Kristine i debatten om byggeriets doughnut

Der er utrolig lang vej før byggeri bliver bæredygtigt

Kristine Kjørup Rasmussen er head of biodiversity ved SLA Copenhagen, og på Building Green København den 2. og 3. november deltager hun en i debat om byggeriets Doughnut og planetpositivt byggeri med et socialt fundament. I debatten vil Kristine sammen med de øvrige paneldeltagere dykke ned i de store spørgsmål i rejsen mod absolut bæredygtighed.

Læs et spændende interview med Kristine her.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er biolog med speciale inden for økosystemer og botanik. Jeg har arbejdet i mange år med at tage vare på naturen i forbindelse med samfundets udvikling og anlæg af infrastruktur, råstofindvinding, grundvandsindvinding, byggeri og byudvikling. Med tiden er mit arbejde kommet til at handle mere om biodiversitet generelt end natur beskyttet af lovgivning, som kun omfatter en del af biodiversiteten. Biodiversitet er alt liv på Jorden, biosfæren og en velfungerende biosfære er afgørende for at vi som mennesker kan leve et godt liv og opretholde velfungerende samfund. Derfor er det afgørende, at vi passer bedre på Jordens biodiversitet for at lykkes med en bæredygtig udvikling.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtigt byggeri lige nu?

Der er utrolig lang vej før byggeri bliver bæredygtigt i forhold til især biodiversitet og klima, men også på den sociale side er der udfordringer med ligestilling i forhold til adgang til boliger. Det er som om, der langsomt er blevet åbnet op for virkeligheden, og nu kan vi ikke længere ignorere at nybyggeri har meget store negative effekter på klima og biosfære. Ikke kun hvor der bygges, men også der hvor ressourcer hentes fra og i hele værdikæden. Det bliver en kæmpe udfordring at reducere de effekter i første omgang, og i næste omgang at ændre byggeri og byudviklingseffekt til at blive positivt – at lagre CO2 og give tilbage til naturen, så der bliver bedre forhold for alt liv på jorden. En stor og vigtig opgave, som det er vores ansvar at gøre det bedste vi kan for at løse!    

Hvordan og hvor kan byggebranchen skrue op for de bæredygtige ambitioner i dine øjne?

Jeg tror ikke, der er brug for at skrue op for ambitionerne, men for at begynde at gøre det vi har sagt i mange år. Når først vi har erkendt de reelle konsekvenser af at sige vi bygger bæredygtigt, er udfordringen med at lykkes næsten umulig med de metoder og materialer vi har i dag. Så lad os bare starte der og prøve at leve op til de ambitioner vi allerede har sat os for.

Årets Building Green-tema er ’Vejen mod Absolut Bæredygtighed’. Hvad tænker du, der skal til for at vi kommer så tæt som muligt på Absolut Bæredygtighed?

Absolut bæredygtighed er et vigtigt skridt henimod at erkende, at det ikke er nok ’bare’ at gøre det bedre end i går, men at der faktisk er planetære grænser for hvor meget vi kan forbruge, fylde og forurene. Og de grænser er for blandt andet klima og biodiversitet allerede overskredet, hvilket betyder, at vi næsten ikke kan forbruge mere, men skal i gang med at give tilbage og gøre skaden god igen for at være ’absolut bæredygtige’. For at vurdere absolut bæredygtighed af et byggeri er det nødvendigt at måle på effekter på for eksempel klima og biodiversitet i alle led af byggeprocessen og holde det op imod et vedtaget ’budget’ for de relevante parametre. Det kræver nye dataindsamlingsmetoder og modeller for at give et totalt billede, men arbejdet er i gang, og det er super vigtigt for at vi kan omstille de processer, der bidrager til negativ effekt.

I hvor høj grad bør vi forholde os til de planetære grænser i hvert enkelt byggeri?

Jeg er stor tilhænger af et holistisk syn på alt hvad vi gør, og de planetære grænser er en enkel model, der kan hjælpe og med at huske, at vi lever i ét stort økosystem på én planet, hvor der naturligvis er begrænset plads og ressourcer, som vi derfor må deles om. Også med de andre ca. 7 millioner arter vi deler jorden med. Det er selvfølgelig ikke så simpelt at oversætte en global model til et enkelt byggefelt, og så regne ud hvor stor en del af ’lagkagen’ et enkelt byggeri kan få. Men for eksempel for klima bliver der arbejdet med at fordele kapaciteten for udledning af CO2 på enkelte borgere og brancher, og derudfra regne ud hvor meget et byggeri kan udlede i forhold til vedtaget klimascenarie. For de andre planetære grænser skal der andre metoder til. For biodiversitet er scenariet jo ikke udledning af et stof men uddøen af arter i komplekse økosystemer. Det er noget sværere at sætte en måleenhed på. Men erkendelse er første skridt til at handle, og at være bevidst om at skulle reducere påvirkning på alle ni planetære grænser i byggeri er en god start.  

Hvilke bæredygtige projekter synes du er spændende og nyskabende?

Jeg beskæftiger mig mest med det grønne, og i forhold til byer og grønne løsninger er det vigtigt at være opmærksom på, at et byggeri eller en byudvikling ikke kan blive bæredygtig ved hjælp af grønne områder i byen. De er super vigtige for byens miljø, menneskers liv og den lokale biodiversitet, men påvirkningerne fra byggeriet rækker langt ud over byen til andre verdensdele, hvor materialer produceres og råstoffer indhentes, så bæredygtigt byggeri og byudvikling i stor skala findes så vidt jeg ved ikke endnu. Men i mindre skala bliver der eksperimenteret, produceret og bygget bæredygtigt. Med inspiration fra gode gamle håndværksmetoder og viden der næsten var gået i glemmebogen. Bæredygtighed er vel i virkeligheden en helt anden måde at leve og indrette os på, mere lokalt, mere kvalitet, langsommere; mere umage.  

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Invester i værdier der er vigtige for fremtiden. En sund jord og områder hvor mennesker kan leve sundt og godt. Det er ikke åbenlyst i dag, da det ikke er de værdier, der figurerer på markedet. Men hvis vi alle hjælper til med at prioritere det vi både ved og mærker er rigtigt, kan vi skubbe økonomisk værdi i retning af værdifulde liv og naturværdi. Men det kræver lidt mod og risikovillighed og nye måder at bygge og planlægge på. Det kan vi godt finde ud af. Jeg tror faktisk det bliver meget sjovere for os alle.

Vil du gerne høre mere fra Kristine og vejen mod absolut bæredygtighed?

Building Green København den 2. og 3. november kan du opleve Kristine i en spændende debat faciliteret af af Home.Earth, hvor paneldeltagerne dykker ned i de store spørgsmål i rejsen mod absolut bæredygtighed. De vil blandt andet komme ind på hvad absolut bæredygtighed egentlig betyder i praksis? Hvordan får vi værdikæden til at samarbejde mod målet? Og hvordan sikrer vi at den sociale bæredygtighed ikke bliver glemt?

Læs mere og tilmeld dig gratis til Building Green København her.

Flere artikler
Kai Kanafani kommer på Bæredygtig Byggeproces og snakker om byggeri
Vi er desværre alt for forsinkede med den grønne omstilling af byggeri