Thomas Karlsen om ubegrænsede mængder

Vi har ikke ubegrænsede mængder af ressourcer, så vi skal genbruge det vi kan

Thomas Kingo Karlsen er direktør i Kingo og på Building Green Aarhus den 3.-4. maj 2023 kan opleve ham i en spændende debat faciliteret af WE BUILD DENMARK, der handler om hvordan cirkulær økonomi i langt højere grad kommer i spil i byggeriet i Danmark – og hvor langt er vi kommet?

Læs et interview med Thomas Kingo her.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er født ud af bæredygtighed og opvokset med tanken om, at kan det genbruges, så skal det genbruges. Min bedstefar, der grundlagde Kingo i 1955, startede en nedrivningsvirksomhed for netop at tage materialer ned og sælge dem til genbrug. Med det i bagagen har jeg siden 1996 arbejdet målrettet på, at vi skal se de værdier, der er i den eksisterende bygningsmasse, og vi skal sikre at vi får genbrugt så meget som muligt, og hele tiden stræbe mod at blive bedre til at genbruge.

Der vil altid være transformation – vores behov ændre sig, og i øjeblikket ser vi bybilleder, der i den grad forandrer sig. Men vi har en pligt til at huske på, at vi ikke har ubegrænsede mængder af ressourcer, så vi skal genbruge alle de materialer, der er egnede. Med hensyn til de materialer, der ikke lige kan genbruges direkte i dag, så er vi også nødt til at udvikle metoder, der gør det muligt i fremtiden at genbruge eller upcycle dem.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtighed i byggeriet pt.?

Der er flere og flere, der ønsker, at vi udarbejder en plan for, at så mange materialer som muligt genbruges, og interessen for at materialerne genbruges i bygherres egne projekter er også stigende. Vi oplever bygherre, der er åbne for dialog om hvilke materialer, der skal sikres, og åbne for at listen kan udvides, så slutresultatet bliver flere materialer og flere typer materialer til genbrug end først planlagt. De toneangivende kommuner er også rigtig godt med, og det er helt sikkert en faktor, der får stor betydning.

Vi skal nok ramme nogle bump undervejs, men det er ikke de forventede udfordringer, der holder mig vågen, dem ser jeg faktisk frem til, for det er dem, der er med til at styrke udviklingen og gøre fremtidige løsninger endnu stærkere.

Årets tema er ’Urban transformation – til gavn for mennesker og planet’. Hvordan kan vi transformere vores byer til gavn for mennesker og planet i dine øjne? Hvad skal der til?

Fremadrettet skal vi nok tænke mere i moduler, der kan tilpasses nogle behov, vi endnu ikke kender. Der er ikke noget, der er statisk, udfordringen er at se, hvor vi bevæger os hen. Og så må vi blive bedre til at opfinde nye materialer, der ikke gør skade på os og miljøet.

Hvordan kommer vi væk fra ‘business as usual’, når det handler om bæredygtighed i byggeriet?

Bæredygtighed er en bunden opgave. Og bundne opgaver har vi som art gode erfaringer med at rykke på. Men vi skal tage ansvaret alvorligt lige nu og her. Vi skal hver især tage vores del af ansvaret, og opføre os så vi kan være os selv bekendte. Vi er nødt til at tænke på kommende generationer.

Hvilke projekter synes du har spændende tiltag inden for bæredygtighed?

Der kommer hele tiden nye projekter, og de har hver deres styrker og svagheder. Vi har brug for både de store prestigeprojekter, fordi det er dem der får os til at rykke vore grænser, blive inspireret og tænke nyt. Men vi har også brug for de ”praktiske” projekter, der hvor vi kan genbruge i stor stil, uden at brugerne bliver skræmt af, at projektet skiller sig for meget ud.

Du er med i en debat på Building Green Aarhus. Hvad handler den om, og hvad håber du, der kommer ud af den?

Emnet er hvordan vi får mere gang i cirkulær økonomi i byggeriet i Danmark. Det er en debat om, hvordan vi udnytter den eksisterende bygningsmasse ved at bevare værdien i byggematerialerne, når ændrede behov gør det nødvendigt at renovere eller nedrive.

Vi skal gerne have det ud af debatten, at hver gang vi tænder interessen hos en person omkring cirkulær økonomi, så tager den person interessen med videre og få gjort 1-2 nye personer interesseret.

Vil du gerne høre mere fra Thomas Kingo?

Vær med på Building Green Aarhus den 3.-4. maj 2023 og hør debatten ‘Hvordan kommer cirkulær økonomi i langt højere grad i spil i byggeriet i Danmark – og hvor langt er vi kommet?  ’. 

Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Fokus på innovation på Building Green
Innovation er en vigtig del af den bæredygtige omstilling