Vi skal udvælge byggegrunde med naturen og biodiversiteten in mente

På konferencen Build for Biodiversity den 5. & 6. marts kommer Frederik Waitz Søborg fra Rådet for Bæredygtigt Byggeri og taler om Rådet for Bæredygtigt Byggeris visioner for, hvordan vi skal prioritere arealanvendelse i landet. Frederik Waitz Søborg vil desuden også være med i en spændende panelsamtale efterfølgende. Inden konferencen kan du læse et interview med deres direktør for partnerskaber og strategisk udvikling, Sisse Norman Canguilhem.

Inden konferencen kan du læse et interview med Sisse her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med bynatur og biodiversitet?

Med min baggrund i udenrigstjenesten har mit arbejde med klima og miljø været med udgangspunkt i den internationale indsats – særligt gennem EU og FN. Mit fokus, når jeg arbejder med biodiversitet og bynatur i dag, er de politiske og økonomiske incitamentsstrukturer, som accelerator for omstillingen.

Derudover har vi længe arbejdet med biodiversitet i Rådet for Bæredygtigt Byggeri –særligt i forbindelse med DGNB-certificeringen, hvor vi i vores kommende 2025-version for renovering og nybyggeri har ekstra fokus på biodiversitetstiltag. I det nye år kommer vi også til at udbyde kurser om emnet. Generelt har vi inden for det seneste år oplevet en stor stigning i interessen for at arbejde med biodiversitet i det byggede miljø, og den udvikling vil vi gerne understøtte, så vi sikrer, at vi får reduceret byggeriets påvirkning på vores natur og biodiversitet.

Hvad skal der til for, at byggebranchen kan blive en del af løsningen i forhold til den globale biodiversitetskrise?

Vi skal have fokus på offsite biodiversitet, altså hvordan produktionen af vores materialer og energi påvirker biodiversiteten. Vi skal udvælge byggegrunde med naturen og biodiversiteten in mente, og vi skal efterlade grunden med en højere grad af biodiversitet, end da vi begyndte. Det kan blandt andet ske ved at udvælge områder med lav biodiversitet. Og så skal vi sørge for at arbejde sammen på tværs af projekter, så vi kan skabe sammenhængende grønne korridorer, så dyrelivet bedre kan passere gennem landskabet.

Hvordan kan vi efter din mening skabe en grønnere og sundere by? Hvilke tiltag kan vi gøre?

Vi skal udnytte hver en kvadratmeter, f.eks. ved at lave grønne tage og vejkanter, som tilbageholder regnvand, nedkøler byen og forbedre luftkvaliteten. Når vi skaber naturområder, skal vi have fokus på græsser, urter og træer, der hører hjemme i området, og vi skal lade dødt ved ligge. Grønne områder i byerne bidrager til vores sundhed og velbefindende, hvor studier har vist, at vi får det bedre både fysisk og psykisk, hvis vi er tæt på naturelementer.

Hvad skal der til for, at vi får biodiversitet til at spille en større rolle i folks bevidsthed og på den politiske dagsorden?

Vi skal have en biodiversitetslov, som også Biodiversitetsrådet anbefaler. Og så skal vi skabe bedre vilkår for biodiversitet i byen, da det er her flest lever og arbejder. Ved at bringe mere biodiversitet ind i byen, skabes der større nærhed, forståelse og tilhørsforhold til naturen og dermed villighed til at beskytte den. Vi skal derudover formidle, hvordan vi arbejder med biodiversitet i byggeprojekter for eksempel gennem formidlingsplakater.

Hvilke projekter synes du lige nu er spændende, når det kommer til urban biodiversitet? Og hvorfor?

Jeg ser en stor interesse for biodiversitet hos flere af vores investor-medlemmer, og i fællesskab er vi ved at udvikle en metode, som kan bidrage til værdiansættelsen af biodiversitet. Det vidner om vigtigheden af at kunne levere på biodiversitet. Og når denne del af værdikæden rykker på et område, så har det effekt på de andre led.

Et lynhurtigt bonusspørgsmål: Hvis du skulle være et dyr, hvilket ville du så være?

På vegne af Rådet for Bæredygtigt Byggeri vil jeg vælge en bi. For på trods af sin beskedne størrelse spiller den en stor rolle i at få hjulene til at dreje rundt. Og sådan ser vi også vores rolle i Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Vil du gerne høre mere fra Sisse om arealprioritering?

Vær med på konferencen Build for Biodiversity den 5. & 6 marts og hør Frederik Waitz Søborg på scenen, når han taler om arealprioritering og deltager i en spændende panelsamtale om samme emne. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
fornybare ressourcer og naturmaterialer
Vi kan lære af oprindelige folk, der benytter fornybare ressourcer og naturmaterialer