Filterbeton - læs en artikel om Teknologisk Institut og besøg dem på Building Green

Udvikling og nye løsninger er afgørende i kampen mod vandet

Massiv nedbør og grundvandsstigninger kombineret med en voksende andel af bebyggede arealer i byerne, kræver nye løsninger, hvis vi skal vinde kampen mod vandet.

Nedbør er en af de primære klimaudfordringer, som Danmark står overfor – og nedbørsmængden er både øget og intensiveret. Også grundvandet trænger sig på mange steder. Det ekstra vand går især hårdt ud over boligejere, særligt dem med kælder, og særligt i byerne, hvor regnvandet ikke kan sive ned i større grønne områder.

– På Teknologisk Institut arbejder vi dagligt med at hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at skabe nye løsninger – også til at håndtere regnvand og grundvand. For os er det vigtigt at være på forkant med udviklingen, så vi kan stille med specialister, der kan hjælpe virksomhederne med at skabe de løsninger der er brug for, forklarer Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut.

Stærkt samarbejde med branchen

En af de nye løsninger, som skal hjælpe med at håndtere regnvand, arbejder Katja Udbye Christensen på at udvikle, i tæt samarbejde med et stærkt konsortium, som udover Teknologisk Institut, består af Tredje Natur, WSP Denmark, Unicon, Betonværket Brønderslev, Per Aarsleff og Fabriksbetonforeningen.

Katja Udbye Christensen udtaler sig her til en artikel om Teknologisk Institut
Katja Udbye Christensen

Sammen arbejder konsortiet med udviklingen af filterbeton, som kan være en attraktiv løsning til klimasikring, særligt i byområder.

– Filterbeton er en attraktiv løsning til klimasikring for både offentlige og private bygherrer og kan få afgørende betydning for vores muligheder for at håndtere den stigende mængde regnvand vi oplever, særligt i vores byer, siger Katja Udbye Christensen, og fortæller, at løsningen med filterbeton kan bruges som belægning til både sikring af byrum, gårdmiljøer, rekreative områder, p-pladser mv.

Arbejdet er støttet af Miljøstyrelsen og er en videreudvikling af den såkaldte drænbetonteknologi.

– Filterbeton er en overfladebelægning til lokal håndtering af regnvand. Via sin indre, porøse struktur sikrer filterbetonen effektiv nedsivning af overfladevand samtidig med at der forventes en vandrensende effekt og minimering af tilstopningsrisiko. Filterbeton er baseret på en videreudvikling af drænbetonteknologien, der til trods for potentialet som en effektiv LAR-løsning, kun ses anvendt få steder i verden. Dette skyldes primært manglende viden og erfaringer, siger Katja Udbye Christensen.

Arkitektonisk fokus

Målet med filterbeton er at tilbyde en belægningsløsning, der kan indgå i et holistisk samspil med byens øvrige vandhåndtering, hvor krav til vandforsinkelse, bortledning og nedsivning skal tilpasses de lokale krav og muligheder. Og så der der med filterbetonløsningen et særligt fokus på den arkitektoniske anvendelse af belægningen.

– Vi har det arkitektoniske aspekt øverst på dagsorden og arbejder blandt andet med fri formgivning, farvespil og samspillet med beplantning, hvilket kan forbedre oplevelsen af de urbane områder, siger Katja Udbye Christensen.

Vil du høre mere om klimasikring og filterbetonprojektet? Så mød op til Teknologisk Instituts Learning Session på Building Green, torsdag den 4. november kl. 13.30.

Flere artikler
Read an interview with Charles Renfro, who is speaking at Building Green Copenhagen
Reusing an existing rail line to construct a park in the sky