Oplev Mark Hoppe på Building Green København
Mark Hoppe, Regndans

Invitér de skæve parter ind i processen og byg ovenpå hinandens styrker

Mark Hoppe er designer hos Regndans, og deltager i Danske Arkitektvirksomheders debat ‘New European Bauhaus: Beautiful – Sustainable – Together’ på Building Green København den 3. og 4. november i Forum.

I følgende artikel kan du læse et interview med Mark Hoppe.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Min baggrund er i den digitale verden, hvor jeg har arbejdet med User Experience Design og projektstyring af digitale løsninger. Det jeg har taget med mig fra den tid er, at mange projekter startes op uden fokus på reelle behov, hvilken forandring de skal skabe, uden et billede på hvordan succes ser ud og er alt for længe om at blive konkrete, så vi kan invitere flere perspektiver ind i processen. Jeg oplever den samme tendens i forhold til bæredygtighed og jeg tror det er vigtigt at vi tør være transparente og fejlbarlige i vores proces, blive hurtigt konkrete, så vi kan få flere perspektiver med. Derfor arbejder vi i Regndans med co-creation, tidlige prototyper og brugerinvolvering så hurtigt som muligt. Det er som om at vi ikke rigtigt kan forholde os til ting før de bliver konkrete. Det er først når vi kan se og mærke konsekvenserne af vores valg, at vi kan se hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Bæredygtighed gælder jo hele vejen rundt og det er for os vigtigt at alle kan se sig selv i de løsninger vi laver.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Jeg skal ikke kloge mig på byggebranchen for jeg kender ikke mere til den end de oplevelser jeg har haft med at sætte mit hus i stand – og så har jeg gennem de sidste år været vidne til en sand betonfest i Odense, hvor nye bydele støbes på daglig basis, mens vi taler om at det jo netop er et af de største problemer i forhold til bæredygtighed. Omvendt kan man godt blive bekymret for alle de skove vi jo også har brug for, hvis vi bare skifter til træ i morgen. Helt grundlæggende tror jeg at vi alle bliver nødt til at tage stilling og nøjes med mindre. Et sundt princip ville jo være at sige at vi alle skal give mere end vi tager, hvilket jo så stiller krav til at vi forholder os til hvor meget vi giver og hvilken værdi vi skaber med det og for hvem, samt hvor meget vi tager og reelt har brug for.

Årets Building Green-tema er at ’alt er forbundet’. Hvordan forholder du dig til det i dit arbejde med bæredygtigt byggeri?

Igen vil jeg sige at byggebranchen jo ikke er mit felt, men vi har i den digitale verden længe talt om at det at alt er connected giver nogle helt nye forretningsmuligheder. Det vi har set der er, at ingen længere kan sidde med al viden og være de bedste inden for alting, forandringen sker simpelthen for hurtigt, og kan komme fra alle sider og målet flytter sig undervejs. Derfor bliver vi nødt til at dele de store projekter op i små overskuelige bidder, som vi hurtigt kan realisere og lære af. Jo før vi bliver konkrete, jo før kan vi se om vi er på rette vej. Og så bliver vi nødt til at inddrage samarbejdspartnere fra andre hjørner end dem vi er vant til, så vi sikrer at vi får nyeste viden i spil på alle fronter, og sikrer flere perspektiver og dermed mere solid innovation.

Hvordan får vi aktiveret hele byggebranchen til at arbejde for bæredygtigt byggeri?

I vores arbejdsproces gør vi meget ud af at skabe et rum hvor alle kan byde ind og tør gøre det. Det lyder banalt og fodformet, men det sker simpelthen alt for ofte at perspektiverne og de gode ideer ikke får lov til at se dagens lys på grund af processer og hierarkier. Vær åbne og transparente, giv plads til de dumme idéer, invitér de skæve parter ind i processer og byg ovenpå hinandens styrker. Sig ja og… i stedet for jaeh men… Det er vigtigt at vi får opbygget en tillid til hinanden i branchen, så man tør dele, tør støtte hinanden og ikke bare ser hinanden som konkurrenter. Vi skal fremdyrke og fortælle de gode historier, der kan inspirere på tværs og ikke bare få andre til at gøre det samme, men bygge ovenpå og dermed i fællesskab udvikle og forædle de gode idéer.

Hvilke bæredygtige projekter synes du er spændende?

Dem der bliver til noget. Vi skal turde sigte højt, men hvis det bliver ved de store ord, er det ligegyldigt. Og så synes jeg det er interessant at stoppe op og reflektere over hvad det vil sige at være menneske, og hvad det er for en verden vi designer. Alt hvad vi har skabt, er baseret på valg vi har truffet og der er altid et tradeoff eller en bagside af medaljen. Jeg har på fornemmelsen at vi har overhalet vores egne behov og nu designer til overflod, så hvordan kan vi skabe et samfund der tilgodeser og udfordrer os som mennesker og samtidigt indgår i den naturlige cyklus? Helt konkret synes jeg det er spændende når Finland bygger skyskrabere i træ, eller vi i Odense bygger nordens største bæredygtige byggeri til den offentlige forvaltning, men jeg får også en følelse af at det stadig er mere snak end action – noget man gør ‘for show’, især når man samtidig fylder resten af byen med beton. Generelt er synes jeg det er vigtigt at finde en rigtig balance mellem fyrtårne og konkrete ændringer der kan skaleres så de batter på en global skala.

Hvem eller hvad inspirerer dig i forhold til bæredygtigt byggeri?

Jeg er meget inspireret af designbureaet IDEO og alle deres projekter, i særdeleshed deres samarbejde med Ellen McArthur Foundation, og deres OpenIDEO platform, hvor de forsøger at løse nogle af de helt store problemer i verden, med hjælp fra alle der har lyst og evner at byde ind.

Du deltager i Danske Arkitektvirksomheders debat ’New European Bauhaus: Beautiful – Sustainable – Together’, hvorfor er det en vigtig debat?

Debatten er vigtig for at øge bevidstheden og skabe et nuanceret billede. Det jeg ønsker at bidrage med og håber, kommer ud af projektet er konkrete indsatser der gør en forskel. Jeg vil gerne være med til at skabe en bevægelse fra klimaangst til klimahandling og optimisme.

Vil du høre mere om bæredygtighed og hvordan vi gør brug af hinandens styrker?

Vil du høre mere fra Mark Hoppe og om hans tanker om bæredygtighed? Så kan du læse mere om Building Green København den 3. og 4. november her og du kan tilmelde dig gratis her.

Flere artikler
The Farmhouse er et højhus-projekt i træ. Hør mere på Build in Wood
The Farmhouse integrerer træ, arkitektur og landbrug i et højhus-koncept