Vi skal sikre at kompetencer inden for bæredygtigt byggeri udvikles hos alle

Hvordan arbejder vi ambitiøst med bæredygtighed i udbudsfasen? På Building Green København den 2. & 3. november deltager Michael H. Nielsen, seniorrådgiver, Energi og Bygninger, Concito, i en spændende debat om, hvordan vi allerede i vores udbud og beskrivelse af projekterne sørger for at definere og italesætte bæredygtighed.

Inden Building Green København i november kan du læse et interview med Michael.  

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg arbejder med bæredygtighed med afsæt i min funktion som seniorrådgiver i den grønne tænketank Concito. Derudover er bæredygtighed og grøn omstilling en dagsorden, der fylder i mange andre af mine aktiviteter for eksempel bestyrelsen for erhvervsklyngen WE BUILD DENMARK, bestyrelsen for DANVAK og i ekspertpanelet for Innovation til Marked, som Realdania står bag.

I mit mangeårige arbejde i erhvervsorganisationen Dansk Byggeri kom grøn omstilling til at fylde mere og mere – først med afsæt i omstilling af vores energisystem og efterfølgende med afsæt i klimaudfordringen. For mig har det hele tiden været centralt, at byggeriet byder sig til med løsninger på centrale samfundsdagsordener – og det må man sige er blevet tilfældet med den bæredygtige omstilling af byggeriet, Et par nøgletal viser hvorfor byggeriet er en del af problemet men også en del af løsningen. Vi bruger 40 pct af al energi i bygninger, godt 35 pct. af al affald kommer fra byggeriets aktiviteter og på globalt plan står byggeriet for 30 pct. af CO2-udledningen.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtigt byggeri lige nu?

Aktuelt ser vi ind i en markant nyskabelse i dansk byggeri. Vi skal dokumentere nybyggeriets klimaaftryk med livscyklusberegninger, og der fastsættes krav i bygningsreglementet om maksimal CO2-belastning pr m2 nybyggeri fra 2023. Krav der vil blive skærpet frem mod 2029. Det er en nyskabelse, der over tid vil få betydning for den grønne omstilling. Vi skal fremover designe bygninger ud fra et klimahensyn, kombineret med de mange andre krav en bygning skal leve op til, for at være attraktiv og gode rammer om vores liv. Og ikke mindst for at vi bygger bygninger, der kan bruges længe og måske skifte funktion undervejs. Det store fokus på bæredygtigt byggeri er vigtigt i forhold til de klimaudfordringer, vi er nødt til at håndtere, og igen er det vigtigt, at byggeriet som erhverv byder sig til med løsninger.

Hvordan og hvor kan byggebranchen skrue op for de bæredygtige ambitioner i dine øjne?

Rigtig mange steder. Deltage aktivt i udvikling af den regulering, der skal bevæge byggeriet i en meget mere bæredygtig retning for eksempel i tæt samspil med myndighederne.  Men lige så vigtigt, at branchen arbejder aktivt med innovation og udvikling af nye produkter og løsninger samt at vi generelt skal sikre, at kompetencer inden for bæredygtigt byggeri udvikles hos alle i byggebranchen. Det gælder de formelle uddannelser samt kompetenceudvikling af alle de mange aktører, der hver dag arbejder i branchen. Og jeg fornemmer en klar interesse og vilje til at bevæge sig den vej både hos rådgivere, professionelle bygherrer, materialeproducenter og -forhandlere samt hos de udførende virksomheder. Og det er en rejse, vi stort set lige er påbegyndt!

Årets Building Green-tema er ’Vejen mod Absolut Bæredygtighed’. Hvad tænker du, der skal til for at vi kommer så tæt som muligt på Absolut Bæredygtighed?

Først og fremmest at vi forstår begrebet og er i stand til at gøre det operationelt. Her er projektet fra 4 til 1 planet et rigtig godt eksempel på, hvordan vi gør absolut bæredygtighed til noget aktørerne i byggeriet forstår og kan forholde sig til. Derudover er det jo en vigtig påmindelse til os alle i Danmark og Europa, at vi lever over evne, set i et klima og ressourceperspektiv. Derfor er det også rettidigt, at vi gør absolut bæredygtighed til et tema for branchens faglige aktiviteter som for eksempel Building Green.

Vi skal tale om udfordringerne, sammen finde løsninger og sikre at vi arbejder innovativt med netop udfordringen i forhold til at bygge og drifte bygninger på en helt ny måde – gerne en måde der også kan inspirere andre lande. Skal vi leve op til kravet om absolut bæredygtighed, så er udfordringen, at vi skal bygge med et klimaaftryk på 2,5 kg CO2 pr m2 nybyggeri eller lavere. Og det er en markant udfordring, som også aktualiserer andre dagsordener for eksempel om vi overhovedet kan tillade os at rive de bygninger ned, vi allerede har bygget. Jeg ser frem til debatten om det!

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Byggeriet skal fortsætte med at samarbejde og dele viden om den bæredygtige udvikling. Branchen skal være innovativ og arbejde med dokumentation af det vi gør og leverer til vores kunder. Vi skal få skabt et stærkere samspil mellem forskning og byggeriets virksomheder med henblik på at vi får forskningsbaseret viden om den grønne omstilling ud at arbejde i byggeriets virksomheder. Det vil for alvor understøtte reel bæredygtig udvikling. Og husk så lige kompetencerne og videndelingen hos alle fra tømrerlærlingen til arkitekten og ejendomsinspektøren… Der er mange aktører i branchen, der skal forstå, hvad de kan og skal bidrage med for at vi flytter byggeriet i en bæredygtig retning.

Og så bare min egen lille tilgang: Det bedste råd er handling. Det, vi selv gør og arbejder for, det har stor betydning for den grønne omstilling.

Vil du gerne høre mere fra Michael H. Nielsen og vejen mod absolut bæredygtighed?

Vær med på Building Green København den 2. & 3. november, hvor vi sætter fokus på temaet ‘Vejen mod Absolut Bæredygtighed’.

Læs mere her og hent din gratis billet.

Flere artikler
Natalie Marie Gulsrud kommer på Build for Biodiversity og snakker om den grønne by: biodiversitet og byudvikling.
Vi har behov for flere biofysiske elementer i vores byer