen, erhvervsdirektør, Danske Bank | Realkredit Danmark
Kim Risager, partner og arkitekt MAA, Arkitema

Turen kræver forhåndstilmelding via: Tilmelding

Der er begrænsede antal pladser (max 50 personer)

Lendager UP har skabt en udstilling med fokus på at skabe bæredygtighed i fællesskab. Området har til formål, at hele bygge- og anlægsbranchen lykkes med at skalere udvikling og salg af genanvendte byggematerialer, som minimerer forbruget af jordklodens jomfruelige ressourcer. Udstillingen findes i teltet mellem Centralværkstedet og Smedien.

I et samarbejde mellem VIA University College, Aarhus TECH og Aarhus Kommune er der fremstillet en udstilling der fremviser oprigtige bæredygtige konstruktioner. Udsnit af konstruktioner i 1:1 målestok vil stå i teltgangen mellem Central Værkstedet og Smedien, og demonstrere hvordan traditionelle konstruktioner kan bygges med innovative materialer baseret på lav udslip af CO2 ved produktion af materialet. Ved denne udstilling søger parterne at skabe information om de alternativer der findes til de gængse CO2 tunge materialer når projekter designes.

Hvordan bygger man bæredygtigt?
Det spørgsmål kan være vanskeligt at svare på og svaret er ikke altid sort eller hvidt. I forsøget på at svare, vil den der ønsker bæredygtige løsninger ofte blive stillet overfor at træffe valg, som potentielt kan skabe et dilemma. Det kan være funktion versus æstetik, materialeenergi versus driftsenergi, naturlig versus mekanisk ventilation, naturlig versus kunstig belysning, automatik versus brugerstyring eller noget så essentielt som renovering versus nybyg.

På Building Green i Aarhus inviterer InnoBYG en række eksperter og specialister på scenen til en sofasamtale om de bæredygtige dilemmaer og de udfordringer, som dilemmaerne repræsenterer i den grønne omstilling. De bæredygtige dilemmaer stilles af aktører fra bygge- og anlægsbranchen, som dagligt udfordres af at træffe valg med afsæt i et dilemma – enten som bygherre eller som rådgiver. Vær med i samtalen, som også giver dig mulighed for at deltage i debatten.
Vi indleder sofasamtalen med et bæredygtigt valg, som havde store konsekvenser for bygherren.

Lars Kvist, kompetenceleder, bæredygtighed, Arkitema Architechts
Gitte Gylling H. Olesen, chefspecialist og teamleder, Bæredygtigt Byggeri, Rambøll Danmark A/S
Bente Damsgaard Sejersen, projektchef Bygninger, Aarhus Kommune

Moderator: Niels Krause-Kjær, journalist og vært på ”Deadline” på DR2

Hvordan bygger vi bæredygtigt til fremtidens brugere? Hvordan skaber vi bygninger, der fremme bæredygtig adfærd? Og hvilke parametre skal bygherre og arkitekter have fokus på, så de bygninger, der opføres i dag, også kan rumme brugernes behov i fremtiden?
Det vil Anders Tyrrestrup, stiftende partner i AART architects, give konkrete eksempler på. For studier viser, at vi som samfund har meget at vinde ved at optimere brugen af de byggede kvadratmeter – og at kunne kigge ind i brugernes behov i fremtiden er nøglen til, hvordan AART arbejder med bæredygtighed i deres projekter.

Anders Tyrrestrup, stiftende partner, AART architects

Byggeriet er en af de brancher i verden med størst energiforbrug og miljømæssig aftryk – og står over for et historisk paradigmeskifte med udsigt til flere krav ift. mindre miljøbelastning og øget bæredygtighed. I denne paneldebat stiller vi skarpt på styrkerne og udbyttet ved certificeringsordninger og hvordan certificeringsordninger ruster sig til fremtidens krav.
Medvirkende er to af tidens mest populære certificeringsordninger inden for byggeri i Danmark: Svanemærket og DGNB. Samtidig vil repræsentanter fra byggeriet fortælle om deres praktiske erfaringer med certificeret byggeri – herunder hvilken betydning det har haft for deres processer og tankemåde, og hvordan de bruger certificeringerne til at dokumentere deres indsats for et mere bæredygtigt byggeri. Kom og stil spørgsmål til panelet.

Martin Fabiansen, direktør, Miljømærkning Danmark/Svanemærket
Mette Qvist, CEO, Green Building Council Denmark
Niels Christian Nielsen, kreativ direktør & partner, Arkitektfirma Hune & Elkjær A/S
Thomas Raunsbæk, adm. direktør, Scandi Byg A/S
Peter Olson, adm. direktør, AP Ejendomme
Jørgen Bach, udviklingsdirektør, Arkitema Architects K/S

Moderator: Niels Krause-Kjær, journalist & vært på ”Deadline” på DR2

A workers cooperative, built in Barcelona in 1924, had been abandoned for about 30 years: rain, wind and pigeons were getting in, gradually destroying the building. The roof had a hole and the sunlight penetrated, a ray of light right at the centre of the old scenery. We read this not as a menace of destruction, but as an optimistic sign of a new possible future. The rehabilitation of the old workers cooperative turned it into the new Sala Beckett Theatre and Drama Centre, a place dedicated to promote new drama stories and to put them on stage for the first time. Now, a ray of natural light is kept inside the building, changing the atmosphere of its central circulation space throughout the year.

Ricardo Flores, Founding Partner, Flores & Prats

Oplæg fra 3 aktører fra byggeriets værdikæde, som ud fra deres segment fortæller om hvordan træ anvendes som bærende konstruktion. Efter oplæggene følges op med en paneldebat modereret af InnoBYG.

De seneste år har der været stort fokus på træ som byggemateriale i Danmark. Og med god grund. For i Danmark har vi ikke tradition for at bruge træ på lige fod med andre byggematerialer, som de fx gør i Norge og Sverige. Men det skal ændres – og den ændring er allerede i gang.
En vigtig forudsætning for at bygge mere med træ er, at vi forstår at anvende materialet rigtigt og at vi behandler materialet korrekt undervejs i byggeprocessen. Gør vi det, kan vi med succes anvende træ både i enfamilieshuse, i modulbyggeri og til boligbyggeri i større skala.

På Building Green i Aarhus viser vi tre gode eksempler på træbyggeri og inviterer til debat om at anvende træ mere, bedre – og ikke mindst uden at begå de klassiske fejl, når vi bygger med træ i Danmark. Mød en række af dem, som går forrest når det gælder træbyggeri – og deltag i debatten om fremtidens og nutidens træbyggeri.

Aktør 1: Typehuse med bærende konstruktioner af træ: Rune Jakobsen, Ejer og Tømrermester, Jakobsen Huse
Aktør 2: Modulbyggeri med bærende konstruktioner af træ: Horst Günther – Teknisk chef - ScandiByg
Aktør 3: Boligbyggeri i større skala med bærende konstruktion af træ: Mia Manghezi – Projektudviklingsdirektør - PensionDanmark

Moderator: Peder Fynholm, Teknologisk Institut

Bæredygtighed blev først udviklet og defineret som begreb i 1980’erne. Først nu kender de fleste til begrebet og bruger ordet som en naturlig del af vores sprog. En bæredygtig udvikling betyder, at de forandringsprocesser, der finder sted i vores samfund, skal have en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle. Disse forandringsprocesser er en del af det daglige arbejde og af LOOPs DNA. Efterspørgslen stiger ift. især materialevalg, og dermed designs der tager afsæt i "sunde byggerier". Kom og bliv klogere på LOOPs arbejde med den store planlægnings/helhedsplan skala og i detaljen og løsningerne – og søgen i at implementere bæredygtige løsninger i alle skala. Vores fokus er både på materialer, energi, affalds udfordringer og at sy alle disse områder og emner sammen, så vi med sikkerhed kan kalde vores projekter bæredygtige.

Mette Nymann, arkitekt og partner, Loop Architects A/S

Er certificering meningsløs jagt på point for at få ædelmetal på sin bygning? Eller er certificering et målbart kvalitetskatalog, hvor point inden for sociale, økonomiske og miljømæssige kvaliteter kan skabt et bedre ejendomsprodukt som skaber værdi for slutbrugeren? Og kan vi forvente, at en slutbrugergruppe kan efterspørge bæredygtighed i bygninger?
Det er sådanne spørgsmål og mange flere, som vi søger svar på i vores paneldebat.

Marius Møller, direktør, Pensiondanmark
Hanne Tine Ring, bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Tony Christrup, direktør, AG Gruppen
Morten Homann, direktør, Boligkontoret Aarhus

Moderator, Mette Qvist Green, CEO, Building Council Denmark

The material discussion is unavoidable these days – whether the issue is resource scarcity, biodiversity, chemical pollution or carbon emissions, building materials are embroiled. These are fundamental challenges to the status quo of material selection in our sector. How can we as architects utilize this pivotal moment to engender a new creativity? How can the global challenges result in a transformational force, positively influencing materials selection for the benefit of human well-being, as well as a healthier planet.

Martha Lewis, Head of Materials, Architect, WELL AP, DGNB Auditor, LEED Green Assoc., Henning Larsen Architects A/S

Oplev en interessant samtale om indeklima, der tager udgangspunkt i hele to igangværende 1:1 forsøg; det første med nybyggeri, det andet med eksisterende huse, og i begge tilfælde med familier, som deltager via Realdania By & Bygs antropologiske undersøgelser, med dataindsamling af måledata på partikler, temperatur, CO2, fugt og støj samt farlige stoffer som PCB og asbest og målinger af skimmel.

Steffen E. Maagaard, koncernkompetencechef, Energidesign & Indeklima, MOE A/S
Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder, Realdania By & Byg

We believe as architects that sustainability is one of the core of design practice. We understand sustainability as one of the parameter informing design in multiple ways. Architectural projects need to be able to inform behaviours and shape society, in what can be described a social sustainability, and at the same time pushing the boundaries of the conventional manufacturing and construction industries with new material researches and production processes.
Those together allow to argue for economical sustainability in the wider context of the architecture scene. Designers have the responsibility to understand the social agendas embedded in the word architecture, and use each project and their investments responding not only to the project brief, but also to the social brief embedded in the role of architecture that transcend each individual project. Form, function, beauty and social sustainability are the parameters that defines today architecture.

Ludovico Lombardi, Senior Associate, Zaha Hadid Architects

Hvor langt er vi kommet på vejen mod et cirkulært samfund? Og hvad skal der til? Hør partner i GxN Kasper Guldager fortælle om best practice fra Danmark og internationalt. Kasper var medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, er forfatter til lærebøger og artikler og har herudover en lang track record fra praktisk samarbejde omkring cirkulære løsninger.
Hør samtidig Innovationsfonden og Realdania fortælle om det fælles Grand Solution opslag inden for cirkulært byggeri, som skal fremme ambitiøse forskning- og udviklingsprojekter for skalering af cirkulær forretningsøkonomi i Danmark. Efter mødet afholdes break-out session i Innovationsfondens lokaler på Europaplads 2, hvor interesserede vil kunne drøfte egne visioner og blive vejledt mhp. konsortiedannelse, projektfokus, ansøgning mv.

Kasper Guldager, partner, 3XN arkitekter & stifter, GXN innovation

10.00
FSC: Hvordan kan dansk byggeri bidrage til bæredygtig skovdrift i troperne?

Kom og hør FSC Danmark og en række aktører fra den danske byggebranche til en debat om, hvad der skal til for at øge brugen af bæredygtigt tropisk træ i Danmark, og hvordan valg af tropisk træ i dansk byggeri kan skabe en positiv udvikling i troperne. Udfordringerne med skovbrande og illegal hugst i tropiske skove er kendte. Men det er nogle af de vigtige løsninger - som f.eks. FSC-mærket træ - også. FSC Danmark og en række danske importører og forhandlere har gennem en årrække øget opmærksomheden på, hvordan valg af FSC-certificeret tropisk træ og mindre kendte tropiske træarter kan sikre, at skove drives bæredygtigt og lovligt. Samtidig har bygherrer og rådgivere gjort sig erfaringer med certificeret tropisk træ, stillet krav om det og specificeret det i udbudsmaterialerne. Men hvor langt er vi egentlig nået? Hvor halter vi efter? Hvornår er det svært? Hvad skal der til, for at den danske byggebranche i højere grad end i dag anvender bæredygtigt tropisk træ og bidrager til at fastholde de globalt vigtige regnskove? Hvad skal rådgivere og bygherrer være opmærksomme på, når de specificerer tropisk træ?
Kom og få svaret på disse spørgsmål og deltag i debatten om, hvordan materialevalg i dansk byggeri kan skabe en bæredygtig udvikling i de tropiske skove.

Kristian Jørgensen, rådgiver og projektkoordinator, FSC Danmark
Kasper Kopp, salgs- og indkøbschef for træ, Keflico

Gennem et ludospil undersøges 3 forskellige materialers bæredygtighed på forskellige parametre:
1. Udvinding og Fremstilling
2. Transport, logistik, byggeplads håndtering
3. Holdbarhed og drift
4. Genanvendelighed

Mens producenterne bevæger brikkerne igennem spillet fortælles hvordan materialerne performer i forhold til bæredygtighed, og skaber grundlag for et overblik over muligheder og udfordringer ved brug af de forskellige materialer.

Moderator: Mikkel Thomasen, Founder, Smith Innovation
Dommer: Kasper Lynge Jensen, udviklingschef, bygning og bygningsdesign, Ingeniørhøjskolen

Hvad skal drive udviklingen? Lovgivning, certificeringer, økonomi, efterspørgsel, mangel på ressourcer?
Hvilke udfordringer oplever markedet for bæredygtig design og produktion? Når man upcycler er der så barrierer som stopper udviklingen af et nyt produkt?
Er der brug for en skærpelse af certificeringer? En anden måde at regne værdiskabelse i projekter? Hvordan opgør vi CO2 regnskaber for materialer og bygninger – og hvad bruger vi regnskabet til? Debatten skal afdække hvor achilles hælen ligger i vores høje ambitioner, der er en blind vinkel – måske flere – som sænker hastigheden på udviklingen. Der er behov for at vi ændrer hele vores udsyn så vi ser flere muligheder og alle områder får et skub ud over rampen ind i en fremtid vi endnu ikke kan se, men må tage de gode skridt hen imod.

Stephanie Carr, bæredygtighedsspecialist, MT Højgaard
Amdi Schjødt Worm, senior konsulent, bæredygtighed, Arkitema Arkitekter
Torben Kulansingham, bæredygtigheds- og civilingeniør, Rambøll

Moderator: Mikkel Thomasen, Founder, Smith Innovation

Is there a real problem with undesirable chemicals in construction materials? If there is, what can we do about it in normal construction projects with standard budget and time constraints? Are building certification systems enough or do we need to do more to really make a difference? And what about the substances that we think are ok today but might consider undesirable in the future? Why is transparency and declaration of chemical content key to a more circular built environment? These are some questions that will be discussed and answered with insights from Sweden during the session

SundaHus’ data-driven approach has enabled conscious material choices since 2003 and in over 5.000 real world construction projects. During the session SundaHus will share some of the insights gathered during the journey from a controversial idea to standard practice.

Martha Lewis, Head of Materials, Architect, WELL AP, DGNB Auditor, LEED Green Assoc., Henning Larsen Architects A/S
Jan Boström, CTO, SundaHus

11.15-12.30
FSC: Inspirationstur til Kulbro View ved Kulbroen i Aarhus

Se og hør historien om Danmarks største udstilling af tropisk træ Deltag i fagtur til Kulbro View (www.kulbroview.com) ved Sydhavnen i Aarhus og oplev Danmarks måske største udstilling af FSC-certificerede tropiske træarter. På fagturen kan du møde FSC Danmarks netværk for bæredygtigt tropisk træ, høre historien om udsigtsplatformens tilblivelse, og se hvordan de 17 forskellige træarter på platformen klarer sig på tredje år. Kulbroens Venner vil ved samme lejlighed give dig en introduktion til byudviklingen i Sydhavnsområdet. En række af partnerne bag projektet vil være til stede til netværk og en god snak om bæredygtigt træ.

OBS: Tilmelding skal ske her

Praktisk info:
• Der er afgang fra Building Green kl. 11.15 (mødested er cafeen i teltet), hvorefter vi går i samlet flok mod Kulbro View, som er 5 min til fods fra eventen
• Husk praktisk tøj, da det meste af turen foregår udendørs
• Der vil være snacks, vand og kaffe/te
• Tilmeldingsfrist er 19. marts kl. 12.00
• Arrangementet slutter kl. 12.30

Sydhavnskvarteret er både noget nyt, gammelt, lånt og blåt. Tæt på Centralværkstedet og Building Green kan du opleve nogle af de mange eksempler på bæredygtige byudviklingsløsninger og få et unikt indblik i mange af de udfordringer og muligheder, som byudviklingen af Sydhavnskvarteret rummer.

Tilmeld dig: Byvandring
Mødested: Go Green with Aarhus-standen
Max 25 personer pr. tur.

Oplægsholdere: Michael Tolstrup, afdelingsleder hos arealudvikling og Almene Boliger, Aarhus Kommune
Marc Sejr Eggen, projektleder hos Kulbroen
Guide og vært: Stine Sparrewath, Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling hos Aarhus Kommune

Efter mødet (Main Stage) afholdes break-out session i Innovationsfondens lokaler på Europaplads 2, hvor interesserede vil kunne drøfte egne visioner og blive vejledt mhp. konsortiedannelse, projektfokus, ansøgning mv.

Lendager UP har skabt en udstilling med fokus på at skabe bæredygtighed i fællesskab. Området har til formål, at hele bygge- og anlægsbranchen lykkes med at skalere udvikling og salg af genanvendte byggematerialer, som minimerer forbruget af jordklodens jomfruelige ressourcer. Udstillingen findes i teltet mellem Centralværkstedet og Smedien.

I et samarbejde mellem VIA University College, Aarhus TECH og Aarhus Kommune er der fremstillet en udstilling der fremviser oprigtige bæredygtige konstruktioner. Udsnit af konstruktioner i 1:1 målestok vil stå i teltgangen mellem Central Værkstedet og Smedien, og demonstrere hvordan traditionelle konstruktioner kan bygges med innovative materialer baseret på lav udslip af CO2 ved produktion af materialet. Ved denne udstilling søger parterne at skabe information om de alternativer der findes til de gængse CO2 tunge materialer når projekter designes.