fokus på mindre byer

Der skal mere fokus på de mindre byer i debatten

Du kan høre en spændende paneldebat på konferencen Build for Health & Creativity den 18. & 19. april med Karin K. Peschardt, der er strategisk planlægger for plan og erhverv i Holbæk Kommune. Panelsamtalen har omdrejningspunkt om hvordan man får sundhed på dagsordenen i sine projekter og i mindre byer.

Læs et spændende interview med Karin her.

Hvad er din baggrund og hvad er din indgangsvinkel til byplanlægning og -udvikling?

Jeg har en baggrund som landskabsarkitekt. Efter endt uddannelse gik jeg forskningsvejen og undersøgte hvordan de små åndehuller i tæt by kan bidrage til sundhedsfremme. Min vinkel og mit blik på byplanlægning er derfor meget med fokus på sundhedsfremmende fysiske rammer. Hvordan den fysiske indretning kan støtte op om sundhedsfremmende brug og her tænkes på who´s tre sundhedsbegreber – Social, mental og fysisk sundhedsfremme. Jeg har siden da altid arbejdet med emnet blandt meget andet på et mere strategisk niveau – i udviklingsplaner, strategier og politikker.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inde for emnet?

Der er jo til hver en tid en udfordring i at balancere de mange hensyn, der skal tages i byudvikling inden for infrastruktur, byfortætning, beplantning og meget mere. Men med et øget fokus på både biodiversitetskrisen og klimaudfordringerne er mulighederne for at fremme den grønne infrastruktur øget. Dog synes tendensen at være størst i de større byer – men behovet er der også i de mindre byer. Særligt grøn transport – og her tænkes også på cykelstier som skal og kan blive bedre mange steder.

Hvad synes du er vigtigt at have for øje når man vil udvikle byer med fokus på menneskers behov? Og hvad får vi ud af det ifølge dig?

At komme ”naturligt” tilbage til forståelsen af naturbegrebet. Mange steder er folks blik på natur og udeliv blevet for afkoblet, og når man så vender tilbage til det, så kan det virke som en kunstig og smart tendens. Det synes jeg er underligt. Men det taler lige ind i at byliv og byers indretning har understøttet bevægelsen væk fra den grundlæggende naturforståelse i mange år. Nu begynder man ”heldigvis” at vende blikket lidt – men nu er der så en kulturforståelse der ikke altid rummer den vilde ufriserede natur i byerne. Vi skal gerne derhen, hvor vi får det ud af det, at vi bliver mere koblet til naturen igen – og den vilde natur uden at det bliver.

Hvordan kan vi blive bedre til at få sundhed, fællesskab og menneskers fysiske, mentale og sociale behov integreret i byudviklingen?

Ved at sætte fokus på det i al vores fysiske planlægning, og finde resultater (forskning) der understøtter argumentet om, at det skaber værdi.

Hvad taler du om på konferencen? Og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Jeg er med i en paneldebat med kommunernes vinkel på emnet. Jeg håber at få sat de lidt mindre byer lidt mere i fokus i debatten. Der er mange steder man ikke har stort fokus på det her, og hvor udfordringerne måske ligger lidt andre steder. Eksempelvis den bæredygtige kobling af de mindre byer, der fremmer sund transport og som eksempelvis ad den vej får flere ud og gennem den natur mange har lige udenfor døren, men som til tider kan være svært tilgængelig.

Vil du gerne høre mere fra Karin?

Build for Health & Creativity den 18. & 19. april kan du høre en spændende panelsamtale med Karin om, hvordan vi kan skabe byer og mindre byer, der er sunde at bo i og som kan give plads til fællesskaber, diversitet og kreativ udfoldelse. Læs mere og tilmeld dig konferencen her.

Flere artikler
Spørgsmål er blevet til svar på Build in Wood