Aesthetica Studio for C.F. Møller Architects

Hvis vi skal rykke branchen, er det med store træprojekter

Lasse Ebler arbejder som senior tilbudsprojektchef hos NCC. På trækonferencen Build in Wood den 23. og 24. maj 2023 er han med i et spændende indlæg om WoodHub og de erfaringer, som C.F. Møller, MOE og NCC har gjort det forgangne år. Du vil høre om den læring WoodHub har givet i projekteringsforløbet, omsætning af fugtstrategier til detaljer, LCA-beregning, erfaring med indkøb at træ og hvordan de har planlagt byggepladsen for 31.000 m2 træbyggeri.

I denne artikel kan du læse et interview med Lasse Ebler.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?  

Jeg er udlært tømrer og har selvfølgelig arbejdet med træ. Jeg er også uddannet bygningskonstruktør BTH fra 2004, og så har jeg arbejdet i NCC siden 2005. Jeg har arbejdet på byggepladser i mange år, både som entrepriseleder og projektchef, og det har givet mig en masse praktisk erfaring i forhold til, hvordan man gennemfører et komplekst byggeprojekt. De sidste mange år har jeg arbejdet i vores tilbudsafdeling, hvor jeg er med til at føde projekterne .

I NCC har vi for år tilbage udpeget træbyggeri som et fokusområde. Det var før man begyndte at få øjnene op for de CO2-krav, der nu er indført. Vi har oprettet en taskforce for træbyggeri for at blive klogere på netop det. Det er en gruppe, som består af personer fra mange forskellige enheder i NCC, fra salgsorganisationen til projekteringsfolk og til vores udførende enheder. Vi har blandt andet været på studietur i Østrig, Frankrig og Sverige for at se træbyggeri og tale med lokale eksperter og blive inspireret af deres erfaringer. Vi har også inviteret folk fra byggebranchen ind for at høre, hvad de tænker om træbyggeri, og hvordan de arbejder med det.

Lasse Ebler, senior tilbudsprojektchef, NCC

Hvad er de største udfordringer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Det handler om, hvordan lovgivning, normer mv. kan justeres, så de også kan rumme træbyggeri. De store udfordringer her er lyd, brand og fugt, så det er naturligvis noget, man skal have strategier for, når man skal bygge i træ.  

En anden udfordring er, at byggebranchen er lidt konservativ. Vi sætter pris på kendte løsninger og metoder, og vi kan godt være lidt tilbageholdende over for det nye. Det kan der være flere forklaringer på, men et bud kunne være, at når der er problemer med et byggeri, bliver vi holdt oppe på det og skal lave det om.

Økonomi er også en udfordring, og det er ofte det første spørgsmål, man får; er det dyrere at bygge i træ? Når projekterne bliver født, og man laver det indledende økonomiarbejde med investorer, møder vi den udfordring. Kan vi bygge træbyggeri på lige fod med beton? Det bliver vi jo klogere på nu på vores aktuelle projekter.

En anden mulig udfordring, som vi kan risikere at møde, er ketchup-effekten. Lige pludselig er der sat mange træbyggerier i stor skala i gang på samme tid. Jeg kunne godt have håbet på, at opstarten med træbygget havde været lidt blødere. Jeg håber, der er styr på de projekter, der er i gang, så vi får en positiv historie med de igangværende projekter. Jeg håber ikke, vi ser mange dårlige erfaringer derude, så vi ser flere eksempler på, hvordan det ikke skal opføres.

Endelig er det en udfordring, at bygherrer og investorer har begrænset viden om træbyggeri. De skal også kunne se sig selv i det og turde kaste sig ud i det, og her tror jeg, de aktuelle projekter kommer til at give en god indsigt i, hvad træbyggerier kan, hvordan projekterne ser ud, og hvordan økonomien hænger sammen.

Der er sket meget med træbyggeri i Danmark de sidste par år. Hvad er potentialet for træbyggeri fremadrettet i dine øjne?

I NCC ser vi nærmest et ubegrænset potentiale, og vi tror helt klart, at træ bliver en naturlig del af materialepaletten fremadrettet, når vi bygger huse. Men vi tror også, vi kommer til at se meget mere hybridbyggeri, og at vi kommer til at anvende træ, hvor det giver mening, og arbejder med beton og stål, hvor det er mest hensigtsmæssigt.  

Flere af de træbyggerier, vi ser nu, er i rent træ, og bygherrer og arkitekterne vil have eksponeret mest muligt træ. Vi skal sikre, at vi finder gode løsninger i de træbyggerier, vi laver nu; blandt andet i forhold til fugt og lyd, og at vi får bygget med hensyn til de gældende normer og krav. I udlandet ser vi, at træ mere er en del af konstruktionen og ikke nødvendigvis hele byggeriets identitet. Men mit ønske er, at der er en stor fremtid for træbyggeri.  

Hvilke træprojekter – både igangværende, kommende og afsluttede – synes du er spændende og nyskabende?

Jeg vil gerne fremhæve WoodHub på Lerchesgade, som jeg har været med til at skabe sammen med C.F. Møller og MOE. Jeg synes, det er spændende, fordi det er træbyggeri i stor skala. Og det synes jeg er interessant, for hvis vi skal rykke branchen, så er det med de her store projekter, for det er her, vi skal samle erfaring med at bygge i træ. Jeg synes også, det er spændende, fordi det faktisk er et konkurrencedygtigt, moderne kontorhus, og dermed også rationelt både på økonomi, funktionalitet og kvadratmeter.

Jeg synes også, man skal rose Bygningsstyrelsen som bygherre, fordi de tidligt i deres udbud stillede krav om bærende konstruktioner i træ, og det er prisværdigt. Jeg tror, WoodHub bliver en guideline for, hvordan man kan opføre kontorbyggerier – ikke kun i NCC, men i hele branchen. Vi kommer til at gennemføre en række tests, blandt andet i forhold til lyd; det sker i den mockup, vi har opført i 1:1 for at teste bygbarhed og konstruktionsdetaljer.

Det andet projekt, som jeg vil fremhæve, er et afsluttet projekt, som mine svenske NCC’s kollegaer har gennemført; Magasin X. Det er også et kontorbyggeri, og alt er simpelthen i træ. Elevatorskakte, trappeskakte, alt er bygget i træ. Det har været et pejlemærke for os i forhold til, hvordan vi kan gøre tingene i Danmark.

Mange af de projekter, vi tidligere har fået præsenteret på Build in Wood-konferencer har handlet mere om, hvad vi kan med træ i forhold til at formgive, og det er jo spændende og imponerende, men det er svært at relatere til hverdagens byggeprojekter. Det er trods alt ikke hver dag, der skal opføres kunstmuseer og operahuse, og derfor synes jeg som entreprenør, at vi skal få gjort træbyggeri bygbart, så det bliver en naturlig del af vores daglige arbejde.

På Build in Wood deltager du i et indlæg om WoodHub. Hvad håber du, deltagerne får ud af at høre det?

Jeg håber, deltagerne får en dags dato-status på projektet. Jeg vil meget gerne fortælle om de erfaringer, vi har gjort os. Jeg vil også gerne fortælle om vores mockup, hvor vi afprøver de løsninger, vi har projekteret, så vi kan se, om fugtstrategien holder, og om alle de arkitektoniske detaljer, vi har planlagt, kan udføres.

Jeg vil også fortælle lidt om indkøb af træ og de erfaringer, vi har gjort os i forhold til leverandører og om de grænseflader, der er mellem træleverandøren og os, og dem der er mellem arkitekt, ingeniør og træleverandør. Endelig håber jeg, at jeg kan fortælle lidt om selve træmontagen, som begynder i maj. 

Vil du høre mere om træbyggeri og Woodhub?

Vær med til at nørde træbyggeri i to dage den 23. og 24. maj 2023 og hør det spændende indlæg fra NCC, MOE og C.F. Møller om WoodHub. Læs mere og tilmed dig konferencen her.

Flere artikler
Kirsten og Christine om driftsbeskrivelser til udbud og kontrakter
Vi skal blive bedre til at tale om, hvad biodiversitet er eller kan være i det bebyggede miljø