På Building Green kan du møde innovative startups med fokus på CO2-reducering

Innovative startups med fokus på CO2-reducering

Startupvirksomhederne HEMBOO og Upcycling Forum har hver især stor fokus på CO2-reducering inden for byggebranchen. Du kan møde dem på Building Green København den 3.-4. november i det nye Start Up + Meet Up område.

I det nye område Start Up + Meet Up på Building Green København kan du møde Upcycling Forum og HEMBOO. De er nogle af de nye innovative startupvirksomheder, der har fået en plads på Building Green og har hermed fået muligheden for at vise deres bæredygtige løsninger frem. De to startupvirksomhede har begge fokus på CO2-reducering i byggebranchen.

HEMBOO

Byggebranchen er ansvarlig for ca 30% af dansk CO2. Det skal reduceres for at vi kan nå en grøn omstilling – noget som man politisk har valgt at takle gennem ny lov om CO2-loft på nybyg. Der skal derfor bruges måder hvorpå vi kan mindske CO2 i byggeriet, og biobaserede materialer er en lovende løsning.

HEMBOO er en startupvirksomhed, der udvikler præfabrikerede facadesystemer i hampebeton og bambus. Facadesystemerne gør det nemt, hurtigt og økonomisk at anvende biobaserede materialer. Elementer er strukturelle op til 5 etager og isolerende. De er sammenlignelige med betonelementer på pris og kvalitet men har flere væsentlige fordele: HEMBOO-elementet er 80% mindre CO2-udledende end typisk brugte sandwichelementer, skaber sundere indeklima gennem diffusionsåbent byggeri og anvender fornyelige ressourcer, der nemt kan indgå i cirkulære systemer.

HEMBOO

Upcycling Forum

I Danmark genereres der hvert år 8 mio. tons affald fra industri, byggeri og service. Upcycling Forum er et forum for virksomheder, som ønsker at reducere deres affaldsmængder og CO2-udledning.

Upcycling Forum tilbyder et digitalt upcyclingsværktøj, som gør det nemt for deres medlemsvirksomheder at skabe overblik over deres restmaterialer og måle CO2-redutionseffekten på deres upcycling- og genbrugsprojekter.

Upcyclingsværktøjet giver mulighed for:

  • At I kan skabe et samlet overblik over jeres restmaterialer og beregne co2-reduktionspotentialet
  • At I kan oprette upcycling projekter, anvende restmaterialer og indfri co2 potentialet
  • At I kan involvere medarbejdere, eksperter og partnere.

De tilbyder 4 forskellige medlemskaber afhængigt af behov, antal brugere og ambitioner. Der er allerede mere end 200 virksomheder, som er medlemmer og gør brug at Upcycling Forums service.

Upcycling Forum

Vil du høre mere om HEMBOO og Upcycling Forum?

Du kan deltage på Building Green København og høre mere om de to virksomheders tanker om CO2-reducering inden for byggebranceh. Mød de to startups på balkonen i Forum, hvor de har fået plads i det nye område Start Up + Meet Up. Ønsker du at læse mere om de 8 startupvirksomheder kan du gøre det her. Du kan læse mere om Building Green København her og tilmelde dig gratis her.

Flere artikler
Hvad er der at sige om COVID-19, der ikke er sagt? Gehl, Realdania og Københavns Kommune har samlet til bunke om byrum under COVID-19.
Byrum, byliv og en pandemi