Byggebranchen skal omfavne bæredygtige materialer og metoder som standard

Jørgen Dalgas Hedeager er tømrermester hos JDH Byg. På Building Green København den 1.-2. november er han med i debatten ’Ny Bæredygtig Byggeskik’, der er faciliteret af Det Kongelige Akademi.

Debatten tager afsæt i dansk byggeskik, konstruktionstyper og materialebrug gennem tiden, og panelet vil diskutere hvordan fremtidens bæredygtige byggeskik kan lære af det vi har gjort før.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er en almindelig tømrermester med mange års erfaring inden for byggebranchen. Min interesse for bæredygtighed begyndte, da jeg begyndte at se de negative påvirkninger, traditionelle byggemetoder har på miljøet. Vi har investeret tid og energi i at uddanne os inden for bæredygtigt byggeri og arbejder nu aktivt på at integrere miljøvenlige materialer og processer i vores projekter. Jeg tror på, at små ændringer i vores praksis kan have en stor indvirkning. Især vores fokus på at præge kundernes valg af materialer og derved vores Scope 3-udledninger er spændende aspekter at arbejde med nu.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

En af de største udfordringer i dag er den stramme regulering der er i Danmark, det høje bureaukratiske niveau og den manglende risikovillighed hos dem med pengene. Der er dog også mange muligheder for forbedring. Den unge generation vil have mere formål ind i byggeriet og vil ikke ret længe endnu tage til tåls med dårlig greenwashing alene for økonomiens skyld. Der bliver et enormt marked for nye materialer og bygningssammensætninger, der rammer de planetære grænser de kommende år.

Årets tema er ’Det regenerative byggeri’. Hvad vi kan gøre lige nu og her for at rykke henimod det?

For at bevæge os mod regenerativt byggeri skal vi tænke i cirkulære systemer, hvor bygninger producerer mere energi og ressourcer, end de forbruger. Det kræver en omfattende ændring i design, materialer og byggeprocesser samt samarbejde på tværs af branchen. Rigtig meget samarbejde.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

Et par eksempler på spændende projekter vi selv har været med i er AKF-Holdings satsning på at bringe halm ind i de Københavnske udviklingsprojekter via et test projekt, hvor en ny bygningssammensætning blev testet af her i foråret, og som fra årsskiftet er klar til skalering over i rækkehussegmentet. Et andet eksempel er Fælledby, hvor der virkelig investeres massivt i at udvikle nye bygningssammensætninger og hvor vi efter nytår skal levere tre sammenbyggede boliger i EcoCocon. I Aalborg udvikler vi ligeledes sammen med en større spiller i byggebranchen samt Havnens Hænder og EcoCocon på endnu en ny ydervægs konstruktion udelukkende med Halm, hamp ler og kalk. Det er virkelig også et ambitiøst projekt.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg vil gerne inspirere til, at byggebranchen omfavner bæredygtige materialer og metoder som standard. Det kræver uddannelse og oplysning af både fagfolk og beslutningstagere om fordelene ved bæredygtigt byggeri og incitamenter til at gøre det.

Du deltager i debatten ‘Ny Bæredygtig Byggeskik’. Hvorfor er det en vigtig debat?

Denne debat er vigtig, fordi den giver os mulighed for at diskutere og dele innovative ideer og løsninger inden for bæredygtigt byggeri. Jeg håber, at debatten fører til øget opmærksomhed omkring behovet for bæredygtige byggepraksis og konkrete skridt i den retning.

Vil du høre mere til Jørgen Dalgas Hedeager og ny bæredygtig byggeskik?

 Vær med i debatten sammen Jørgen Dalgas Hedeager på Building Green København den 1.-2. november. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Et fælles sprog for bæredygtighed i byggeriet
Det bæredygtige byggeri er kun så godt som ambitionerne bag