Mød Sandra Schumann på Building green København

Med en innovativ tankegang kan vi gøre op med det monotone byggeri

Sandra Schumann er projektleder ved Musicon-sektretariatet, Selvbyg i Musicon. Du kan møde hende, når hun deltager i Realdanias debat ’Boliglaboratorium – eksperimenterende samarbejdsmodeller’ på Building Green København den 3. og 4. november. Her diskuteres blandt andet hvordan fremtidens skal se ud.

I følgende artikel kan du læse et interview med Sandra Schumann.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet Cand.soc. indenfor socialvidenskab og byplanlægning. Jeg arbejder som byplanlægger, hvor jeg udvikler den kreative bydel Musicon.

Den konkrete byudviklingsmetode for byudviklingsprojektet, har den sociale bæredygtighed for øje. Vi arbejder med brugerdrevet byudvikling, hvor projekterne udvikles og realiseres i samskabelse med bydelens brugere. Det skaber en mere robust bydel, der programmeres efter slutbrugernes behov. Der bliver samtidigt opbygget et fællesskab samt et ejerskab til bydelen. Det ejerskab slår blandt andet ud i, at der er færre driftsomkostninger samt længere levetid til byrummene.

Den sociale bæredygtighed har en stor rolle i mit arbejde, men det har også fokus på en lang række andre bæredygtige principper som blandt andet:

Bæredygtig mobilitet

Musicons centrale beliggenhed i Roskilde udnyttes til at understøtte, at cykler, bus og tog oftest vælg­es som transportmidler. Hovedparten af parkeringen er placeret i periferien. Byrum og gader bliver udformet, så de er attraktive til langsom færdsel, og så det til fods er nemt at komme omkring i bydelen. Delebiler forventes at blive en vigtig del af trafikkulturen, der delvist erstatter behovet for egen bil.

Aktivering og genanvendelse af tidligere industrihaller

Vi aktiverer de gamle haller og bygninger til kulturliv, foreningsliv og billige lejemål.

Cirkulær økonomi ved at genanvende materialer til andre byggeprojekter. F.eks. nedknust beton, der støbes til nye betondæk, sekundære byggerier der består næsten hovedsageligt af genbrugsmaterialer.

Delefunktioner

I udvikling af en tæt bydel, hvor man bor på færre kvm2, er det væsentligt at arbejde med delefaciliteter. Konkrete eksempler i bydelen er dyrkningsfællesskaber, deleværksted, byrum, lokaler til events etc.

Projektet ”Urbant selvbyg”, der er en del af Realdanias Boliglaboratorium, er en bred måde at tænke bæredygtighed på. Vi tager den brugerdrevet byudvikling ind i boligudviklingen ved at give rum til en ny bygherrerolle, der får indflydelse på egen bolig og lokalmiljø. Selvbyggerne vælger ofte langtidsholdbare løsninger, da de bygger med det udgangspunkt at blive boende længe. Der er også ofte mod til at undersøge alternative bæredygtige løsninger samt et stort fokus på deleløsninger.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for bæredygtigt byggeri?

Der er et skift i markedet og byggebranchen, hvor der er et stigende fokus på bæredygtighed. Der er desværre stadig en tilbageholdenhed ift. flere innovative tiltag. Der er derfor behov for større risikovillighed på tværs af branchen.

Bæredygtighed i byggebranchen er oftest drevet og handler om byggematerialer, der hvor CO2 aftrykket også ligger. Men der er behov for at fokusere på flere bundlinjer og give plads til et mere nuanceret blik på bæredygtighed. Dette kan gøres ved at udfordre det standardiserede boligmarked f.eks. igennem alternative boformer, deleløsninger, liveability og generelt social bæredygtighed.  

Vi arbejder også med DGNB certificering, og selvom det måske på nogle punkter ikke er fyldestgørende nok, så er det et værktøj, der kan favne bæredygtighed bredt. Vi bruger det til at sætte krav om b.la. bygningsintegreret kunst og samskabelse, der er vigtige områder, der giver værdi til byområder, men oftest ikke bliver berørt i debatten om bæredygtighed.

Årets Building Green-tema er at ’alt er forbundet’. Hvordan forholder du dig til det i dit arbejde?

Det er vigtigt med tværgående samarbejde, viden på tværs af branchen og teste nye løsninger af.

Hvordan får vi aktiveret hele byggebranchen til at arbejde for bæredygtigt byggeri i dine øjne?

Der skal skabes et pres i markedet – f.eks. hvor de offentlige og de almene bygherrer går foran med bæredygtighedsdagsordenen.

Lovgivningen skal give rum til at tænke nyt og bæredygtigt. Lige nu er der mange lovgivningsmæssige benspænd. Dette skal konkretiseres fælles af branchen.

Vi skal vidensdele mere mellem branchen, realkreditinstitutter, politikere etc.

Danmark skal samtidigt være bedre til at kigge internationalt, hvor der er meget læring at hente.

Hvilke bæredygtige projekter synes du er spændende?

Projektet urbant Selvbyg, der er grunden til min deltagelse i Boliglaboratorium. Det er under udvikling, men særligt inspireret af selvbyg og byggefællesskaber i Amsterdam og Tyskland. Her er det et velkendt fænomen, at det er privatpersoner der agerer bygherre. De lange erfaringer med samskabende boligudviklingsprojekter har gjort, at man er i stand til at tænke kreativt i at møde nye udfordringer i boligmarkedet.

Hvem eller hvad inspirerer dig i forhold til bæredygtigt byggeri? 

– City loop projektet (fagligheder der arbejder på tværs og kan levere nye løsninger. Både spændende og kan accelerere måden vi griber byggeriet an på)

– Træbyggeri

– Udviklingen i at genanvende materialer – Der er stort potentiale i det cirkulære og genanvendelse af materialer. Både i det arkitektoniske udtryk og i forhold til at bygge mere bæredygtigt.

Du deltager i Realdanias debat ’Boliglaboratorium – eksperimenterende samarbejdsmodeller’, hvorfor er det en vigtig debat?

Jeg håber vi kan lære af hinanden og udvikle sammen. Der er behov for flere, der går foran og tør være risikovillige. Med innovativ tankegang kan vi gøre op med det monotone byggeri og den traditionelle måde at byudvikle på.

Der er behov for at identificere hvilke områder vi er begrænsede af. Det skal sætte et politisk pres, så vi kan ændre på rammerne.

Vil du høre mere om en innovativ tankegang og bæredygtighed?

Vil du høre mere om den innovative tankegang og om Sandra Schumanns syn på bæredygtighed og genbrug af materialer, så kan du læse mere om Building Green København den 3. og 4. november her og du kan booke din billet og tilmelde dig gratis her.

Flere artikler
Bornholmsk hotel i Rønne sigter på at blive klimapositivt.
Bornholmsk hotel sætter ny standard for erhvervsbyggeri