Vi har under syv år til at nå inden for de planetære grænser for at holde os inden for Paris-aftalen

Mikkel Schlesinger er partner i CEBRA, der sammen med Artelia og EFFEKT har udarbejdet Reduction Roadmap, som de sidste år præsenterede på Building Green København. Reduction Roadmap viser årlige, forskningsbaserede CO2-mål for dansk boligbyggeri, hvis vi skal bygge inden for Paris-aftalen og de planetære grænser.

I år på Building Green København den 1.-2. november 2023 lancerer han sammen med Sinus Lynge fra EFFEKT og Steffen Maagaard fra Artelia Reduction Roadmap 2.0 og de næste skridt.

I denne artikel kan du læse et interview med Mikkel Schlesinger.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er arkitekt og partner i CEBRA architecture og har de seneste 20 år arbejdet med design og projektledelse på projekter som Isbjerget i Aarhus, Experimentarium i København og den store kulturpark Al Hosn i Abu Dhabi med teater, udstillingssteder, moske og børnebibliotek.

De sidste fem år har vi fået mulighed for at flytte branchen i en mere bæredygtig retning og hos CEBRA fokuserede vi i første omgang på klima og biodiversitet.

Vi besluttede at måle på alle vores byggerier og lave en strategi for, hvordan vi kunne reducere aftrykket af vores byggerier. Det gik op for os, at der ikke var nogen, der kunne fortælle os, hvad det ville sige at bygge klimamæssigt forsvarligt.

I 2021 startede jeg derfor Reduction Roadmap sammen med EFFEKT og Artelia. Med roadmappet har vi beregnet og illustreret de årlige mål, der skal nås, for at bygge klimamæssigt bæredygtigt og beskrevet, hvordan vi bygger inden for Paris-aftalen.

Vi mangler stadig et lige så tydeligt mål for biodiversitet i byggeri og byudvikling, og jeg håber, at der er andre i branchen, som vil tage det op.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Mulighederne er store i dag, fordi investorerne har fået øjnene op for at de investeringer, der bliver noget værd i fremtiden, er dem, der er med til at løse kriserne, og ikke dem, der forværrer dem. Samtidig er der en voksende folkelig og politisk vilje til at skubbe på udviklingen. Omlægningen af energisektoren går hurtigt i Danmark, og med grøn energi bliver det muligt at bygge med markant mindre klimaaftryk. I byggebranchen har vi teknologi og knowhow til at gennemføre en omstilling, og vi har vist tidligere, i forbindelse med de sidste 20 års reduktion af energiforbruget i bygninger, at vi kan følge en ambitiøs reduktionsplan og samtidig bygge bedre.

Udfordringen er, at det skal gå hurtigt. Vi har under syv år til at nå inden for de planetære grænser for at holde os inden for Paris-aftalen

Der er endnu ikke efterspørgsel nok på byggeri med lav klimabelastning, og det er de færreste uden for branchen, der ved, hvad det betyder. Der er derfor brug for lovgivning til at flytte udviklingen. Vi arbejder med Reduction Roadmap nu på at samle branchen om et LCA-krav i bygningsreglementet for 2025, der tager afsæt klimavidenskaben og følger Paris-aftalen. Udledningen fra byggeriet i dag er allerede under både det nuværende og det foreslåede LCA-krav for 2025, og jeg mærker helt klart i branchen, at flere ønsker sig, at videnskaben og data spiller en mere markant rolle i klimaspørgsmålet. Så derfor synes vi i roadmap-teamet, det er vigtigt, at branchens beslutningstagere får mulighed for at fortælle politikerne, at branchen er klar til endnu mere ambitiøse krav, der fodrer en grønnere efterspørgsel.  

Årets tema er ’Det regenerative byggeri’. Hvad vi kan gøre lige nu og her for at rykke henimod det?

I forhold til klima kan vi i dag bygge med hurtigtvoksende biogene materialer, der optager og lagrer CO2.

Vi kan øge og sikre biodiversiteten, når vi bygger ved at designe og anlægge nye levesteder, hvor vi kan dokumentere effekten.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

For at bygge regenerativt i større skala skal vi se på tværs af sektorerne i samfundet og gentænke sammenhænge og værdikæder. Der er stort potentiale i for eksempel at se på sammenhængene mellem landbrug og byggeri.

Det bliver vores fokus i Reduction Roadmaps næste fase hen over vinteren.

I Nye uden for Aarhus er det lykkedes at bygge en ny by og samtidig øge biodiversiteten markant ved at anlægge nye søer og vandløb og give plads til vild natur i byen.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg vil gerne inspirere til at tænke langsigtet. Den byggede arkitektur står i generationer, og vi skal have fokus på den værdi, vi skaber om 10, 30 og 100 år, når vores børn og børnebørn overtager byggeriet. Det giver mening både økonomisk, arkitektonisk, socialt og miljømæssigt.

Hvad taler du om på Building Green København?

Jeg fortæller sammen med Sinus Lynge fra EFFEKT og Steffen Maagaard fra Artelia om den nye udvikling af roadmappet, og vi håber at deltagerne vil bakke op om at bygningsreglementet bør afspejle klimavidenskaben for at holde sig inden for Paris-aftalen.

Vil du høre mere om Reduction Roadmad 2.0?

Hør det spændende indlæg af Mikkel Schlesinger, Sinus Lynge og Steffen Maagaard på Building Green København den 1.-2. november. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Interview med Jan Boström, CTO i SundaHus i forbindelse med debat på Building Green.
Data is both a challenge and opportunity within sustainable construction