Nina Tolstrup på Transformation om Vridsløse
Foto: Transformation af Vridsløselille Statsfængsel

Vi skriver et nyt kapitel i ejendommens historie, der bygger ovenpå fortiden

På konferencen Bæredygtig Transformation den 25. & 26. oktober kan du opleve Nina Tolstrup, projektleder i Freja Ejendomme. Sammen med Ditte Klerens Søndergaard, byudvikler i A. Enggaard, vil Nina tale om den bæredygtige transformation af Vridsløselille Statsfængsel, der skal omdannes til et nyt kulturelt centrum.

Læs et spændende interview med Nina her.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med transformation til dagligt?

Jeg er uddannet arkitekt og arbejder som projektleder hos Freja Ejendomme. Jeg sidder med både små og store projekter og har det seneste år været projektleder for udviklingen af det tidligere Vridsløselille Statsfængsel. Bæredygtig transformation er et helt essentielt tema for et udviklingsprojekt af denne størrelse, og her har vi et helt særligt ansvar for at værne om den bygningskulturarv, der bliver lagt over til os, når staten ikke længere har brug for en given ejendom. Det er en vigtig opgave, da der ligger meget kulturhistorie gemt i vores bygningsarv.

Nina Tolstrup, projektleder i Freja Ejendomme

Hvad ser du som de største muligheder og udfordringer i forbindelse med bæredygtig transformation?

Når Freja Ejendomme skal transformere et gammelt fængsel, kaserne eller hospital, som staten ikke længere ønsker at anvende, er det vores fornemste opgave at skabe en transformation, som understøtter og muliggør det nye liv og nye funktioner og som bidrager til lokalområdet. Vi skriver et nyt kapitel i ejendommens historie, der bygger ovenpå fortiden og peger ind i fremtiden. Den scenografi man får forærende som udvikler (om det så er arkitekt, byplanlægger, entreprenør) er helt unik og skaber en masse benspænd, men det er netop de forhindringer der gør en moderne fortolkning af noget eksisterende ekstra interessant.

Den største udfordring for Freja Ejendomme er ofte at skabe midlertidigt liv i vores ejendomme, da de tit har stået tomme et stykke tid før vi overtager, og derefter skal der så laves nye planer for bygningerne. Derfor er vi ekstra glade for, at A. Enggaard har valgt at satse så massivt på at skabe noget midlertidigt liv, der kan spire og udvikle sig, mens planerne lægges, så livet og virkelysten allerede er etableret når projektet for alvor går i gang.

Hvad mener du, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggerier? 

I forbindelse med udviklingen af Vridsløselille Statsfængsel har vi helt tidligt i processen igangsat arbejdet med at udfærdige en bevaringsstrategi. Det synes jeg er et virkeligt godt redskab at indtænke tidligt, da der skabes et sprog og en forståelse for de potentialer og udfordringer der ligger gemt i området og en mere hands-on strategi. Et vigtigt element i denne tilgang, er den uformelle, løbende dialog vi kan have med borgerne, politikerne og øvrige myndigheder om ønskerne og visionerne for området før det bliver til reelle planer. Det skaber forståelse for valg og fravalg langt inden de konkrete planer bliver fremlagt og skal besluttes, og det er af stor betydning for alle involverede i projektet og for projektets realisering.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri og transformation de næste 10 år?

Først og fremmest skal vi turde sætte krav til alle typer af ejendomsudviklere. Krav til og ønsker for vores bygningsarv. I en dansk kontekst er det selvfølgelig nemmere jo tættere du kommer på hovedstaden og langt sværere i provinsen, men ikke desto mindre skal der stilles krav. Vi har så meget fin kulturarv i hele landet. Meget af det kommer i de kommende år til at skulle have nyt liv og en ny funktion med nye brugere og beboere. Vores erfaring her i Freja Ejendomme er, at mange af vores købere er mindst lige så investerede i bæredygtig transformation som os, de skal blot få øje på den mere langsigtede værdiskabelse, der ofte gør sig gældende, når man taler om bevaring og transformation.

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til bæredygtig transformation?

I Freja Ejendomme har vi en stor portefølje af projekter, hvor bevaringsværdige byggerier er solgt til private aktører i branchen. De har taget opgaven på sig, og der er blandt andet projekter som Ballonhangaren på Amager, som Realdania købte af os og renoverede, Holstein Palæ i Stormgade i indre København, som blev konverteret til boliger og transformationen af Horsens Statsfængsel til kulturinstitution. Vores helt nye Freja Magasin fra august 2022 ser tilbage på 18 bevaringsværdige ejendomme i vores portefølje og transformationen af disse.

Vil du gerne høre mere om hvordan Vridsløselille Statsfængsel skal transformeres?

På konferencen Bæredygtig Transformation den 25. & 26. oktober kan du høre fra Nina Tolstrup om deres oplevelser med at transformere Vridsløselille Statsfængsel til et nyt kulturelt centrum. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Cradle to cradle ceretified forbinder alt
Cradle to Cradle Certified forbinder alt