fornybare ressourcer og naturmaterialer

Vi kan lære af oprindelige folk, der benytter fornybare ressourcer og naturmaterialer

Carlo Volf er Head of Built Environment hos NID-Group, og han taler på den nye konference Biobaserede Byggematerialer den 1.-2. september. Du kan høre om hvordan biobaserede byggematerialer kan anvendes i planlægningen af blandt andet naturlig ventilation og naturligt lys, ud fra casestudier fra hospitaler, skoler og boliger.

I denne artikel kan du læse et interview med Carlo Volf.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med biobaserede byggematerialer til dagligt?

Jeg er arkitekt og arbejder med udvikling og forskning i indeklima og sundhed med særlig fokus på dagslys, ventilation. Lys og luft er immaterielle bygningselementer, men de påvirkes direkte og indirekte af valg af bygningsmaterialer. I den forbindelse ser jeg mange muligheder for at benytte naturlige materialer inden for byggeriet. Vi kan i højere grad bruge materialernes egenskaber til at køle og ventilere bygninger med og samtidigt bruge byggeriet som CO2-lager, hvis vi vel at mærke benytter flere grobare materialer i konstruktionerne og erstatter beton med træ.

Carlo Volf, Head of Built Environment, NID-Group

Hvad ser du som de største udfordringer og problemstillinger i forbindelse med biomaterialer i byggeriet?

Hvis vi ser tilbage på arkitektur før modernismen og også ser til andre lande, så har tilgangen og adgangen til naturlige materialer altid været forudsætningen og grundlaget som har præget den regionale arkitektur.  En af de største udfordringer er at de store aktører inden for byggeriet ikke nødvendigvis er de største interessenter i nytænkning. Det gælder derfor om at finde de nye ”Ålborg Portland” og de nye ”Rockwool” og ”Saint Gobain”, der kan vokse sig store på at bygge mere bæredygtigt. På den måde kan vi forandre byggeriet fra at være en af de store klimasyndere til i stedet at blive en del af løsningen, ikke kun når det gælder biodiversitet og lagring af CO, men også et godt indeklima.

Hvad skal vi være særlig opmærksom på, når vi bygger med biobaserede materialer? 

Der er både fordele og ulemper ved at benytte naturlige materialer. En af udfordringerne ved at benytte grobare materialer er jo brandkrav og fugt/råd, men begge dele kan løses og i sidste ende handler det om, at eftervise og afprøve konstruktioner baseret på biobaserede materialer og her mangler vi erfaring og viden.

Hvilke muligheder giver biobaserede byggematerialer?

Hvis vi ser på de oprindelige byggematerialer, så er langt de fleste af dem baseret på grobare, naturlige materialer. Når vi taler om oprindelige materialer kan vi ikke komme udenom at tale om oprindelig kultur og folk og deres byggeskik. I dag benytter de oprindelige folk fortsat i høj grad tilgængelige og fornybare ressourcer og naturmaterialer, og bidrager dermed positivt på klodens energiregnskab. De oprindelige folk udgør i dag kun 6 % af verdens befolkning, men står for samlet set 80 % af biodiversiteten. Så noget må de gøre rigtigt, og noget kan vi sikkert lære ved, at se nærmere på deres byggekultur. Grundlæggende er det forkert når beton i den grad har fortrængt alle andre regionale byggematerialer, ikke kun i Danmark men i hele den vestlige verden. Det har vi muligheden for at lave om på – til gavn for både CO2, indeklima og biodiversitet.

Kan du komme med tre bud på, hvordan vi bedst kan komme videre og bruge flere biobaserede byggematerialer?

Mine tre bud er:

1) At indføre en fiktiv CO2-afgift som man i første omgang ikke betaler, men som man skilter/certificerer byggeri ud fra

2) At vi udskriver statslige, åbne arkitektkonkurrencer omkring bæredygtigt fremtidigt byggeri

3) At kommuner forpligtiger sig til at al offentligt byggeri opføres med henblik på at lagre CO2 – og ikke som i dag udlede CO2

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til biobaserede materialer?

Feldballe Friskole ser jeg som et rigtigt spændende projekt, der peger på fremtidens retning for byggeriet og de potentialer og muligheder som det giver. Det har været virkeligt spændende at se, hvordan Henning Larsen har grebet projektet an, og det har været fantastisk at kunne bidrage med en bæredygtig ventilationsløsning, baseret på grobare materialer.

Hvad taler du om på Biobaserede Byggematerialer?

Jeg kommer til at tale om mit arbejde med anvendelse af CO2-besparende materialer og CO2-lagrende materialer blandt andet med grobare materialer i forbindelse med en ny ventilationsløsning, kaldet NOTECH, som blandt andet er nomineret til Danish Design Award 2021 og som integrerer lys, luft og lyd ved hjælp af naturlig ventilation og naturlige materialer.

Vil du høre mere om naturmaterialer og biobaserede materialer?

Hør Carlo Volfs indlæg på Biobaserede Byggematerialer den 1.-2. september. Du kan læse mere om konferencen her og tilmelde dig her.

Flere artikler
Værdibyg lancerer publikationen Den Bæredygtige Byggeproces. Læs mere her og deltag på Building Greens konference.
Man kan ikke bygge bæredygtigt alene