Rejsen er startet med at indse at bæredygtigt ikke længere er nok

Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma har i foråret 2023 afsluttet 5. Iteration på deres metode, hvor de har defineret første bud på Break-Even (bæredygtige) og Positive Pursuits (regenerative) målsætninger for byggeriet. Frank Jensen er ejer og bestyrelsesformand hos Søren Jensen.

På Building Green København den 1.-2. november kan du opleve Frank Jensen i et spændende indlæg om det regenerative byggeri, hvor han sammen med Hanne Tine Ring Hansen, fagchef for regenerativt byggeri, og Kasper Lynge Jensen, chef for sunde bygninger og digitalisering, fortæller om deres arbejde med regenerativt bygger og giver dig inspiration til, hvordan du selv kan evaluere på, om dit byggeprojekt er regenerativt.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet som ingeniør, men har udøvet størstedelen af mit virke som leder og ejer af familievirksomheden Søren Jensen. I den kapacitet har jeg efter bedste evne forsøgt at høre om og forstå mere om bæredygtighed og det engelske begreb “stewardship” som tilbygning til ejerskab.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Udfordringer er der nok af, men der er endnu flere muligheder. For mig handler det meget om, at vi hver især påtager os ansvaret for at agere. Vi skal altså ikke blot vente på, at andre tager initiativ, at forudsætninger for at agere er på plads og at reglerne er besluttet af andre. For de som agerer, betyder det lederskab, medansvar og fællesskab, altså det at træde ind i et fællesskab af ligesindede, at gøre det så godt som man kan individuelt og sammen.

Årets tema er ’Det regenerative byggeri’. Hvad vi kan gøre lige nu og her for at rykke henimod det?

For mig er rejsen startet med at indse at bæredygtigt ikke længere er nok. Vi bliver nødt til at investere tid, penge, energi og materialer i at forsøge at genoprette naturen, og også det at være menneske. Men at indse dette er ikke det samme som en forståelse af og billede på hvor vi skal hen. Jeg tænker derfor, at det umiddelbare, vi kan gøre nu, er at give hinanden et mål at arbejde hen imod. Altså hvad er et regenerativt samfund, en regenerativ organisation og et regenerativt byggeri? Vi bør investere os selv, sammen med andre, i at skabe forståelse af, og over tid en vej henimod, det regenerative byggeri.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

Det er ikke et nemt spørgsmål, når nu selve det at forstå “regenerativ” er svært. I min forståelse er der mange små projekter i ind- og udland som allesammen besidder regenerative elementer, men også mange degenerative dele. Så at pege på et enkelt projekt finder jeg meget svært, men vil i stedet gøre opmærksom på de mange små og store projekter der alle lykkes med “at give mere end det tager”. Lige nu giver de fleste projekter viden, men tager ressourcer mv., Men over tid er jeg sikker på, at vi i branchen vil lykkes med vende det om, så vi tager mere viden og giver flere ressourcer.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

At vi bliver stadig mere generøse med den viden vi har i branchen og bliver bedre til at lære af andre i og uden for branchen. Vi skal alle have løn, drive forretning og passe på hinanden – men vi bliver også nødt til at indse at en transformation er bevidst at investere for senere at høste. 

Hvad taler du om på Building Green København?

Jeg kommer nok til at tale om meget forskelligt med mange forskellige – det er derfor vi deltager jo. Mit ønske er dog at efter bedste evne kommunikere min personlige rejse som jeg er på sammen med mine kolleger og samarbejdspartnere. Jeg vil gerne tale om, at jeg nu synes, at jeg endelig står foran det bjerg, der skal bestiges, og jeg glæder mig til, at vi samarbejder om at bestige det bjerg som hedder “Regenerativ Byggeri”. 

Vil du høre mere om Sørens Jensens arbejde med det regenerative byggeri?

Du kan Frank Jensen på Learning Session-scenen på Building Green København i Forum den 1.-2. november. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Fremtiden kræver et seriøst blik på tropisk træ
Fremtiden kræver et seriøst blik på tropisk træ