Katrine Winther om fællesskaber

Hvordan kan vi inddrage fællesskaber og løsninger som allerede er på stedet

På konferencen Build for Health & Creativity den 18. & 19. april kan du høre en spændende panelsamtale om, hvordan man får sundhed på dagsordenen i sine projekter. I panelsamtalen kan du blandt andet høre fra Katrine Winther, der er projektchef i KAB, der vil komme omkring metoder og erfaringer med social bæredygtighed og byudvikling.

Inden konferencen kan du læse et interview med Katrine her.

Hvad er din baggrund og hvad er din indgangsvinkel til byplanlægning og -udvikling?

Jeg er antropolog med erfaring fra udvikling af boligområder. Særligt med fokus på samspillet mellem fysiske omdannelser og sociale indsatser. Min antropologiske indgangsvinkel til dette felt er, hvordan vi kan arbejde med det, jeg kalder for stedets ”sociale arkitektur” for at skabe socialt bæredygtige boligområder. Ud over antropologiske metoder, har jeg erfaring med kunst- og kulturprojekter som platform for at skabe nye tilgange til udvikling af fællesskaber og steder.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inde for emnet?

Når vi udvikler boligområder og byer arbejder vi meget med byggeriet og planlægning i store skalaer. Det skaber nogle typer af forandringer, som selvfølgelig er nødvendige. Udfordringen er, hvordan vi arbejder med det sociale i en menneskelig skala og kan inddrage de fællesskaber og løsninger, som allerede er på stedet og i byerne. Det ser jeg som en nødvendighed, hvis vi vil skabe socialt bæredygtige byer, hvor mennesker føler en meningsfuld kobling til stedet og engagerer sig i hinanden.

Hvad synes du er vigtigt at have for øje når man vil udvikle byer med fokus på menneskers behov? Og hvad får vi ud af det ifølge dig?

At have øje på og respekt for de mennesker, som allerede har deres hverdag i byerne og afsætte tid og ressourcer til at arbejde med det sociale. Nogle gange også i tiden efter udførelsen, da inkluderende byrum og fællesskaber kan kræve, at der er nogle, som faciliterer byrummet. Det vil styrke den sociale sammenhængskraft og bidrage til det alle taler om, men meget få lykkes med, nemlig forestillingen om ”den blandede by”.

Hvordan kan vi blive bedre til at få sundhed, fællesskab og menneskers fysiske, mentale og sociale behov integreret i byudviklingen?

Ved i højere grad at sammentænke det fysiske, sociale og kulturelle. Mange gange arbejder disse spor uafhængigt af hinanden, hvis der overhovedet tænkes i social arkitektur og kultur.

Hvilke byudviklingsprojekter synes du er spændende lige nu? 

Jeg synes selvfølgelig, at omdannelsen af de såkaldte ”omdannelsesområder” er spændende at følge, fordi der her er tale om sociale eksperimenter, der i høj grad rummer en kondenseret forestilling om ”det gode liv” og ”den blandede by ”.

Hvad taler du om på konferencen? Og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Mit perspektiv ind i samtalerne på konferencen vil selvfølgelig trække på de helt konkrete erfaringer med og metoder til at arbejde med byudvikling og social bæredygtighed. Jeg håber, det vil give anledning til dialog, hvor både jeg og de andre deltagere kan blive klogere på, hvordan vi sammentænker fysisk udvikling og social bæredygtighed.

Vil du gerne høre mere fra Katrine?

På konferencen Build for Health & Creativity den 18. & 19. april kan du høre en spændende panelsamtale med Katrine Winter om metoder og erfaringer med at arbejde med byudvikling og social bæredygtighed. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Lars Keller på Biobaserede byggemateiraler op opskalere
Vi bliver nødt til at accelerere, opskalere og investere