Cen tech Lab om fælles dataplatform

Teknologi og fælles dataplatform skal nedbringe ressourceforbrug

40% af energiforbruget i Danmark kommer fra bygninger, 35% af alt affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen, 20% af CO2 udledningen kommer fra bygninger, mens 10% stammer fra bygge- og anlægsprocesser.

Derfor kan vi ikke nøjes med at drifte bygninger klimavenligt, vi skal også have minimeret dét overforbrug af ressourcer, som foregår i byggefasen. Det gør vi med IoT-baseret sensorteknologi og en branchefælles dataplatform. 

Når entreprenørvirksomheder skal indsamle data til at dokumentere deres ressourceforbrug på byggepladsen, foregår det i øjeblikket oftest manuelt – f.eks. ved at indsamle fakturaer for affaldsmodtagelse og ved at aflæse el- og vandmålere på byggepladsen.  Med IoT-sensorer kan processen digitaliseres og den grønne omstilling i byggeriet accelereres. Det vil ConTech Lab vise vejen for i et pionerprojekt, der samler et bredt konsortie af entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører.  

ConTech Lab er en del af Molio og sat i verden som byggeriets fælles udviklingsplatform. Her kan byggeriets virksomheder sammen udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri. Og lige netop minimering af ressourceforbrug på byggepladsen er et oplagt tema at arbejde med i fællesskab og på tværs af branchen, for “det skal ikke være op til den enkelte virksomhed at opfinde sin egen proces igennem tidskrævende learning-by-doing,” pointerer Mayes Ali, Teknologichef i ConTech Lab.  

Nyttige værktøjer til byggeriets aktører

Pionerprojektet tester IoT-sensorteknologi på en række byggepladser, samler data og kan i sidste ende præsentere en fælles dataplatform og metode, der gør det lettere for byggebranchens aktører at minimere ressourceforbruget på byggepladsen – både ift. el, vand, brændstof og materialespild.


 Hvis vi kan reducere ressourceforbruget og spildet af materialer med 20 %, vil vi også kunne reducere materialeindkøbet og få økonomi til at vælge de ofte lidt dyrere og mere bæredygtige løsninger. Så der er både god klimamæssig og økonomisk ræson i det for os, udtaler Rune Østergaard Haven, Senior Fagleder i Aarsleff ECO-Center.

Foruden klimahensyn og økonomi kan pionerprojektets resultater give byggeriets aktører nyttige værktøjer til at leve op til forestående dokumentationskrav, fortæller Digitaliseringschef i ConTech Lab, Ole Berard:

– Krav til dokumentation af materiale- og ressourceforbrug er et vigtigt tiltag på den grønne dagsorden. Men det må ikke blive til en sur pligt – vi skal sikre, at vi kan indsamle og bruge data proaktiv. Derfor har vi brug for én fælles ramme for, hvordan man lever op til kravene. Det er på høje tid, at vi får styr på den del. 

Hør mere om pionerprojektet på Innovation Stage den 2. november klokken 09.30  på Building Green København.

Sponsoreret indhold i samarbejde med ConTech Lab.

Flere artikler
Eco Island - floating systems
Hvordan sikrer vi som samfund at klimatilpasningen af byer bliver et aktiv