Filmhusene Flyvestation Værløse. Foto: Juul Frost Arkitekter

Det kræver mod at tænke på tværs af fagligheder

Helle Juul er founding partner og CEO i JUUL FROST Arkitekter og desuden også taler på konferencen Build for Biodiversity den 5. & 6. marts. Helle Juul vil blandt andet komme omkring, hvordan biodiversitet og bynatur spiller en afgørende rolle for vores trivsel og sundhed samtidig med at det kan styrke artsdiversiteten.

Læs et interview med Helle her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med bynatur og biodiversitet?

Jeg er uddannet arkitekt, har en Ph.D og founding partner i JUUL FROST Arkitekter. Til daglig rådgiver jeg byer og uddannelsesinstitutioner inden for strategisk by- og campusudvikling både nationalt og internationalt. På tegnestuen er jeg ansvarlig vores By -og landskabsafdeling og for tegnestuens forsknings- og udviklingsprojekter, hvor vi udvikler nye helhedsorienterede værktøjer.

Vores ambition er, at arkitektur og byudvikling skal fremme menneskers livskvalitet, sundhed og trivsel. Fra forskning ved vi, at grønne bymiljøer er med til at forbedre trivsel og modvirke stress. Derfor ser vi natur og bynatur som en mulighed for at genoprette, beskytte og etablere biodiversitet og som en aktiv ressource i planlægningen af fremtidens sundhedsfremmende byer.

Vi arbejder helhedsorienteret med natur, bynatur og biodiversitet på tværs af skalaer og i forskellige typer af projekter både i, på kanten og udenfor byerne. Projekterne omfatter alt fra byudviklingsstrategier og naturområder til parker, byrum og gårdrum.

Hvad skal der til for byggebranchen kan blive en del af løsningen i forhold til den globale biodiversitetskrise?

Der er brug for en ny opmærksomhed på den merværdi bynatur og biodiversitet skaber for hele byggeriets værdikæde. Vi skal tydeligt kommunikere, hvordan bynatur og biodiversitet kan bidrage til at løse andre udfordringer som for eksempel klimatilpasning. Vi skal formidle, hvordan bolignær natur er godt for beboernes trivsel og bosætningen i kommunen, og ikke mindst boligens pris. Vi skal vise, hvordan vildere udearealer og naturbaseret drift kan reducere driftsbudgetter.  

Helle Juul, founding partner og CEO, JUUL FROST Arkitekter

Hvordan kan vi efter din mening skabe en grønnere og sundere by? Hvilke tiltag kan vi gøre?

Grønne områder i byerne må være et ultimativt krav. Der er behov for, at vi stiller krav til antallet af grønne kvadratmeter, afstanden til grønne områder og antal træer med mere. Tag afsæt i data og evidens og brug for eksempel biofaktor til at kortlægge grønne områder og sætte værdi på deres miljøperformance.

Derudover er der behov for hybride, naturbaserede løsninger, der løser flere udfordringer på én og samme tid. Nye løsninger udvikler ikke sig selv: I Sverige har Trafikverket etableret et professorat på SLU, der skal styrke fremtidens kompetence og viden om landskabstilpasset infrastruktur. Vi kunne ønske os det samme i Danmark.

Der er grundlæggende behov for, at vi anlægger et helhedsorienteret og proaktivt perspektiv, hvor biodiversiteten tænkes med fra de første faser til drift. Det kræver mod til at tænke på tværs af fagligheder og anerkende biodiversitet og naturbaseret drift som grundlæggende vilkår. Kort og godt, skal vi invitere andre fagligheder og forskere – med fra projektstart.

Hvad skal der til for at vi får biodiversitet til at spille en større rolle i folks bevidsthed og på den politiske dagsorden?

Som arkitekter og landskabsarkitekter er det vores ansvar at inspirere til et nyt natursyn og en ny æstetik. Vi designer oplevelsesrige læringslandskaber, hvor man kan blive klogere på og fascineres af plante- og dyrelivet. Steder, hvor naturen eller bynaturen bidrager til identitet, træder eksplicit frem og skaber oplevelser af årstidernes skiften.

Men det kræver et gennemgående engagement, øget bevidsthed og vidensudveksling, på tværs af fagligheder, sektorer og skala.

Politisk er der behov for at vi synliggør den merværdi bynatur og styrket biodiversitet skaber for både mennesker og samfund. Bynatur bidrager ikke blot til biodiversitet og trivsel, men også til klimaresiliente byer, lagring af CO2, behagelige byrum og et godt mikroklima, den kan modvirke støj- og luftforurening og styrke boligkvaliteten. I Stavanger har vi udviklet et Klimakvartal, som netop synliggør de grønne tiltag, og peger på det læringsmæssige aspekt i den grønne omstilling. Der er behov for at arbejde på tværs af dagsordener og vise merværdiskabelsen. Sådan får vi bynatur og biodiversitet på dagsordenen.

Pulsparken. Foto: Juul Frost Arkitekter

Hvilke projekter synes du lige nu er spændende, når det kommer til urban biodiversitet?

Filmhusene på Flyvestation Værløse er et af tegnestuens projekter, som jeg er særlig glad for. Her har vi både tegnet de 38 rækkehuse, landskab og gårdrum. Områdets biodiversitet og habitater har vi omsat til et greb, der giver de forskellige gårdrum forskellige bio-identiteter. Og så har vi designet rekreativ regnvandshåndtering, hvor vandet ledes via grønne grøfter til to nyanlagte søer, der i dag er hjem for et rigt dyreliv. En biodiversitetsundersøgelse fra Furesø Kommune og NIRAS viser at planter og dyr stortrives.

Derudover er jeg inspireret af bylandbrug og taghaveinitiativer. Som i Chennai i Indien. Her har en gruppe tidligere medarbejdere fra reklamebureauet Ogilvy startet “Urban Horticulture Initiative” for at bringe grønne taghaver til byen. De fokuserer på kommunale skoler i lavindkomstområder og skaber taghavebrug for at fremme en sund kost og livsstil blandt eleverne. Målet er at tilbyde mere næringsrige måltider, hvilket forventes at forbedre elevernes præstationer i løbet af dagen.

Et lynhurtigt bonusspørgsmål: Hvis du skulle være et dyr, hvilket ville du så være?

Ha ha et godt spørgsmål; Hvis jeg skulle vælge, ville jeg være en havmåge som Jonathan Livingston, fra Richard Bachs novelle. Havmågen Jonathan Livingston udforsker nye måder at flyve og leve på, og hans historie handler om at forfølge sine drømme og om modet til at bryde med konventionerne – En formidabel tro på, at man kan, hvad man vil uanset omgivelsernes opfattelse.

Vil du gerne høre mere fra Helle Juul om biodiversitet og bynatur?

Vær med på Build for Biodiversity den 5. & 6. marts og oplev Helle Juul på scenen, når hun blandt andet kommer ind på hvordan biodiversitet og bynatur er en investering i vores sundhed og trivsel. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Build for biodiversity
Årets Build for Biodiversity var en stor succes