4 fagspor og skræddersy din egen konference

Oplev det mest opfattende program på Build for Biodiversity med 4 fagspor

For tredje år i træk afholder Building Green konferencen Build for Biodiversity om urban biodiversitet, og i år kan du opleve det hidtil mest omfattende program. 30 dybt dedikerede eksperter vil gøre dig klogere på de udfordringer krisen stiller og give dig deres bud på hvilke løsninger, der kan bidrage til løse disse.På Build for Biodiversity den 14. & 15. marts kan du i år vælge mellem 4 forskellige fagspor, 2 hver dag, så du kan skræddersy din konference til at passe dit arbejds- eller interesseområde bedst muligt.

Læs mere om de 4 forskellige fagspor:

Spor 1: Den urbane naturs stedbundne betingelser

Naturen har på mange måder forskellige vilkår og betingelser afhængigt af sted, og det er en anderledes disciplin at skabe urban biodiversitet end når man kan arbejde på landlige arealer. Her kan du få viden om hvad du skal være særligt opmærksom på, når du arbejder med bynatur, og hvordan du kan monitorere dine projekter.

Spor 2: Blå biodiversitet – faciliteret af Habitats

I disse årtier sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Det handler om at give biodiversiteten i havet bedre forhold ved for eksempel at skabe stenrev og opbygge en bundvegetation. Men det handler i høj grad også om at skabe samspil med samfundet ved at øge befolkningens kendskab til – og forståelse for – havet og livet heri.

Spor 3: Drift af grønne områder

Hvad enten man ejer en lille have, flere store haver eller enorme naturarealer, så kan driften af disse give de fleste sved på panden. For hvordan drifter man, så man kan opretholde eller ligefrem løfte den biologiske mangfoldighed inden for de eksisterende rammer? Og er det nok bare at lade græsset gro?

Spor 4: Biodiversitet der kan mærkes

At være i kontakt med naturen er godt for os mennesker – både fysisk og mentalt. Derfor giver det mening at tænke over, hvordan vi inviterer naturen ind i byen på en måde som både er til gavn for biodiversiteten og for borgernes helbred og velvære.

Du vælger dine fagspor ved tilmelding. Tilmeld dig her og vær med til at skabe mere urban biodiversitet.

Læs mere om årets konference.

Flere artikler
Siv Helene Stangeland snakker på Build in Wood om Helen & Hard trebyggebransjen
Der er behov for opplæring og informasjon i hele trebyggebransjen