det byggede og det grønne - hør mere fra Carsten

Forholdet mellem det byggede og det grønne skal ændres

Build for Biodiversity den 14. & 15. marts kan du høre et spændende indlæg med Carsten Fjorback, der er udviklingschef for klimatilpasning og byudvikling i Cowi. Hvordan udvikles, prioriteres og realiseres biodiversitet reelt i vores byer? På konferencen, kommer Carsten med nedslag og
erfaringsopsamling fra flere cases og projekter med konkrete virkemidler, indsatser og resultater, hvor det er lykkes med at bidrage til en øget biodiversitet i bysamfund.


Inden konferencen kan du læse et interview med Carsten her.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bynatur?

Jeg er uddannet geolog med speciale i geomorfologi, der er den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med landskabsformer, landskabets sammensætning og overfladeprocesser. I dag er jeg udviklingschef med fokus på klimatilpasning og bæredygtig byudvikling. De seneste år har jeg arbejdet meget med klimatilpasning og byudvikling, og især med helhedsorienteret og bæredygtig vandhåndtering, og derigennem med naturbaseret løsninger (NBS), bynatur, biologisk mangfoldighed og biodiversitet.

Hvorfor synes du det er vigtigt at arbejde med urban biodiversitet?

World Economic Forum har i 2022 vurderet de 3 største trusler for klodens stabilitet og balance til at være – fejlende klimatilpasning – ekstremt vejr – reduktion af biodiversitet. Omkring Biodiversitet tales der om truslen om den 6. masseudryddelse, der vel understreger at det er dybt alvor den kurs, vi er på. Den kurs SKAL og KAN vi ændre, det er essentielt for stabilitet og en bæredygtig balance i vores fælles verden – miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Hvordan tror du, at byggebranchen kan blive en del af løsningen i forhold til den globale biodiversitetskrise?

Ikke ”kan”, men ”SKAL”. Byggebranchen har et markant træk og forbrug af arealer, ressourcer, materialer og energi, så de skal tage ansvar og bidrage til en fælles løsning. Byggebranchen skal forstå og anerkende deres medansvar overfor rummet mellem bygningerne, disse arealer skal være større og have en langt større kvalitet.

Hvordan kan vi efter din mening skabe en grønnere og sundere by? Hvilke tiltag kan vi gøre?

Grundlæggende handler det om plads (m²), så forholdet mellem det byggede og det grønne skal ændres. Vi skal skærpe kravene til befæstelse af et givet projektområde og sætte krav til kvaliteten af det grønne byrum. Vi ser i dag inspirerende eksempler på, at man lykkes med byområder, som udover selve det byggede også løfter rummet mellem bygninger, det er en berigelse af det byggede.

Hvad skal der til for, at vi får biodiversitet til at spille en større rolle i folks bevidsthed og på den politiske dagsorden?

National lovgivning, kommunal planlægning og -krav, højere målsætninger, afsat økonomi, inspiration, de gode eksempler hvor man er lykkes.

Vil du gerne høre mere fra Carsten Fjorback?

På konferencen Build for Biodiversity den 14. & 15. marts kan du høre et spændende indlæg af Carsten om, hvordan man kan lykkes med at bidrage til en øget biodiversitet i bysamfund. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Ny specialudstilling om digitale løsninger på Building Green København