sara om scalgo live

Klimatilpasning skal tænkes ind i alle projekter

Sara Lerer er hydrologiansvarlig i SCALGO og er med på konferencen Build for Water, der løber af stablen den 29. & 30. november. Ilias Ben Chaabane, ingeniør i Vandkunsten skal holde et spændende indlæg om Hulemarken, hvor landskab og vandstrømme har formet byudviklingsplanen. Her er SCALGO Live anvendt, og har man spørgsmål til den del, kan du snakke med Sara herom på konferencen.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Sara her.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med vand og klimasikring?

Jeg er hydrolog og har arbejdet med at undersøge og kvantificere forskellige aspekter af vandets kredsløb i 15 år – fra store floder til små regnbede. Siden jeg startede hos SCALGO for ca 3 år siden, har jeg arbejdet dels med at forbedre vores platform, SCALGO Live, så den bliver et endnu bedre redskab til planlægning og design af løsninger til håndtering af vand på terræn, dels arbejdet med at udbrede kendskabet til platformen, så endnu flere mennesker kan blive klædt på til at træffe bedre beslutninger omkring håndtering af vand og udformning af terræn i så tidligt et stadie som muligt. 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de vigtigste inden for vand og klimatilpasning lige nu?

Som en, der altid har arbejdet med vand og klimatilpasning, er det glædeligt at se hvordan andre faggrupper har fået øjnene op for vand som et element, der er vigtigt at tage med i sin planlægning og design fra de tidligste skitser. Det kræver mod til at lære og udvikle nye teorier og nye metoder, og det er mit indtryk at motivationen er der, men der er et stykke vej endnu før alle relevante aktører er klædt ordentligt på til at kunne tage fat om emnet på en kvalificeret måde. Der er et stort behov for efteruddannelse, såvel som videreudvikling af normer, retningslinjer og arbejdsgange, så det at tænke vand ind fra starten bliver helt normalt og “ufarligt”. 

Hvordan kan vi gentænke vores vanlige processer og metoder, så vi accelererer klimatilpasningen?

Det er utrolig vigtigt at tage udgangspunkt i eksisterende terræn- og strømningsforhold, og på blot 5 minutters opslag i SCALGO Live kan man få et fantastisk overblik over dette. Hvis blot ethvert projekt startede med at man forholder sig til dette, ville mange projekter få et meget bedre udgangspunkt!

Hvilke klimatilpasningsprojekter synes du er spændende?

De bedste klimatilpasningsprojekter er dem, der ikke ligner et klimatilpasningsprojekt. Hvis vi skal nå i mål med klimatilpasning, uden at det skal tage for lang tid og koste for mange penge, så skal klimatilpasning tænkes ind i alle projekter, og der skal søges efter multifunktionelle løsninger, hvor klimatilpasning blot er en af mange fordele ved et givent design, eller hvor klimatilpasning kan opnås ved at lave små justeringer i designet, så der kan høstes så mange “lavthængende frugter” som muligt. Alle bække små giver stor å! Vand kender ikke til matrikelgrænser eller lokalplangrænser, så kommunerne skal have nogle overordnede og langsigtede planer, som alle lokale projekter skal forholde sig til og understøtte. Mange kommuner er allerede godt på vej i den retning, og det bliver virkelig spændende at se hvordan puslespilsbrikkerne begynder at spille sammen, når flere og flere lokale projekter bliver opført så de bidrager til at løse den kollektive udfordring. 

Hvad taler du om på Build for Water, og hvad håber du deltagerne får ud af at høre dit indlæg?

Jeg skal ikke selv tale, men glæder mig til at høre Ilias fra vandkunsten fortælle om, hvordan de arbejder med vand som integreret del af deres planlægning, herunder hvordan SCALGO Live bruges i den proces. Hvis nogen vil høre mere om hvordan SCALGO Live virker, står jeg klar til at svare på spørgsmål. 

Vil du gerne høre mere om klimatilpasningsprojekter?

På konferencen Build for Water den 29. & 30. november kan du høre et spændende indlæg med Ilias om vand og klimatilpasning, herunder hvordan SCALGO Live bruges. Her kan du blandt andet møde og snakke med Sara, der er med på konferencen. Vil du også med? Så kan du læse mere om konferencen og tilmelde dig her.

Flere artikler
Jonny Klokk speaks at Build in Wood
The extended use of wood in buildings is part of the solution