Woodhub på Build in Wood

Potentialet for træbyggeri i fremtiden kan ikke overdrives

Build in Wood den 23. & 24. maj kan du opleve Lone Wiggers, der er partner i C.F. Møller, når hun sammen med Lasse Ebler, senior tilbudsprojektchef i NCC, og Jakob Mariager, byggerichef i MOE holder et spændende indlæg om Woodhub. I indlægget kommer de omkring læringer og erfaringer fra tilbudsprojektet til færdigprojekteret kontorhus.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Lone Wiggers her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?  

Jeg er arkitekt og har i 10 år arbejdet med træprojekter i vores tegnestue C.F. Møller Architects. Det startede i vores svenske afdeling med et konkurrenceforslag til HSB boligselskab, hvor vi bød ind med et 34 etages højhus i træ, som vi vandt i samarbejde med Dinell Johannsen arkitekter i Sverige. Det ledte til et forskningsprojekt om høje huse til henholdsvis boliger og erhverv i træ, samt et konkret etageboligbyggeri i 8 etager i Västerås, Sverige. I dag arbejder 6 afdelinger i 3 lande med træprojekter, og vi har pt. 400.000 m2 træbyggeri i projektering eller på byggeplads og flere i tidligere faser.

Lone Wiggers, partner, C.F. Møller

Hvad er de største udfordringer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne? 

Den største udfordring er nok prisen på materiale og systemer, som skal ned for at blive helt konkurrencedygtig med standardbyggeriet. Det kræver stadig noget at omstille til træ i hele værdikæden, og jeg tror, at det sidste vil kunne hentes i ny industrialisering og effektivisering af selve produktet og større erfaringsopsamling på byggepladsen, herunder nye standarder for en sikker fugtstrategi, der i dag bliver set som en meget fordyrende foranstaltning. Der er også udfordringer med at udvikle fugtsikre detaljer på udvendig beklædning i træ, og opsamling af erfaringer over tid af modificeret træ til beklædning, og så er der udfordringer i udvikling af effektive logistikker for fugtsikre byggemetoder og af standard dækopbygninger, der overholder akustiske BR-krav til byggeriet.

Der er sket meget med træbyggeri i Danmark de sidste par år. Hvad er potentialet for træbyggeri fremadrettet i dine øjne?

Jeg tror ikke potentialet i fremtiden kan overdrives. Især i byens byggerier. Vi har brug for hurtige, lette og bæredygtige løsninger i den tætte by og i udviklingen af mere af denne, både overbygninger på eksisterende byggeri i fortætninger, men også at alt nybyggeri i fremtiden. Vi vil naturligt etablere bærende konstruktioner i træ, også tilskyndet af nye LCA-krav. Samtidigt egner træelementer sig fremragende til tiny homes, der skal etableres mange flere af fremover i de store danske byer.

Det er mit ønske, men faktisk også min forventning, da lovgivning og regulering på området fremover vil spille sammen med, hvad vi alle ønsker, nemlig at reducere byggebranchens CO2-fodaftryk.

Hvilke træprojekter – både igangværende, kommende og afsluttede – synes du er spændende og nyskabende? 

Jeg ser med nysgerrighed på de rigtigt høje huse i træ, der er på vej blandt andet Lendagers høje hus i Aarhus, og så ser jeg også eksempler på mere ekspressiv brug af trækonstruktioner fra specialbyggerier som kulturhuse, museer og udstillingshaller med de store spænd og mere ekstreme konstruktive egenskaber. Det er smukt at se på og dejligt inspirerende rent æstetisk, men egentlig ikke noget nyt, da vi har haft limtræskonstruktioner siden 50érne, så for mig haster det mere at finde effektive metoder til at bygge med træ i de store m2-grupper såsom boliger og erhvervsarealer. Her tænker jeg på en gennemgribende standardisering, der kan løse de største udfordringer og blive en regulær erstatning for beton og stål, der ellers dominerer byggeriet globalt. Det er byggerier, der får lidt skala på, såsom Fælledbyen, Marmormolen, CobotHub og vores eget Woodhub, begge i Odense. Håbet er, at bygherrerne inden for disse bygningstypologier vil efterspørge træ, hvilket vi heldigvis allerede ser mange eksempler på, så der er nu – 10 år efter jeg først blev optaget af et nyt byggeri i træ – for alvor gået hul på bylden.

På Build in Wood deltager du i et indlæg om Woodhub. Hvad håber du, deltagerne får ud af at høre det?

Jeg vil fortælle lidt om, hvad vi har oplevet og haft af udfordringer i løbet af vores projektering af byggeriet, der netop er afsluttet – værdifulde erfaringer, som andre måske også kan få glæde af.

Vil du gerne høre mere fra Lone Wiggers og Woodhub?

Build in Wood den 23. & 24. maj kan du høre om de mange erfaringer C.F. Møller, MOE og NCC har gjort sig det forgangne år om Woodhub. Læs mere og tilmeld dig konferencen her.

Flere artikler
Finalisterne til Årets Lavemissions Træbyggeri 2023 er nu fundet