Dagmar Øye snakker om træbyggeri og byggesystemer på Build in Wood.

Der er ikke tid til, at vi holder kortene tæt til kroppen inden for træbyggeri

Det gode træbyggeri opstår i et tæt samarbejde mellem fagene. Der er mange parametre at skrue på og mange valg, der påvirker hinanden. Hvad er det bedste byggesystem til projektet? Er rent træbyggeri altid bæredygtigt? Sparer vi altid C02 ved at udskifte beton med træ? Gennem en holistisk tilgang og en række praktiske eksempler fra træprojekter i Danmark ser vi på byggesystemer, design af træbyggeri og overvejelser om bæredygtige valg.

Dagmar Øye er projektleder hos MOE Videnscenter for Træbyggeri. På konferencen Build in Wood den 18. og 19. maj 2022 kan du opleve hende i et indlæg om Byggesystemer – hvad er best practice for træbyggeri?

 I denne artikel kan du læse et interview med Dagmar Øye.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?  

Jeg er diplomingeniør med speciale i træbyggeri. Min praktikperiode tog jeg i Vancouver, fordi Canada var langt foran på området.

I MOE sidder jeg til daglig som projektleder for vores Videnscenter for Træbyggeri, som er et internt netværk af specialister inden for de forskellige ingeniørfag (akustik, brand, konstruktioner, cost management, indeklima m.m.), som alle har en forkærlighed for træbyggeri.

MOE har bygget med massivtræ i omkring 25 år. Vi har opført mere end 130.000 m2 siden da og har yderligere 130.000 m2 under projektering og opførelse i skrivende stund. Udviklingen i Danmark har været en eksponentiel stigning og interessen for træbyggeri er nærmest eksploderet siden den første Build in Wood i 2018.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Når man bygger med træ, er konstruktionen en del af arkitekturen, og arkitekturen er en del af konstruktion. Den integration er jeg vild med.

Der er noget instinktivt over at bygge med træ. Det er et stærkt materiale, som samtidig kan bøjes, slibes, limes, skæres og tilpasses til en ekstrem grad, og det kan samles og skilles ad igen. Træet er et levende materiale, der udstråler varme – det giver en helt anden oplevelse. I et råhus af beton er der altid koldt og fugtigt, selv på en solrig sommerdag, men i et råhus af træ dufter der af savsmuld.

Hvad er de største udfordringer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Manglen på erfaring i den danske byggebranche er helt klart en udfordring pt. Der er en lille skare af træfolk, som har ekspertisen, men efterspørgslen er begyndt at stikke af. Derfor gælder det om at få gang i vidensdeling på tværs af arkitekter, rådgivere og entreprenører, så vi løfter branchen som helhed og får lavet de bedst mulige træprojekter.

Træbyggeri adskiller sig fra beton og stål på nogle vigtige områder, så det er vigtigt at være opmærksom på at man ikke ”bare” kan skifte materiale.

Hvordan får vi i dine øjne endnu mere træbyggeri i Danmark?

Der er brug for efteruddannelse og videreuddannelse i branchen. Vi har brug for flere folk med viden og erfaring på området, og der er ikke tid til at vi holder kortene tæt til kroppen: vi må lære af hinandens erfaringer, så Danmark kan komme med helt frem på området.

Her taler jeg specifikt om massivtræsbyggeri i flere etager, kontorer og etageboliger og lign. som er det ”nye” inden for træbyggeri. Enfamiliehuse og mindre etagebyggerier i træ har vi jo lavet i Danmark i årevis.

Hvad taler du om på Build in Wood?

I år skal jeg tale om valg af byggesystemer og hvilken betydning de valg, man træffer, har for det samlede byggeri. Jeg kommer til at inddrage erfaringer fra nogle af vores større træprojekter i MOE for at illustrere processerne i designet af en træbygning. Der er fokus på designvalg, samarbejdet mellem fagene og de udfordringer og kompromiser man kan løbe ind i undervejs.

Tanken er at sende deltagerne derfra med en masse overvejelser i bagagen, så de kan stille de rigtige spørgsmål og træffe velovervejede beslutninger, når de selv kaster sig over træbyggeriet.

Vil du høre mere om træbyggeri fra Dagmar Øye?

Hør hende i et spændende indlæg omkring Byggesystemer – hvad er best practice for træbyggeri? på Build in Wood den 18. og 19. maj 2022. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Læs et interview med Johanne Mose Entwistle, der er med i debat om social bæredygtighed på Building Green Aarhus.
Grøn bæredygtighed ikke må ske på bekostning af social bæredygtighed