Niels Bjørn: Vi taler forbi hinanden, når vi taler om social bæredygtighed
Niels Bjørn. Billede af Anders Graver

Vi taler forbi hinanden, når vi taler om social bæredygtighed

Hvad en indeklimaingeniør og en bygningsarkitekt forstår ved social bæredygtighed kan være vidt forskelligt. Hvor indeklimaingeniøren er optaget af CO2-indholdet i luften, er arkitekten typisk optaget af, hvordan rummenes udformning bedst understøtter husstandens hverdagsliv.

Bevæger vi os udenfor bygningerne, er forskellene ofte endnu større. Byrumsarkitekter og byplanlæggere har forskellige krav, de skal møde – fx om smidig trafikafvikling og plads til bil- og cykelparkering, og fordi det for mange er lidt luftigt og upræcist, hvad social bæredygtighed er, forsvinder det nogle gange i tågerne.

Det vil Niels Bjørn ændre på. Ved at gå til forskning og evidens og samle konkret viden om, hvordan det fysiske miljø påvirker mennesker, arbejder han for en mere præcis og klar definition på, hvad der er socialt bæredygtigt, når vi snakker om det byggede miljø.

Fra en baggrund inden for humaniora driver Niels Bjørn efter ansættelser på tegnestue og i Københavns Kommune i dag sin egen virksomhed, Bureauet Niels Bjørn. Han rådgiver kommuner, private developere og almene boligorganisationer både om strategisk udvikling og om, hvordan de sikrer, at designet på alle skalatrin bedst understøtter de menneskelige kvaliteter og værdier, som man ønsker at fremme. Det kan være godt og tillidsfuldt naboskab i en ny bebyggelse, eller det kan være sundhed, livskvalitet eller tryghed.

Det fysiske miljø udøver nemlig en direkte og aktiv påvirkning på alt det. Menneskers fysiske og mentale sundhed og livskvalitet. Om vi møder andre mennesker med åbenhed og tillid eller mistro og mistillid har også at gøre med udformningen af de fysiske steder, hvor møderne sker. For masser af forskning viser, at menneskers sanser, menneskers følelser, tanker og adfærd påvirkes af udformningen af det fysiske miljø.

Flere gange har Niels Bjørn holdt oplæg på Building Green om social bæredygtighed og oplever at der trods alt sker en positiv udvikling. Fra for seks-otte år siden at være en helt fremmed fugl i et forum, hvor de fleste var optaget af den miljømæssige dimension af bæredygtighed, er der i dag en større åbenhed overfor det sociale.

Derfor er det afgørende, at vi begynder at få et fælles sprog, så vi er enige om, hvad vi taler om, når vi taler om social bæredygtighed, mener Niels Bjørn. I dag er det frit for, at man kan sige hvadsomhelst om et byggeri eller et byrum og kalde det socialt bæredygtigt. Niels Bjørn ser alt for meget varm luft i projekter, når de kommer ind på det sociale felt. Det er den varme luft, Niels Bjørn gerne vil af med.

Niels Bjørn er ph.d. i urban kompleksitet og arbejder for tiden på en bog om social bæredygtighed.

Niels Bjørn er moderator på debatten ‘Transformationen af Gellerup – En ny bydel med afsæt i eksisterende bebyggelse’ på Building Green Aarhus den 15.-16. juni. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Vi skal fremfor alt se på bygninger som et samlet økosystem