Bæredygtighedsprofil: Anne Beim - Det Kongelige Akademi
Anne Beim, Foto: Line Kjær Frederiksen

Bæredygtighedsprofil: Anne Beim

I dag er der vel ikke en eneste fagperson tilbage i dansk byggeri, som ikke har opdaget, at det er nødvendigt at omstille vores praksis, så den bliver bæredygtig. Sydeuropa brænder, Mellemeuropa drukner og for os alle er økosystemernes sammenbrud blevet en fælles forståelsesramme. Der er heller ikke mange tilbage, som ikke hævder, at de er i gang og gør i hvert fald noget for den grønne omstilling.

Af Natalie Mossin og Ingeborg Hau, Det Kongelige Akademi

Professor og arkitekt Anne Beim skiller sig ud, hun accepterer ikke et ”vi er i gang” som godt nok.

Anne Beim har arbejdet med økologi og miljømæssig bæredygtig arkitektur i 30 år, først som ansat på Institut for Bygningskunst og Teknologi siden 1990, senere på det daværende Statens Byggeforskningsinstitut og siden 2004 som leder af CINARK, Center for Industriel Arkitektur på Det Kongelige Akademi. Kendetegnende for Anne Beim er, at hun i hele sit virke har forsket i, arbejdet for og insisteret på, at vi skal tænke, tegne og bygge radikalt anderledes, end vi gjorde for 30 år siden og radikalt anderledes end vi, desværre, stadig gør i dag.

Filosoffen og aktivisten Angela Davis har sagt ”You have to act as if it were possible to radically transform the world. And you have to do it all the time. “Radical” simply means grasping things at the root”. Og det er netop hvad Anne Beim gør, griber fat ved roden, og peger frem mod potentialet for bæredygtig forandring i arkitekturen. Og hun gør det med den fortsatte insisteren, de færreste magter, men forandringen kræver.

CINARK beskæftiger sig med industriel arkitektur, det vil sige arkitektur, som skabes gennem industrialiserede metoder. Det er et grundvilkår for dansk byggeri i det 21. århundrede at det er industrialiseret og en del af et industrialiseret samfund. Det er denne praksis centeret forholder sig til. Det betyder, at centeret er tæt koblet til erhvervslivet og til hele byggeriets værdikæde både i forskning og undervisning. Bl.a. var det på CINARK, at Akademiets allerførste erhvervs ph.d. blev tilknyttet i 2005. Anne Beim har sit afsæt i forskning og undervisning, men det er en forskning og undervisning i stadig dialog med praksis, rammeskabende aktører, politiske og kulturelle strømninger, fordi arkitekturen skabes netop i et samspil og i brydning med teknologier, viden og omverden.

Opflasket med bæredygtighed

For Anne Beim har arkitekturen et uomgængeligt etisk afsæt og derfor må arkitekturen og byggeriet forholde sig til vor tids største udfordring: klimakrisen, som også er en økologisk krise. Anne Beim har fået etikken med hjemmefra, hun er vokset op i en politisk engageret familie, hvor hendes mor var miljøordfører for byplanlægning for Socialdemokratiet i Folketinget. Fagligt er hun med egne ord født og opvokset på Institut for Bygningskunst og Teknologi med Boje Lundgaard og Torben Dahl som dem, der for alvor åbnede akademiets døre for hende og satte hende i spidsen for det, der under Annes ledelse tog form og blev til CINARK.

Når man i dag træder ind i CINARKs lokaler på Det Kongelige Akademi, mødes man af en blanding af bøger, håndskrevne noter og materialeprøver. Alt fra halmelementer til egne publikationer stablet op og samlet ind over 30 år. Et bæredygtighedsbibliotek over arkitekturteori og materialer. Et sted der kan levere praktiske eksempler og viden til dem der kommer indenfor for at forske, blive undervist eller få ny inspiration til egen praksis.

Kærligheden til arkitekturen

Anne Beim bliver ikke træt af hverken at lære eller at lære fra sig. Hun er villig til at tale om bæredygtig arkitektur med høj som lav, og hvis diskussionen er spændende nok, må det næste møde vente. Hun besidder en enorm respekt for særligt håndværksfagene og en kærlighed til biogene materialer, gedigent håndværk og arkitekturens tektonik. I Anne Beims arkitekturopfattelse er æstetik og etik to sider af samme sag. Vi skal løse klimakrisen, og vi kan kun gøre det med arkitektur, som både er sund, ansvarlig, holdbar og smuk.

En af Annes tidlige mærkesager i bogen ’Økologi og Arkitektonisk Kvalitet’ fra 2002 var at bygge bro mellem ildsjælene og deres selvgroede, økologiske arkitektur og de professionelle arkitekter, som lidt nedladende kaldte den slags byggeri for ’smølfearkitektur’, og i det hele taget ikke lod til at ville tage økologisk byggeri og dets æstetiske udtryk alvorligt.

Hvis vi kigger på tendenser indenfor bæredygtigt byggeri i dag, er det tydeligt, at græsrøddernes eksperimenter og Anne Beims forskning i den grad har været med til at inspirere branchen og gøre en forskel. Lokale, naturlige materialer, egnsspecifikt håndværk og nytænkning af byggeteknik er nogle af de elementer, det samlede byggeri i Danmark arbejder med i dag. Som når vi bygger højhuse i træ, isolerer med halm eller når Anne Beim og BØT tager til Læsø for at studere og eksperimentere med lokale biogene materialer.

BØT er kandidatprogrammet Bæredygtighed, Økologi og Tektonik, der er et af Akademiets største og mest søgte, initieret af Anne Beim og kolleger på Akademiet i 2014. Her bliver en ny generation af arkitekter formet til at bidrage til den bæredygtighed, vi fortsat – på trods af de sidste års fremskridt – kun er på vej i mod.

På vej mod absolut bæredygtighed

Selvom der efterhånden er bred konsensus om, at klimakrisen skal løses, rykker vi os fortsat ikke hurtigt nok. Hvis vi skal nå FNs Verdensmål, må vi bevæge os fra relativ til absolut bæredygtighed. Det betyder, at vi skal forholde os til planetens bæreevne, når vi bygger, i stedet for at benchmarke vores byggeri ift. nuværende best practice, som vi eksempelvis gør, når vi certificerer et byggeri.

Anne Beim er håbefuld, – trods sin indsigt i planetens udfordringer. Som faglige ansvarlige i byggeriet kan vi gøre enormt meget, arkitekter kan eksempelvis pege på bæredygtige løsninger og materialer i de indledende faser af et byggeri og dermed reducere bygningens miljøbelastning betydeligt. Men vigtigst er, at vi skal ændre vores rammer og regulativer radikalt, så lovgivningen ikke begrænser os i at tænke, tegne og bygge bedre, end vi rent faktisk kan, men tværtimod fordrer nye, absolut bæredygtige, cirkulære løsninger og nye måder at bo sammen på, på mindre areal men med højere livskvalitet.

Hver gang telefonen ringer hos CINARK er Anne Beim parat med faglig indsigt, gode råd og en nødvendig opsang – hvad enten det er en minister, en producent eller en bæredygtig ildsjæl, der ringer. Og når Anne Beim tror på, at vi kan lykkes med at nå FNs Verdensmål, er der god grund til, at vi andre også bevarer håbet.

Oplev Anne Beim i Det Kongelig Akademi og WE BUILD DENMARKS debat ‘Absolut bæredygtighed’ på Building Green København den 4. november kl. 11.25. Tilmeld dig gratis her

Flere artikler
Nu er programmet til Building Green Aarhus lanceret!