Oplev Karsten Arnbjerg på Build for Water

Klimatilpasning er afgørende for bæredygtighed

Karsten Arnbjerg-Nielsen er professor ved institut for vand og miljøteknologi på DTU. Du kan møde ham, når han taler om klimatilpasning i praksis på Building Greens konference Build for Water den 6. og 7. december.

I følgende artikel kan du læse et interview med Karsten Arnbjerg-Nielsen.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med vand og klimatilpasning?

Jeg er ingeniør og professor på DTU. Jeg arbejder især med hvor meget nedbør ændrer sig over tid og hvordan vi skal ændre vores samfund (både fysisk og på alle andre måder) til at blive i stand til at håndtere den udfordring i et nyt mindset omkring bæredygtighed.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du som de vigtigste inden for vand og klimatilpasning?

Der er virkelig mange kompetencer, der skal i spil. Hvordan får vi alle til at trække i samme retning?

Hvad mener du, der skal til for at vi kan accelerere klimatilpasningen?

En anerkendelse af, at klimatilpasning er afgørende for bæredygtighed. Hvis vi ikke tilpasser byerne og infrastrukturen til fremtidens klima vil det være meget ressourcekrævende, blandt andet på grund af skader fra oversvømmelser.

Hvilke klimatilpasningsprojekter synes du er spændende?

Det hvor det lykkes at få mange kompetencer i spil og hvor man lærer noget af andre og selv får sin viden i spil.

Hvad taler du om på Build for Water?

Klimatilpasning i praksis. Der skulle gerne være noget inspiration til at komme videre med det konkrete arbejde og samtidigt også se samspil til andre dagsordener.

Vil du høre mere om klimatilpasning i praksis?

Vil du høre mere om Karsten Arnbjerg-Nielsens tanker og erfaring med klimatilpasning? Så kan du læse mere om Building Greens konference Build for Water den 6. og 7. december her og du kan bestille din digitale billet her.

Flere artikler
Chancen for at skabe ny æstetik i byggeriet