Building Green Aarhus om at droppe business as usual

Building Green sætter byen i fokus i Aarhus og inviterer til ikke at fortsætte ’business as usual’

Vi står i en akut klima- og naturkrise, hvor byggeriet har en stor del af ansvaret. Byerne har potentiale til at blive en vigtig del af løsningen. Derfor er det altafgørende, at vi ikke fortsætter ’business as usual’, når vi planlægger og udvikler fremtidens byer for mennesker, lyder det fra Building Green, der til foråret kommer til Aarhus igen med den store bæredygtighedsevent.

Når Building Green igen slår dørene op i smilets by den 3. og 4. maj 2023, er det med fokus på temaet ’Urban transformation – til gavn for mennesker og planet’. Med temaet opfordrer Building Green byggebranchen til at se nærmere på byerne i den grønne omstilling og gøre brug af den nødvendige viden, som vi allerede har, samtidig med vi tager hensyn til planetens behov. Temaet er vigtigt og vækker begejstring i branchen og i Aarhus:

– Vi har en unik mulighed for at bruge den grønne omstilling til at diskutere morgendagens arkitektur, for vi har langt igen, hvis vi skal have CO2-neutrale bysamfund, social balance og øget biodiversitet. Building Greens tema ’Urban transformation’ er vigtigt at sætte fokus på, fordi byggebranchen skal finde ud af hvordan vi får skabt helhedsorienterede løsninger med stærkt fokus på transformation og omstilling af de eksisterende typer bymiljøer, fortæller Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus Kommune.

Building Green løfter allerede nu sløret for at Anne Mette Boye er en af eventens åbningstalere. På programmet kommer også arkitekt og partner hos CEBRA Mikkel Hallundbæk Schlesinger, der ser frem til at sætte fokus på urban transformation: 

– CEBRAs primære fokus er på de to mest akutte kriser, som vi i byggebranchen har afgørende indflydelse på – klimakrisen og tabet af biodiversitet – men det er afgørende at fastholde en holistisk tilgang og ikke prøve at løse problemer enkeltvist. Building Greens tema er meget relevant, fordi vi skal redefinere livet i byerne, så der kommer balance mellem by og natur. Der skal være plads til et godt og mangfoldigt liv for både mennesker, dyr og planter.

Byudvikling og materialer på planetens præmisser på programmet

Med udgangspunkt i temaet samler Building Green byggebranchen til to dage med videndeling i fokus. Programmet vil tage udgangspunkt i temaet og vil desuden se nærmere på byudvikling for det gode liv og materialer på planetens præmisser, hvilket især er relevant i Aarhus, hvor der er en del byudviklingsprojekter på vej. Og der er nok at tage fat på, ifølge Mikkel Hallundbæk Schlesinger:

– Vi skal alle handle nu for at overholde Parisaftalen og undgå temperaturstigninger over 1,5 grader. Derfor har CEBRA sammen med EFFEKT og MOE taget initiativ til Reduction Roadmap, der for første gang sætter klare mål for klimamæssigt bæredygtigt byggeri. På Building Green gennemgår vi roadmappet og viser eksempler på, hvordan vi kommer i mål og skubber på den bevægelse, der nu er i gang i branchen.

Building Green lancerer årets program i slutningen af februar, der blandt andet byder på en stor udstilling af bæredygtige løsninger og produkter til byggeriet, scener med stort program, spændende områder og aktiviteter. I år rykker eventen også i nye og større omgivelser på Aarhus Congress Center.

– Vi har mange spændende talere, debatter og udstillere på programmet, og vi glæder os meget til at høre deres bud på fremtidens urbane transformation. I en tid, hvor vores klima og natur er i en kritisk tilstand, er det vigtigt at sætte fokus på byerne. Det er her mange af os bor og arbejder, og her mange af jordens ressourcer bruges og meget CO2 udledes, men det er også her, vi kan gøre en stor forskel. fortæller Ditte Rosenquist, projektleder og Head of Sustainability for Building Green. 

Fakta om Building Green Aarhus 2023

Flere artikler
Tobias Øhrstrøm kommer på Biobaserede Byggematerialer.
Omstilling til biobaserede byggematerialer kommer ikke uden en ændring