idverde
Foto: Operaparken i København

idverde favner ’the power of nature’

Samfundet står over for store udfordringer, der kræver innovative løsninger. Klimaforandringer, tab af biodiversitet og stigende mental mistrivsel er alle samfundsproblematikker, der kræver en grundlæggende forandring i vores tilgang til naturen og det byggede miljø. Sådan lyder det fra idverde Danmark – Danmarks største anlægsgartnergruppe.

Hos idverde er visionen klar: De vil skabe et grønnere, mere biodiverst og modstandsdygtigt Danmark – med naturen som den vigtigste samarbejdspartner. Aktiveringen af naturens vilde iboende egenskaber – ’the power of nature’ – er nøglen til positiv by- og samfundsudvikling.

Rasmus Karkov, kommerciel direktør i idverde, uddyber:  

– I idverde fokuserer vi på at udvikle og fremme naturbaserede løsninger i byer, det åbne land og ved kysterne. Det gør vi bl.a. ved at indgå i strategiske partnerskaber og samarbejder tidligt i projekteringsfasen, så vi kan spille ind med viden, data og ’hands on’-erfaring fra vores 1.000 ansatte, der hver dag har naturen mellem hænderne og forvandler visioner til virkelighed. Det er konkrete greb og løsninger inden for både planlægning, udførelse og den efterfølgende drift, der bidrager til mere biodiverse, klimarobuste og levedygtige miljøer.

Foto: Operaparken i København

Der er meget at tage fat på ved realiseringen af Operaparken – et nyt, grønt og rekreativt frirum midt i Københavns pulserende byliv.

Der plantes over 80.000 stauder og 600 træer i fem tematiske haver med fokus på høj biodiversitet og artsrigdom. Med linjedræn, faskiner, små søer, regnvandsbassin og grønne tage håndteres store nedbørsmængder lokalt.

Foto: Naturgenopretning af Fasterkær Bæk ved Skjern Å

7 kilometer af Fasterkær Bæk er genslynget, så vandet nu følger sine naturlige kurver gennem landskabet. De nyeste målinger af vandkvaliteten taler for sig selv: Der er allerede fjernet betydelige mængder jern og okker i vandet. Etablering af gydestryg og fiskeskjul viser positive resultater til gavn for fiskeyngel af bækørreder. Med genslyngning af åer og vandløb øges naturens modstandsdygtighed og kapacitet ved klimarelaterede hændelser som tørke og oversvømmelser.

Foto: Bakkedraget Tuborg Strandeng i Hellerup

Nyt boligområde ud til Øresund, hvor strandengen, der bugter sig mellem boligblokkene, er bygget ovenpå den underjordiske parkeringskælder. De oprindeligt opgravede jordmasser er genbrugt på dækket, hvilket sparer transport og CO2.  På dækket er der anlagt natur, der fremmer den oprindelige biotop ved at matche beplantningen med områdets klima- og miljøforhold.

Faktaboks:
idverde er Danmarks største anlægsgartnergruppe bestående af selskaberne Malmos Landskaber, OKNygaard, Grøn Vækst, Lauge Bonde og ZinCo Danmark. Med en årlig omsætning på over 1,3 mia. kroner er idverde førende inden for anlæg og drift af landskaber og bynatur.
Mød idverde Danmark på Building Green København den 1-2. november, hvor den naturinspirerede specialudstilling, designet og medfaciliteret af OPLAND landskabsarkitekter, danner mødested for den grønne branche og andre nysgerrige sjæle.
Her kan du blive klogere på aktuelle emner som biodiversitet, klimatilpasning, værdien af træer, LCA for landskab og mange andre temaer, der synliggør naturens evne til at løse store samfundsudfordringer.

Sponsoreret indhold i samarbejde med idverde.

Flere artikler
HOLMRIS B8 lancerer stor møbelkollektion med CO2e-tal
HOLMRIS B8 lancerer stor møbelkollektion med CO2e-tal