Vi skal tage vare på vandet og behandle det som vores fineste råvare

Vand og tørke udfolder sig på forskellige måder alt efter landskab, sundhedsforhold, lokale restriktioner og den generelle kontekst. Henning Larsen designer med vandet som en ressource – en ressource der er en livgivende del af projektet. Vand er en grundlæggende del af deres landsskabsdesign og deres portefølje, fordi naturbaserede løsninger giver mening.

På Build for Water kan du møde Sonja Stockmarr, der er Global Design Director for landskab hos Henning Larsen. På konferencen er hun både ordstyrer på de to dage og hun holder et spændende indlæg om at give plads til vandet. I denne artikel kan du læse et interview med Sonja Stockmarr.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med vand og klimasikring?

Som Global Design Director for landskab i Henning Larsen er vand jo det helt hotte! Også i vores projekter. Vand har ualmindeligt mange positive sider – selvom det er de negative sider vi forbinder med vand, oversvømmelse og fare. Vi er skal være bedre til at integrere det og forstå vandets kvalifikationer.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de vigtigste inden for vand og klimatilpasning lige nu?

Overordnet så er vi jo hele tiden i vælten med vand – oversvømmelser og tørke, alt ændres inden for kort tid, og vi kan jo ikke følge med. Men vi SKAL tage vare på vandet. Vi ser mangel på drikkevand – ikke bare i Afrika, men også i Tyskland – og derfor er vi nødt til at behandle vand som vores fineste råvare. Give vandet plads – designe naturbaserede løsninger, der renser lokalt osv.

Hvordan kan vi gentænke vores vanlige processer og metoder, så vi accelererer klimatilpasningen?

Vi skal gøre vandet til et must. Vi kan ikke undgå det – og vi er dybt afhængige af det.

Hvilke klimatilpasningsprojekter synes du er spændende?

Jeg synes, de projekter som i virkeligheden synes umulige – for eksempel genopretningen af Vejle Fjord med ålegræs er jo fantastisk og drevet af seriøse ildsjæle og en ambitiøs kommune, Lynetteholmen er jo også mega spændende, selvom det er en meget varm kartoffel, det kommende vikingeskibsmuseum, hvor vi jo igen bygger hvor vi måske ikke skal bygge pga. klimaforholdende og vores egen marmormole træbyggeri, som pludselig er blevet for let til at stå i den kontekst, hvor vandet skaber store udfordringer, så hvordan håndterer vi det? Bør vi overhovedet bygge her? Og hvordan løser vi det og gør det til et attraktivt sted?

Hvad taler du om på Build for Water?

Jeg taler om vigtigheden af integration af vand og om alle de positive sider, der følger med, når vi faktisk bruger vandet som driver for vores projekter. Og så taler jeg om det i en international kontekst, så vi kan få en fornemmelse af, hvor verden bevæger sig hen – for det er aldrig entydigt. Vi skal se på et par projekter i Tyskland, Danmark, Norge og Singapore, hvor vandet er omdrejningspunktet for udvikling.

Vil du høre mere om vand fra Sonja Stockmarr?

Vær med på konferencen Build for Water og hør om spændende kystsikringsprojekter, regnvandsløsninger, helhedsorienterede naturbaserede projekter og utilsigtede problematikker. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Hvem skal vinde Det Bæredygtige Element
Hvem skal vinde Det Bæredygtige Element 2021?