Menneskers behov og ønsker bør stå i centrum for et bæredygtigt design

Liselott Stenfeldt er Director & Head of R&D hos Gehl. På Building Green Aarhus den 3.-4. maj 2023 kan du opleve hende på scenen, når hun taler om mennesket og oplevelsen i centrum for inkluderende byudvikling.

Hvad sker der, hvis man ser udviklingen af byer, bydele og gader som en stor social infrastruktur, der er holdt sammen af mennesker? Liselott deler ud af konkrete eksempler om hvordan data kan inspirere til at designe inkluderende i det offentlige rum.

I denne artikel kan du læse et interview med Liselott Stenfeldt.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet cand.arch. på Arkitektskolen i Aarhus, og jeg har derudover læst interaktionsdesign på Malmö Högskola i Sverige. Social bæredygtighed står i centrum for alt arbejde jeg er involveret i ved Gehl. Vi arbejder i denne forbindelse målrettet for at være med til at skabe byer og lokalsamfund, som er inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Mennesket står altid i centrum, og i denne forlængelse at bedre forstå menneskers liv, adfærd og velbefindende er afgørende for at skabe invitationer i vores offentlige rum.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtighed i byggeriet pt.?

Bæredygtighed kan forstås på mange måder, når det kommer til byggeriet – inden for det miljømæssige, det økonomiske og det sociale. Traditionelt, når man taler om vurderingen af bæredygtighed inden for byggeri, har der været størst fokus på den miljømæssige faktor, herunder byggematerialernes klimaaftryk eller energibesparelser.

Der er naturligvis mange muligheder for mere innovation inden for disse områder, som på alle måder er vigtigt for at vi skal have en chance for at reducere drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030.

Men for at komme længere med at løse udfordringerne, som både brugere og samfundet står overfor til dagligt, tror jeg også, at det er vigtigt, at vi fokuserer mere på den sociale bæredygtighed, og på de muligheder, som ligger i at skabe social sammenhængskraft, mere tryghed og bedre livskvalitet. Der er mangel på billige boliger i hele landet, og ensomhed er en reel udfordring både for den enkelte borger og for samfundet.

Årets tema er ’Urban transformation – til gavn for mennesker og planet’. Hvordan kan vi transformere vores byer til gavn for mennesker og planet i dine øjne?

Det er vigtigt, at vi arbejder med en holistisk tilgang til udviklingen af vores byer. En tilgang, som udfolder hvordan mennesker, system, natur og beboelse hænger sammen og påvirker hinanden i et samlet økosystem i stedet for i parallelle siloer. At tænke holistisk handler altså om at indtænke bæredygtighed i alle byens elementer, i alle skalaer, hvor cirkulære processer bliver ekstra vigtige for at undgå, at vi ødelægger naturen, som omgiver os. Og for at sikre at vi bedst muligt prøver at genetablere det naturliv, som historisk er blevet overset/nedprioriteret i mange byer rundt om i verden.

Ved helt praktisk at studere hvad vi som mennesker holder af, når vi færdes gennem en by, og bedre forstå hvilke detaljer, som er med til at styrke oplevelsen, kan vi bedre designe med en ”livet-først”-tilgang.

Hvordan kommer vi væk fra ‘business as usual’, når det handler om bæredygtighed i byggeriet?

Vi begynder at fokusere mere på de sociale aspekter og ser borgere som aktive meddesigners af fremtidens byer. Menneskers behov og ønsker bør stå i centrum for et bæredygtigt design. Vi skal herudover blive bedre på at måle effekter af initiativer og evaluere på projekter hen ad vejen. Hvordan kan vi ellers vide at vi prioriterer vores ressourcer rigtigt?

Hvilke projekter synes du har spændende tiltag inden for bæredygtighed?

Jeg kan godt lide projekter, der gør brug af en placemaking-tilgang, hvor man får testet af idéer hen ad vejen og evalueret på dem, før der tages en politisk beslutning om en permanent løsning. Dette er en meget bæredygtig måde at arbejde, også i selve processen, hvor ofte borgere og interessenter inddrages tidligt, der tages data-drevne beslutninger, tværfaglighed vægtes højt og man arbejder iterativt sammen. Der findes mange spændende projekter rundt om i verden, såsom Superblocks i Barcelona, The High Line i NYC eller Sønder Boulevard i København.

Hvad taler du om på Building Green Aarhus?

Jeg vil tale om hvorfor det er vigtigt at tale om social bæredygtighed, og hvordan dette kan være med til at give samfundsmæssige gevinster. Da dette er noget vi arbejdet med i over 20 år, vil jeg dele eksempel på relevante strategier og cases som jeg tænker kan være inspirerende. Og på datadrevne metoder som vi bruger for at bedre forstå hvordan byer bruges i dag.

Vil du høre mere om byudvikling med mennesket i centrum?

Vær med på Building Green Aarhus den 3.-4. maj 2023 og hør Liselott Stenfeldt tale om mennesket og oplevelsen i centrum for inkluderende byudvikling. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
4 fagspor og skræddersy din egen konference
Oplev det mest opfattende program på Build for Biodiversity med 4 fagspor