Ditte Lysgaard Vind. Fotokredit: Simon Birk

Vi skal ikke være bange for at byggeriet bliver lidt dyrere

Ditte Lysgaard Vind er partner hos Lendager/The Circular Way, og på Building Green København den 2.-3. november deltager hun i en debat om absolut bæredygtighed i byggeriet, der bliver faciliteret af Green Building Council Denmark. Debatten fokuserer på byggeriets bidrag til at løse klimaudfordringerne. Hvilke tiltag er der behov for, for at rykke markant hurtigere på denne dagsorden? Hvordan kan rammevilkår, befolkning og byggebranchen skubbe på.

I denne artikel kan du læse et interview med Ditte Lysgaard Vind.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg har privilegiet i både at arbejde kommercielt med at få nye løsninger til markedet via Lendager og nu solgt gennem A:GAIN samt at arbejde med både forskning, undervisning og bestyrelsesarbejde. For mig er det et super miks, der giver mig overblik over nye innovationer og tendenser globalt samtidig med at arbejdet med at overkomme de konkrete tekniske og kommercielle barrierer sikrer forståelse for potentiale og barrierer, når vi skal fra visionære ideer til konkrete handlinger.

Det, der særligt optager mig i øjeblikket, er hvordan vi via nye forretningsmodeller kan skabe incitament til at reducere både kvadratmeter og materialebrug samt de spirende muligheder for at erstatte traditionelle materialer med de biogene materialer.  

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtigt byggeri lige nu?

Der sker mange gode ting, men helt overordnet er der simpelthen bare for mange penge at tjene på at gøre det forkerte. Det er derfor, vi skal have en CO2-skat, der dækker hele industrien. Og så skal vi turde sætte højere minimumskrav til bæredygtighed, også selvom det betyder, at prisen pr. kvadratmeter bliver højere på kort sigt. Så ville vi måske bruge den innovationskraft der indtil nu har været brugt til at bygge hurtigere og billigere til at bygge bedre for både beboere, planeten og dansk konkurrencekraft.

Det handler om ikke kun at effektivisere eksisterende produkter eller lave bæredygtige tillægsydelser, men derimod om at re-designe både produkter og forretningsmodeller. For når vi gør det, kan selv en bygning eller et lille objekt indeholde løsninger verden leder efter.

Hvordan og hvor kan byggebranchen skrue op for de bæredygtige ambitioner i dine øjne?

Jamen som svaret før indikerer, så tror jeg meget på, vi skal bruge de redskaber, vi ved virker, her iblandt markedsdrevet innovation – det kræver blot at vi skaber bedre markedsvilkår med transparente priser, hvor eksternaliteter er indregnet. Og så skal vi have ryddet op i gammel regulering, der tilgodeser de traditionelle materialer – det dur ikke for hverken planeten eller de beboere der skal bo i og bruge vores bygninger.

Som beslutningstagere skal både offentlige og private bygherrer blive bedre til at se på langvarig værdiskabelse fremfor billigste købspris. Alene på økonomien er der langt at komme, hvis vi bliver bedre til at se på totaløkonomien og indregne drift og vedligehold – og spørge hvad er mest værdiskabende over for eksempel 10 år?

Årets Building Green-tema er ’Vejen mod Absolut Bæredygtighed’. Hvad tænker du, der skal til for at vi kommer så tæt som muligt på Absolut Bæredygtighed?

Vi ved nu, at vi er gået ind i den antropocæne tidsalder, altså at vores handlinger påvirker planeten, hvilket påvirker vores evne til at trives på planeten. For mig er det et videnskabeligt paradigmeskift på niveau med hvad Thomas Kuhn beskrev som en videnskabelig revolution, eller måske mere relaterbart på niveau med et så grundlæggende skifte, som da vi gik fra at tro jorden var flad til nu at vide den er rund. Mit ærinde for at bruge de eksempler er, at jeg oplever vi slet ikke har forstået, hvor stor en forandring vi skal gennemgå. Både for måden vi bygger på, men også for måden hvorpå vi definerer succes og værdi. Konkret betyder det ved det enkelte byggeri (såvel som var det design af en kaffekop, kloak eller måltid), at vi skal være langt mere ambitiøse og spørge os selv: Skaber vi værdi for mennesker og rykker os tættere på at gøre det inden for de planetære grænser? Og er svaret nej, skal vi kort og godt lade være.

I hvor høj grad bør vi forholde os til de planetære grænser i hvert enkelt byggeri?

Hvert et byggeri tæller! Både når det kommer til at skabe nye og bedre løsninger, men også fordi de alle efterlader et aftryk. Det er derfor, vi skal sætte krav og i samarbejde på tværs af private og offentlige aktører se og bruge hele den danske byggemasse som innovative prototyper for globale løsninger. Det gælder både på produkt, bygning og systemniveau.

Hvilke bæredygtige projekter synes du er spændende og nyskabende?

TRÆ i Aarhus, hvor innovationen, både i forhold til at udvikle og bruge genanvendte materialer men også brugen af træ som materiale i højhuse, går dejlig langt. Projektet laves af Lendager i samarbejde med A:GAIN, Moe for PFA og Kilden Hindby og er netop et eksempel på et samarbejde og partnerskab, hvor bygherre hæver barren.

Reduction Road-Map rapporten af EFFEKT, Cebra og Moe, som gør videnskaben konkret og viser hvor langt vi skal ned i CO2 pr. kvadratmeter, hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser.

Og så rapporten “Biogene materialers anvendelse på tværs af byggeriet” som er lavet i samarbejde mellem BUILD, Det Kongelige Akademi og flere og viser hvor langt vi kan komme alene med de biogene materialer vi kender og har til rådighed i Danmark i dag.

Og så er jeg super imponeret af Havnens Hænder, der sælger biogene materialer og virkelig er lykkedes med at få alt fra græsisolering til korkplader samt meget andet ud i brug i de dansk byggerier.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

I Danmark bygger vi på en fantastisk arv på tværs af arkitektur, grøn teknologi og samarbejde – det skal vi huske for igen at turde hæve ambitionsniveauet. Vi skal løfte blikket og blive bedre til at samarbejde om løsninger, der bruger de planetære grænser som et positivt kreativt benspænd, der gør Danmark relevant som global problemløser. For om end problemerne er mange, så er mulighederne det også, så nu handler det om at tage mulighederne som både natur, teknologi, politikere og investorer giver for i kombination med den stærke håndværks- og designtradition at bygge bedre i Danmark og samtidig vise verden, hvordan bæredygtigt byggeri i praksis kan se ud.

Vil du høre mere om fra Ditte Lysgaard Vind og om aboslut bæredygtighed?

Vær med på Building Green København den 2.-3. november, hvor vi sætter fokus på temaet ‘Vejen mod Absolut Bæredygtighed’. Læs mere her og hent din gratis billet.

Flere artikler
I samarbejde med Smith Innovation og BUILD inviteres byggebranchen
Kalder byggebranchen: Hvordan får vi klimaaftrykket fra nybyggede boliger i bund?