Udviklingen mod det regenerative byggeri skal drives af lige dele pisk og gulerod

Lars Fjendbo Møller er senior project manager hos Dansk Arkitektur Center. På Building Green København den 1.-2. november er han moderator på Main Stage, hvor han vil tage os alle sammen godt igennem de mange forskellige talerpræsentationer og debatter.

I denne artikel kan du læse et interview med Lars Fjendbo Møller.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er geograf, og på Dansk Arkitektur Center bruger jeg næsten al min tid på at give kommunale topledere et skud praksisnær viden og gode eksempler på, hvordan de kan bruge byudvikling som redskab til både grøn omstilling, klimasikring, biodiversitet og livskvalitet. Det foregår i vores kurser i Strategisk Byledelse. Jeg er vild med den kommunale verden, fordi de – mere end nogen anden institution – har mulighederne for at skabe et bedre og grønnere samfund.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Mennesker er mennesker, og vi er drevet af bekvemmelighed og basale behov. Hvis det er lettere at gøre som vi plejer, så gør vi det. Det kræver anstrengelse, ressourcer og mod at bryde vaner og gå forrest. Branchen er konservativ, og selvom mange danskere går op i den grønne omstilling, vil få betale ekstra for at bo mere bæredygtigt. Den største udfordring er derfor både vores naturlige menneskelige adfærd og så den grundlæggende kapitalistiske kraft, der driver stort set al byggeri og byudvikling, og som sjældent prioriterer bæredygtighed over profit.

Helt uoriginalt mener jeg derfor, at den store mulighed ligger i statens og kommunernes evne til at gøre det mere attraktivt at bygge bæredygtigt. Hvis jeg var indenrigsminister – og samtidig ansvarlig for en samlet plan- og byggelov – så ville jeg give kommunerne meget mere magt og mulighed for at stille krav til byggeriet.

Årets tema er ’Det regenerative byggeri’. Hvad vi kan gøre lige nu og her for at rykke henimod det?

Jeg har selv behov for at forstå præcist hvad det begreb dækker over. Det er det første skridt. Dernæst tænker jeg, at udviklingen mod det skal drives af lige dele pisk og gulerod. Der skal skabes efterspørgsel på regenerativt byggeri og incitament til at arbejde med det. Fordelene skal være tydelige, og der håber jeg, at Building Green København kan være en fremkaldervæske, der anskueliggør værdien. Og pisken er regulering og krav, som jo desværre kan være et ærgerligt og besværligt benspænd i en allerede kompliceret og bureaukratisk byggeproces.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

Bydelen Nye uden for Aarhus har nogle rigtig gode takter. Der er fokus på fællesskab, deleordninger, mangfoldighed, vandhåndtering, biodiversitet og så bliver det en ret tæt by ved en letbane-station, når den står færdig.

Derudover er der den alternative og idealistiske organisation CPH Village med base i København, som virker både nytænkende, progressive og sympatiske, og som leverer små, betalbare boliger, hvor beboerne skal dele mere og dyrke fællesskabet.

Begge er spændende, fordi der er ambitiøse folk bag dem, som har været villige til at bryde med business as usual og gå forrest med gode, grønne tanker for øje.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

At sproget omkring den grønne omstilling bliver mere klart og veldefineret. I mange tilfælde er målet at reducere CO2-udledningerne, men vi omtaler det som ”bæredygtigt”, ”resilient”, ”regenerativt”, noget med ”verdensmål” osv. På den ene side er det positivt, at de mange begreber skaber nærmest konstant fornyet opmærksomhed på dagsordenen, men på den anden side frygter jeg, at det udtværer fokus. Jeg håber derfor, at jeg kan bidrage til bedre forståelse for begreberne, forståelse for hvad der er på spil og hvordan man bedst muligt kan arbejde med den grønne omstilling uanset om man er borger, politiker, embedsmand, producent, forhandler, rådgiver eller bygherre.

Som moderator på Main Stage hvad glæder du dig mest til at høre de to dage?

Jeg glæder mig mest til at høre dem, jeg ikke kender. Især nogle af de udenlandske oplægsholdere, som kan komme med viden og inspiration fra en helt anden kontekst. Jeg glæder mig derfor især til at høre den amerikanske arkitekt Lara Kaufmans greb og gode råd til mindre CO2-udledning og en tættere kobling mellem byer og natur. Og de britiske arkitekter Michael Pawlyn og Amada Levete, som hver især skulle have radikale og eksperimenterende tilgange til bæredygtigt byggeri.

Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at opleve min kollega fra Dansk Arkitektur Center, Anne Katrine Harders, sammen journalist Villads Andersen og arkitekt Signe Kongebro til en snak om bæredygtighedslingoen og green washing og om det faktisk har en positiv betydning for den grønne omstilling.

Vil du høre mere om regenerativt byggeri?

Vær med på Building Green København den 1.-2. november. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Read an interview with Duncan Horswill from Rambøll about wood, acoustics, fire regulations and the project Kromet
Trees are like nature’s answer to high-rise buildings