Mette om holistisk drift

Landskab skal være en større prioritet i byggeprojekter

Build for Biodiversity den 14. & 15. marts kan du høre et spændende indlæg af Mette Bue Lorentzen, der er direktør i Byblomst. Mette kommer omkring holistisk drift, biodiversitetsambitioner og får skabt samarbejde på tværs af faggrupper, så vi kan skabe bæredygtige arealer.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bynatur?

Jeg er uddannet antropolog, og er selvstændig med min virksomhed Byblomst. Til spørgsmålet om, hvordan jeg arbejder med bynatur, må jeg først stille mig en smule skeptisk overfor begrebet ”bynatur”. For mig indeholder ordet en indre modsigelse, fordi det vi kan skabe i byen er, efter min overbevisning, ikke natur. Vi kan simulere naturen, skabe små grønne og blomstrende åndehuller, men det er og bliver aldrig natur. Det kan godt ligne natur og føles som natur.

Den måde vi arbejder med urbane beplantninger i mit firma er, først og fremmest, at have et meget holistisk udgangspunkt. Vi er meget optagede af at tage højde for alle elementer af et bynært projekt. Dvs. vækstbetingelser, brugen af arealet, påvirkning fra salt, skygge, sol, vand, æstetikken i det omkringliggende miljø, budgettet til drift, hvilke kompetencer vi har til rådighed i udførende og driftende mandskab og meget mere. Når vi har kigget på alle de ting, så sammensætter vi en plantesammensætning, producerer planterne på vores gartneri, producerer formidling, plantemanual og plejemanual, og leverer det hele ud på lokaliteten. Ofte har vi også anlægsgartnere med, som vi samarbejder med.

Foto: Mette Bue Lorentzen, direktør, Byblomst

Hvorfor synes du det er vigtigt at arbejde med urban biodiversitet?

Jeg synes det er vigtigt at vi forholder os til, hvordan vi kan skabe byer, som understøtter trivslen for mennesker, insekter og dyr. Og det gør vi netop ved at være kritiske overfor, hvor meget af byens areal der skal befæstes og bebygges. Vi ved fra forskning, at adgangen til grønne, blomstrende, varierede beplantede arealer øger mængden af endorfiner og oxytocin i hjernen, nedsætter blodtrykket og hastigheden i trafikken. Derudover synes jeg personligt det er vigtigt, at vi lærer vores børn, at vi er en del af naturen ved at give dem muligheden for at rode i jord, finde en regnorm, dufte til en blomst og se en bi – også selvom man bor inde midt i en stor by.

Hvordan tror du byggebranchen kan blive en del af løsningen i forhold til den globale biodiversitetskrise?

Jeg tror det er nødvendigt med en kulturændring indenfor byggebranchen, så vi i højere grad tænker i helheder i stedet for enkeltdele. Det er allerede på vej inden for byggeriet, men vi har lang vej endnu i forhold til at tænke byggeplads og udenomsarealer med. De nye klimakrav stiller ikke krav til ressourcehåndteringen på byggepladsen og i landskabet. Så her har vi helt sikkert en opgave med at få opstillet fælles krav og retningslinjer, så kan vi trække i den samme retning.

Hvordan kan vi efter din mening skabe en grønnere og sundere by? Hvilke tiltag kan vi gøre?

Det kan vi ved at blive klar over vores prioriteringer. Hvad skal vores byer indeholde? Hvad skaber det gode liv? Det hele handler om kvadratmeter, og jo mere vi befæster og bebygger, des mindre plads til det grønne og sundhedsfremmende.

Foto: Byblomst – Vestergade klimavej, naturbede

Hvad skal der til for at vi får biodiversitet til at spille en større rolle i folks bevidsthed og på den politiske dagsorden?

Landskab skal være en større prioritet i byggeprojekter. Intet ændrer sig, før vi får samtalen om landskabet på bordet tidligt i et byggeprojekt. Hvis landskab og biodiversitet bliver noget vi snakker om på lige fod med byggesten, asfalt, kloak, parkeringsplads osv. så bliver det også noget, som får lov at spille en større rolle. Og rent politisk tror jeg på, at der skal større ambitioner til. Der skal stilles større krav til landskabet i lokalplaner. Man kunne med fordel kræve, at der skal være X-kvadratmeter til rådighed til beplantning, så man hele tiden kan holde øje med, hvor meget der befæstes og hvor meget der holdes fri til det grønne.

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til urban biodiversitet?

Jeg kan rigtig godt lide kontrasterne. Der, hvor vi har meget befæstelse, men samtidig en masse grønt. Dér synes jeg virkelig, at det grønne og blomstrende har sin berettigelse, og bringer stor værdi til byen og dets borgere. Derfor vil jeg gerne fremhæve Skt. Kjelds Plads på Østerbro, krydset ved Langmarksvej/Sundvej i Horsens og Søtorvet i Silkeborg.

Vil du gerne høre mere om holistisk drift og biodiversitetsambitioner?

På konferencen Build for Biodiversity den 14. & 15. marts kan du høre mere fra Mette om holistisk drift og biodiversitetsambitioner. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Barren er hævet for Det Bæredygtige Element i år